fi | sv | eng

Verohallinto päivitti järjestöjen verotusohjeita

ma 10. huhtikuuta 2017 15.48.00

Verohallinnon päivitetyillä ohjeilla säädellään entistä tarkemmin vapaaehtoistoiminnan verottamista. Esimerkiksi vapaaehtoiselle tarjotun ruoan verottamisesta on pikkutarkkaa ohjeistusta vaikka hallituskaudella on pyrkimyksenä purkaa vapaaehtoistoiminnan sääntelyä.

Verohallinto päivitti yleishyödyllisten yhteisöjen verotusohjeen marraskuussa 2016 ja ohjeen yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymyksistä maaliskuussa 2017.

Vapaaehtoistoiminta on lähtökohtaisesti vastikkeetonta eikä siinä synny tekijälle verotettavaa tuloa. Verottajan uuden ohjeen mukaan vapaaehtoinen saattaa kuitenkin joutua maksamaan veroa kiitokseksi tarjotusta ateriasta.


Vapaaehtoinen voi joutua maksamaan veroa saamastaan ateriasta.


Verottajan ohjeessa vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymyksistä on kuvattu esimerkein, milloin vapaaehtoiselle saattaa syntyä veronalaista tuloa esimerkiksi ruokailusta. Jos esimerkiksi yhdistys tarjoaa talkoopäivän päätteeksi illallisen ravintolassa korvauksena työn tekemisestä, talkootyötä tekevät saavat aterian hinnan verran veronalaista etua.

Yhdistykset ja seurat ovat perinteisesti tukeneet vapaaehtoisten jaksamista järjestämällä koulutusta ja virkistystä. Tätä pitää edelleen voida tehdä ilman, että heille syntyy veroseuraamuksia. Heitä tulee myös voida kiittää kohtuullisilla muistamisilla ilman, että he joutuvat maksamaan lahjastaan veroja.

Hallitusohjelma lupasi sääntelyyn kevennyksiä

Vapaaehtoisten muistamisen tulkitseminen veronalaiseksi tuloksi, ei ole linjassa hallitusohjelman tavoitteiden kanssa. Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan hallituskauden tavoitteena on muun muassa helpottaa vapaaehtoistoimintaa ja lisätä yhteisöllisyyttä turhaa sääntelyä purkamalla ja hallinnollista taakkaa keventämällä.

Hallituskaudella on lisäksi tarkoitus perata säädökset, jotka eniten haittaavat kansalaisten arkea, yritystoimintaa, maataloutta, investointeja, rakentamista, tervettä kilpailua ja vapaaehtoistoimintaa. Hallitus haluaa, että Suomi on vastaisuudessa dynaamisempi ja vähemmän säädelty ja kontrolloitu maa kuin nykyisin.

Verottaminen voi karkottaa vapaaehtoiset

Vapaaehtoistoiminnalla on suuri merkitys: Esimerkiksi liikuntaharrastukset pyörivät pitkälti vapaaehtoisten voimin. Vapaaehtoiset vievät vanhuksia ulos, vastaavat neuvontapuhelimiin ja järjestävät vertaistukea ja toimintaa esimerkiksi työttömille ja mielenterveyskuntoutujille.

Yksinomaan sosiaali- ja terveysjärjestöissä toimii puoli miljoonaa vapaaehtoista. Näiden järjestöjen tilannetta käsittelevä Järjestöbarometri 2016 kuitenkin kertoo, että monilla järjestöillä on huolta vapaaehtoisten löytämisestä. Mahdolliset veroseuraamukset eivät houkuttele uusia ihmisiä vapaaehtoistyöhön.

Vapaaehtoistoiminta lisää sekä sen tekijän että toimintaan osallistuvan hyvinvointia. Tutkimukset osoittavat, että muiden auttaminen lisää ihmisen onnellisuutta. Esimerkiksi pitkälti vapaaehtoisvoimin toimivat järjestöjen kohtaamispaikat vetävät ihmisiä kodeistaan muiden ilmoille ja lisäävät yhteisöllisyyttä, jota hallitusohjelmassakin tavoitellaan.

On tärkeää, että järjestöjen verotusta koskeva ohjeistus on selkeää ja yhdenmukaista. Verohallinnon ohjeiden enimmäkseen oikeuskäytäntöön perustuvat tapaukset sekä muut esimerkit helpottavat tulkintatilanteita. On kuitenkin tärkeää pohtia verotusta sääntelyn vähentämisen näkökulmasta, jotta vapaaehtoistoimintaa ei kuihduteta byrokratialla.

Tutustu SOSTEn kokoamaan sivuun Järjestöt ja verotus.

Maarit Päivike
lakimies, SOSTE

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Vapaaehtoisen verottamisesta

Tiedostaako verottaja lainkaan, miten paljon vapaaehtoistyöntekijät panostavat omasta kukkarostaan?! Esim. Puhelinkuluja, tulostuspaperia ja- mustetta, kahvipöydän koristelutarvikkeita ja kukkia jne. muutamia mainitakseni. Joskus saatu kahvikupillinen tai lounas on kyllä ansaittu ilman että verottaja ilmestyy maisemiin. Kokemusta on. Verottaja sais paremminkin huojentaa vapaaehtoisen voimassa olevaa verotusta korvauksena panostuksesta yhteiseen hyvään!

Liisa Härkönen - ti 11. huhtikuuta 2017 16.48.15

Vapaaehtoistyön "verotus"

Verotuksessa pitäisi VÄHENNYKSENA hyväksyä määrätty summa kun toimii vapaaehtoistyössä...pitäisi opetella näkemään uudella tavalla..koonaisuus..

Pentti Irja - ti 11. huhtikuuta 2017 19.01.22

Vapaaehtoisuus ja verot

Sitä, että ihmiset antavat aikaansa, osaamistaan ja ammattitaitoaan ilmaiseksi yhteisen hyvän edistämiseen - ja usein jopa itse maksavat toiminnasta koituvia kuluja - pitäisi pikemminkin nykyistä enemmän palkita, eikä ainakaan verottaa.

Verottaminen on toki hyvä keino tappaa viimeinenkin into tehdä ilmaista (tai ehkä paremminkin omakustanteista!) työtä toisten ihmisten hyväksi.

Vapaaehtoistyön hyödyt yhteiskunnalle ovat kuitenkin suuret jo ihan sen kautta, miten yhteisöllinen toiminta tukee toimintaan osallistuvien (tai toiminnasta muuten hyötyvien) ihmisten hyvinvointia ja jaksamista.

Lotta Hällström - to 13. huhtikuuta 2017 10.19.00

Jopas jotakin

otetaanko työttömyysrahoista pois jos käy vaikka leipäjonossa tai syömässä vapaaehtoistoiminnan järjestämissä ruokailuissa voiha V sanon min....jopa on aikoihin eletty...

Asta - pe 28. huhtikuuta 2017 11.29.16

Elinvoimaiset järjestöt

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia

Järjestöt vastaavat tulevaisuuden haasteisiin

Järjestöillä on vahva rooli palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa


 

SOSTEblogissa:

Miten käy järjestöjen toiminta-avustuksille sotessa?

Järjestöbarometri 2018 tarjoaa ajankohtaiskuvan sote-järjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja niiden muutoksista

Make evaluation great again - kokemuksia ja ajatuksia AEA:n arviointikonferenssista