fi | sv | eng

Oikeusministeri Häkkänen: järjestöt tärkeässä roolissa sote- ja maakuntauudistuksessa

ma 4. joulukuuta 2017 09.32.00

Laki asiakkaan valinnanvapaudesta on parasta aikaa lausunnolla. Toivon todella, että kuntien lausunnoissa aidosti keskitytään arvioimaan valinnanvapauden hyviä ja mahdollisia huonoja puolia sekä tekemään mahdollisia kehittämisehdotuksia. Ihmisten mahdollisuus vapaaseen valintaan sosiaali- ja terveydenhuollossa muuttaa järjestelmäämme merkittävällä tavalla. Palveluiden tuotanto siirtyy yksiltä hartioilta useammille ja jatkossa ihmisillä on mahdollisuus valita oma palveluntuottajansa. Palveluita voivat tuottaa niin julkiset, yksityiset kuin kolmannen sektorin toimijat. Tämä on erittäin tärkeä yksityiskohta, eli järjestöillä on uusissa maakunnissa tärkeä rooli hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisessä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa. Olen vakuuttunut, että palveluiden tuottajien määrän kasvaessa paranee myös palveluiden saatavuus. On selvää, että tuottajien määrän kasvaessa on sillä suora vaikutus terveen kilpailun kautta myös palvelujen laatuun, eri toimijat kisaavat parhaasta laadusta ja asiakkaiden luottamuksesta. On siis kysymys erittäin merkittävästä muutoksesta toiminnallisesti, mutta myös henkisesti.

Sote-järjestämislaki ja maakuntalaki eivät rajoita tai estä järjestöjen toimintaa millään toimialueella. Järjestöjen on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajana täytettävä samat edellytykset kuin muidenkin tuottajien. Itse asiassa järjestöjen rooli palvelujen tuottajana tarkentuu uuden valinnanvapauslain myötä. Kolmannen sektorin kokemuksella on laajaa tilausta hyvinvoinnin varmistamisessa. Asiakkaita voidaan jatkossa entistä selkeämmin ohjata sosiaali- ja terveyspalveluista myös järjestöjen vertaustuen piiriin, jos varsinaisille sosiaali- ja terveyspalveluille ei ole tarvetta.

Sote- ja maakuntauudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa järjestäminen ja rahoitus siirtyvät maakuntien vastuulle 1.1.2020. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää edelleen kuntien vastuulle. Lisäksi myös maakuntien on sille kuuluvissa tehtävissä huolehdittava terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Tämä on merkittävä muutos sosiaali- ja terveysalan järjestöjen näkökulmasta. Kunnat eivät siis jatkossa hanki sote-palveluja järjestöiltä. Kunnilla on kuitenkin jatkossa mahdollisuus huolehtia järjestöjen avustuksista eri toimialoilla, tarjota järjestöille tiloja ja ohjata kuntalaisia järjestöjen toiminnan piiriin, kuten vertaistukeen tai vapaaehtoistoimintaan.

Sote-uudistus ja asiakkaan laaja valinnanvapaus on tuotava maaliin tällä hallituskaudella. Valinnanvapaudella on suomalaisten ihmisten lisäksi myös asiantuntijoiden vahva tuki. Tuomalla ihmisille valinnanvapauden, tuomme järjestelmään samalla varmuutta, saavutettavuutta ja korkeaa laatua. Saavutettavuus ja laatu puolestaan kaventavat väestön terveys- ja hyvinvointieroja. Tämän osoittavat myös kokemukset Ruotsissa ja Isossa Britanniassa.

Suomi on pinta-alaltaan suuri ja väestöltään ikääntyvä maa, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve ei tule lähivuosina vähenemään. Tasa-arvoisten, laadukkaiden ja helposti saavutettavien palveluiden tähden on aivan välttämätöntä, että valinnanvapaus toteutuu ja järjestelmämme uudistuu. Valinnanvapauden avulla ihmiset saadaan nopeammin pois jonoista ja tarvitsemaansa hoitoon.

Hallituksen lakiluonnos etenee lausuntokierroksen jälkeen eduskuntaan. Lausuntokierroksen tärkeän palautteen perusteella luonnokseen tehdään vielä mahdolliset tarpeelliset muutokset. On tärkeää, että uudistus viedään huolella maaliin. Valtiovallan tehtävä on taata suomalaisille laadukkaat palvelut ja itsemääräämisoikeus. Siitä tässä uudistuksessa on pohjimmiltaan kyse.

Antti Häkkänen
oikeusministeri

kuva: Laura Kotila, valtioneuvoston kanslia

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Sote uudistus

Maaseudun palvelut heikkenevät uudistuksen myötä ellei järjestöjä saada mukaan palveluiden tuottamiseen. Pitkät etäisyydet rajoittavat julkisen palvelun tuottamisen maaseudulle. Tarvitaan pyrökratian purkua jotta yhdistykset pystyisi toimimaan. Säästö mahdollisuuksia olisi vaikka kuinka paljon, järjestöjen ääni ei tahdo kuulua uudistuksia tehtäessä. Olen 125 kylän maakunnalisen yhteenliittymät puheenjohtaja, kuunnelkaa kolmattasektoria enemmän.
Hyvää Joulua!
T. Markku

Väisänen Markku - to 7. joulukuuta 2017 19.24.33

Elinvoimaiset järjestöt

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia

Järjestöt vastaavat tulevaisuuden haasteisiin

Järjestöillä on vahva rooli palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa


 

SOSTEblogissa:

Sote-uudistus ja järjestörahoituksen epävarmuus haittaa järjestöjen kehittämistoimintaa

Kuntoutuksen sujuvuus on unohdettu sote-uudistuksessa

Tiedolla kehittämässä: SOSTEn barometrien hyte-tulokset puntarissa