fi | sv | eng

Vaatimattomia tavoitteita

ma 6. kesäkuuta 2016 12.02.00

Taloustutkimus toteutti tänä keväänä toistamiseen tutkimuksen järjestöjen taloudellisista toimintaedellytyksistä. Tutkimus kertoo, millä rahalla suomalainen kansalaisjärjestökenttä pyörii ja mitkä ovat varainhankinnan ajankohtaiset haasteet.

Tutkimuskyselyyn vastasivat sosiaali- ja terveysjärjestöjen lisäksi kehitysyhteistyöjärjestöt, liikunta-, nuoriso ja kulttuurijärjestöt sekä ympäristöjärjestöt. Siis kansalaisjärjestökentän laaja kirjo.

Panostus järjestöjen omaan varainhankintaan on tutkimuksen mukaan kasvussa, myös sosiaali- ja terveysjärjestöissä. Yksityisen rahoituksen kertymätavoitteissa sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat kuitenkin muita järjestöjä vaatimattomampia. Sosiaali- ja terveysjärjestöjet tavoittelevat keskimäärin noin 300 000 euron kertymää, kun muut järjestöt tavoittelevat keskimäärin jopa miljoonan euron kertymää.

Ovatko sosiaali- ja terveysjärjestöt varainhankinnan tavoitteissaan liian vaatimattomia – vai realisteja?

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vastaajat arvioivat, että varainhankinnan kehittäminen on kiinni ennen kaikkea henkilöresursseista ja taloudellisista resursseista. Varainhankinnan keinojen ja kumppanuuksien rakentaminen ja ylläpitäminen on aikaa vievää ja erityisosaamista vaativaa. Varainhankinta on sosiaali- ja terveysjärjestöissä useimmiten osa jonkun toimenkuvaa (80% ). Vain harvalla vastaajista oli täysipäiväisesti varainhankinnan kehittämiseen keskittyviä työntekijöitä.

Moni pohtii sitäkin, onko oma kohderyhmä ja työn muodot riittävän vetoavia yksityisrahoituksen keräämiseen. Kiinnostaako perusjärjestötyö tai yhteiskunnan syrjällä elävä huono-osaisten ryhmä sponsoria? Miten ylipäätään lähestyä yrityksiä? Vastaajat toivoivat järjestöjen keskinäisen kilpailun sijaan yhteisiä kampanjoita ja yritysfoorumeita yritysyhteistyön hyvien käytäntöjen jakamiseen ja oppimiseen ja yrityskontaktien luomiseen.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen kivijalka on edelleen julkinen tuki RAY:lta ja kunnilta sekä jäsenmaksut. Kivijalkaa vahvistavat säätiörahoitus, yritysyhteistyökumppanuudet ja keräykset. Näitä yksityisrahoituksen muotoja sosiaali- ja terveysjärjestöt haluavat vastausten mukaan kasvattaa jatkossakin.

Riitta Kittilä

Lue lisää:

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Elinvoimaiset järjestöt

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia

Järjestöt vastaavat tulevaisuuden haasteisiin

Järjestöillä on vahva rooli palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa


 

SOSTEblogissa:

Sote-uudistus ja järjestörahoituksen epävarmuus haittaa järjestöjen kehittämistoimintaa

Kuntoutuksen sujuvuus on unohdettu sote-uudistuksessa

Tiedolla kehittämässä: SOSTEn barometrien hyte-tulokset puntarissa