fi | sv | eng

Innostu ja kehitä! Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertue, Turku

04.03.2015

Paikkakunnat: 4.3.2015 Turku, 11.3.2015 Mikkeli, 19.3.2015 Rovaniemi, 25.3.2015 Helsinki

Koulutus sisältää teemakohtaisia polkuja järjestötoiminnan eri osa-alueista. Teemaosiot sisältävät monipuolisesti alustuksia, keskustelua ja ryhmätyöskentelyä. Osallistujien tulee ilmoittautuessaan valita yksi teema, johon osallistuu koko koulutuksen ajan.

Tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia toimia tuloksellisesti, vahvistaa arvioivaa ja kehittävää työotetta sekä edistää keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista.
Tilaisuudet toteutuvat samansisältöisinä kaikilla paikkakunnilla. Kouluttajat voivat vaihdella tilaisuuskohtaisesti.

Koulutus on tarkoitettu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen äärellä toimiville järjestöjen työntekijöille.

Osallistumismaksu on 50 €. Jokainen huolehtii mahdollisista matkustus- ja majoituskuluista sekä niihin liittyvistä järjestelyistä itse.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Riitta Ikonen, 050 531 3556, riitta.ikonen@soste.fi

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri 2016 kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja haasteista.

Järjestöbarometrin erillistarkastelu tutkii vuosina 2005-2014 rekisteröityneitä ja purkautuneita sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä.

Sosiaalibarometri

Sosiaalibarometri on ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista.

Sosiaalibarometri 2016 kertoo, mitä palveluista vastaavat johtajat sosiaali- ja terveystoimessa, Kelassa ja TE-toimistoissa ajattelevat omasta toimialastaan ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

Yhteystiedot

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@soste.fi

Henkilökunta ja puhelinnumerot

Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Osallistu!

Lähetä palautetta.
Tilaa SOSTEkirje.
Tilaa SOSTE kouluttaa.
Seuraa Twitterissä.
Seuraa Facebookissa.
Seuraa Youtubessa.