fi | sv | eng

Vaikuttamisessa koolla on väliä

to 22. tammikuuta 2015 10.33.00

Panu Laturi, johtaja, Vaikuttamisen tuki

Siirtyessäni puoluesihteerin tehtävistä SOSTEen suurin yllätykseni oli se, kuinka suuri ja merkittävä suomalainen sosiaali- ja terveysjärjestösektori on. Tiesin, että järjestöt tekevät hyviä asioita, mutta luulin, että toiminta on puuhastelua. En olisi uskonut, kuinka väärässä olin.

Jos ehdokkaat ja päättäjät eivät ymmärrä sote-järjestöjen kokoa ja merkitystä, on järjestöjen vaikea vaikuttaa. Myös yhteiskunnallisen aseman kannalta koolla on väliä. Siksi on keskeistä, että ehdokkaat ja tulevat kansanedustajat ymmärtävät, mistä sote-järjestöissä on kyse: millaisia määriä ihmisiä, vertaistukea, asiantuntemusta sekä ammatti- ja vapaaehtoistyötä järjestökenttä kattaa.

Teimme SOSTEssa vaalikampanjaamme suunniteltaessa kaksi painotusta: sen, että suuntaamme kampanjamme ehdokkaisiin ja puolueisiin sekä sen, että sote-järjestöjen merkitys ja koko tulee kaikessa vaikuttamisessa keskeisesti esille. Sitä kautta pystymme saamaan mielipiteillemme ja tavoitteillemme vahvemman pohjan. Ja pystymme murtamaan käsitystä, että kyse on puuhastelusta tai kotikutoisesta toiminnasta.

Sote-järjestöjen vaalivaikuttamisessa kannattaa muistaa viisi lukua: 1,3 miljoonaa, 0,5 miljoonaa ja 21 000, 30 000 ja 30 000. Meillä sote-järjestöissä on 1,3 miljoonaa jäsentä. Joka vuosi sote-järjestöissä toimii noin puoli miljoonaa vapaaehtoista, joiden työpanos vastaa 21 000 henkilötyövuotta. Järjestöissä on töissä 30 000 eri alojen ammattilaista, joiden lisäksi järjestöt työllistävät työllistämistuilla 30 000 ihmistä.

Koolla on väliä. Varsinkin vaaleissa, joissa jokainen taho pyrkii saamaan omat tavoitteensa eteenpäin. Meidän on näissä vaaleissa huolehdittava, että jokainen eduskuntaan valittu henkilö ymmärtää ollessaan tekemisissä sote-järjestöjen kanssa, mistä on kyse.

Lue lisää

Sote-järjestöjen poliittinen vaikuttaminen

Katso napakat neuvot järjestöjen poliittisen vaikuttamisen kirkastamiseen.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Elinvoimaiset järjestöt

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia

Järjestöt vastaavat tulevaisuuden haasteisiin

Järjestöillä on vahva rooli palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa


 

SOSTEblogissa:

Sote-uudistus ja järjestörahoituksen epävarmuus haittaa järjestöjen kehittämistoimintaa

Kuntoutuksen sujuvuus on unohdettu sote-uudistuksessa

Tiedolla kehittämässä: SOSTEn barometrien hyte-tulokset puntarissa