fi | sv | eng

Järjestöjen ja kunnan yhteistyöfoorumi, Jyväskylä

17.02.2015

- Yhteistyön ytimessä ja hyvinvointia lisäämässä

17.2.2015, klo 8.30-16, Jyväskylä

Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6, 2. kerros, Matarasali

SOSTE järjestää yhteistyössä Raha-automaattiyhdistyksen ja kaupunkien kanssa yhteistyöfoorumeita, joissa tavoitteena on tiivistää järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja lisätä järjestöjen vuoropuhelua kaupunkien ja kuntien kanssa. Tilaisuuksissa verkostoidutaan, esitellään hankeideoita ja hankkeita, rakennetaan kumppanuuksia ja kuullaan ajankohtaista tietoa järjestörahoituksesta.

Foorumeita järjestetään vuosittain eri kaupunkien alueilla.

Jyväskylässä tilaisuus järjestetään yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja RAY:n sekä KYT:n kanssa. Tilaisuus on maksuton ja tilaa on 80 hengelle ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuneille lähetetään vahvistus, päivän ohjelma ja ennakkotehtävä ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumiset sekä mahdolliset peruutukset 10.2.2015 mennessä.

OHJELMA

9.00

Tilaisuuden avaus ja johdantoa päivään

Erityisasiantuntija Anne Astikainen SOSTE

Ajankohtaista järjestöjen rahoitukseen liittyen

Johtaja Panu Laturi SOSTE

Kunnat ja järjestöt kumppaneina

Erityisasiantuntija Sini Toikka RAY

10.30

Tauko

10.45

Jyväskylän kaupungin hyvinvointityö

Hyvinvointityö ja toimenpiteet. Hyvinvointikoordinaattori Tytti Solankallio-Vahteri, Jyväskylän kaupunki

Järjestöyhteistyö ja avustukset

Vastuualuejohtaja Ari Karimäki, Jyväskylän kaupunki

KYTin palvelut järjestöille ja järjestö-kuntayhteistyön edistäminen

Kehittämispäällikkö Tiina Sivonen Keski-Suomen yhteisöjen tuki

Kysymyksiä ja keskustelua

12.00

Lounas

(omakustanteinen)

13.00

Yhteistyön pohdintaa ryhmissä ja ryhmätöiden purku

Iltapäiväkahvit työskentelyn lomassa

15.30

Päivän yhteenveto ja päätös

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri 2016 kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja haasteista.

Järjestöbarometrin erillistarkastelu tutkii vuosina 2005-2014 rekisteröityneitä ja purkautuneita sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä.

Sosiaalibarometri

Sosiaalibarometri on ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista.

Sosiaalibarometri 2016 kertoo, mitä palveluista vastaavat johtajat sosiaali- ja terveystoimessa, Kelassa ja TE-toimistoissa ajattelevat omasta toimialastaan ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

Yhteystiedot

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@soste.fi

Henkilökunta ja puhelinnumerot

Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Osallistu!

Lähetä palautetta.
Tilaa SOSTEkirje.
Tilaa SOSTE kouluttaa.
Seuraa Twitterissä.
Seuraa Facebookissa.
Seuraa Youtubessa.