fi | sv | eng

Vain vähän uutta länsirintamalta

ti 8. joulukuuta 2015 12.46.00

Vertti Kiukas, pääsihteeri 

Rahapeliyhteisöjen yhdistäminen on nyt työryhmävaiheessa. Isot poliittiset päätökset ovat takana ja arkinen työ niiden toteuttamiseksi kovassa käynnissä.

Perustettu väliaikainen integraatioyhtiö kantaa suurimman vastuun uuden yhtiön liiketoimintojen käytännöllisestä yhdistämisestä. Sovittavia asioita on valtavan paljon henkilöstöstä, toimitiloista, tietojärjestelmistä ja vaikka mistä. Yhtiön kuusihenkinen, puheenjohtaja Kallasvuon vetämä hallitus pitää kuluvalla viikolla ensimmäisen kokouksensa ja asettaa laajan työryhmärakenteen valmistelemaan asioita.

On tärkeää varmistaa, että yhtiöiden henkilöstö pääsee prosesseihin mukaan, samoin että edunsaajien ääni ja intressit tulevat kuulluiksi – yhtiön keskeisenä tehtävänä on mahdollistaa elävä kansalaisjärjestökenttä myös tulevaisuudessa, ei vain tahkota rahaa pelejä pyörittämällä. Tässä mielessä on hyvin tervetullutta, että Kallasvuo on heti kautensa alkumetreillä tapaamassa keskeisiä sidosryhmiä, SOSTEn johdon vuoro on ensi viikolla.

Samaan aikaan sisäministeriön johdolla istuva laajapohjainen työryhmä on päässyt sopuun ensimmäisistä uuden arpajaislain pykälistä. Tällä hetkellä näyttää todennäköisimmältä, että erillistä tuotonjakolakia ei tule, vaan jakosuhteet kirjataan teknisesti yksinkertaisempana ratkaisuna suoraan arpajaislakiin. Mitään merkkejä siitä, että jakosuhteita yritettäisiin horjuttaa, ei ole olemassa. Pettymyksekseni veteraanikuntoutuksen kustannusten siirtäminen pois pelituotoista ei saanut kannatusta.

Arpajaislain muutos tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään ne pykälämuutokset, joilla uusi yhtiö näkee valon vuoden 2017 alusta sekä korjataan eräitä teknisiä asioita. Lisäksi säädetään menettelyistä, joilla sote-järjestöjen tuotonjako jatkuu RAY:n lakatessa olemasta. Tässä vaiheessa mitään olennaista muutosta ei prosesseihin tule. Näiden kysymysten yksityiskohtia pohditaan STM:n johdolla.

Jos avustusjärjestelmiä suuremmin lähdetään muuttamaan – siinä on nyt ilmassa enemmän ajatuksia ja heittoja kuin mitään konkreettista – sen aika on vaiheessa kaksi ja tähtäin pidemmällä tulevaisuudessa.

SOSTE jatkaa aktiivista tiedotusta ja tiivistä vuoropuhelua jäsenten kanssa prosessin kaikissa vaiheissa. Yksi vähemmän keskustelussa ollut teema on, miten voidaan kehittää rahapelaamisen vastuullisuustoimintaa ja kääntää pelihaitat laskuun. Seuraava kaikille avoin keskustelutilaisuus järjestetään tämän teeman ympärille helmikuussa 2016, tällöin puhetta johtaa valtuuston varapuheenjohtaja Aarne Kiviniemi.

Kirjoitus on osa rahapelifuusiota käsittelevää blogisarjaa, joka valottaa eri näkökulmia rahapelifuusioon.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Elinvoimaiset järjestöt

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia

Järjestöt vastaavat tulevaisuuden haasteisiin

Järjestöillä on vahva rooli palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa


 

SOSTEblogissa:

Demokratia ja yhteistyö uudistuksen ytimessä

Demokrati och samarbete centrala för reformen

Järjestöt Satasoten ytimessä