fi | sv | eng

Pohjois-Pohjanmaalla tuetaan kuntien ja järjestöjen strategista yhteistyötä

ma 4. joulukuuta 2017 09.36.00

Järjestöjä ei vielä täysin tunnisteta kuntien strategisina kumppaneina, vaikka mm. Tulevaisuuden kunta –visioissa yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa erottaa hyvin selviytyvät kunnat heikommin pärjäävistä. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeessa tuetaan kuntien ja järjestöjen välistä strategista yhteistyötä.

Hankkeen tekemästä alkukartoituksesta selvisi, että Pohjois-Pohjanmaan 30 kuntaa ja kaupunkia ovat eri vaiheissa järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön suhteen. Tyypillisimmin yhteistyössä järjestetään tapahtumia ja toteutetaan hankkeita sekä viestitään järjestöjen toiminnasta kunnan nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Järjestöjen toimintaa tuetaan Pohjois-Pohjanmaan kunnissa monin tavoin. Lähes kaikki kunnat (97%) maksavat järjestöille avustuksia - yhteensä vuosittain noin 4,45 miljoonaa euroa. Asukaslukuun suhteutettuna vuosittaisten avustusten määrät vaihtelevat alle eurosta yli 26 euroon asukasta kohden. Myös kokoontumistilojen suhteen kunnista löytyy ääripäitä: niitä (30%), joiden tilat ovat järjestöjen käytössä maksutta ja niitä (20%), jotka tarjoavat vain maksullisia tiloja. Nimetty järjestöyhdyshenkilö löytyy 23%:sta kuntia. Säännöllisiä tapaamisia järjestöjen kanssa järjestää kuitenkin lähes jokainen (90%) kunta.

Kunnat tarvitsevat tietoa järjestöyhteistyön ja järjestöjen tukemisen hyvistä käytännöistä. Verkostoimalla kuntien järjestöyhteistyötä tekeviä virkamiehiä voidaan levittää toimivia malleja ja luoda uutta yhteistyötä kuntien välille. Fasilitoimalla kuntien järjestöyhteistyötapaamisia saadaan tietoa järjestöjen tarpeista, joihin vastaamiseksi voidaan yhdessä miettiä ratkaisuja. Kouluttamalla järjestöjen tueksi vapaaehtoisia yhdistysagentteja saadaan järjestöjen yhteiseen vaikuttamistyöhön ja viestintään osaamista, joka vahvistaa kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä. Tätä kaikkea Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke tekee.

Erityisenä haasteena kunnissa koetaan järjestötoiminnasta viestiminen. Tähänkin Pohjois-Pohjanmaalla on ratkaisuja: yhdistysagentit auttavat järjestöjä tuottamaan sisältöjä niiden tarjoamasta toiminnasta ja vapaaehtoistyöstä ihimiset.fi-verkkopalveluun. Ihimiset.fi on osa valtakunnallista toimeksi.fi-verkkopalvelukokonaisuutta, jonka sisällöistä voidaan luoda rajapintoja kuntien omille verkkosivustoille, kuten lapsuus.ouka.fi. Näin kuntien ei tarvitse ylläpitää järjestöjen tietoja omilla sivustoillaan.

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hanke (1.8.2017-31.12.2020) on osa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoittamaa Järjestöt mukana muutoksessa -avustusohjelmaa, jonka alla toimii järjestöjen muutostuen hanke jokaisessa maakunnassa.  

Helena Liimatainen
projektipäällikkö, järjestöagentti
Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeessa
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Elinvoimaiset järjestöt

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia

Järjestöt vastaavat tulevaisuuden haasteisiin

Järjestöillä on vahva rooli palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa


 

SOSTEblogissa:

Sote-uudistus ja järjestörahoituksen epävarmuus haittaa järjestöjen kehittämistoimintaa

Kuntoutuksen sujuvuus on unohdettu sote-uudistuksessa

Tiedolla kehittämässä: SOSTEn barometrien hyte-tulokset puntarissa