fi | sv | eng

Järjestöjen vaikuttava toiminta – sosiaalinen markkinointi, yhteiskunnallinen markkinointi

10.09.2013

Paikka: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, (Sörnäisten rantatie 23)

Vaikuttavan toiminnan menetelmä on systemaattinen tapa toimia, jolla tavoitellaan muutosta ihmisten käyttäytymisessä. Järjestöille tämä voi olla esimerkiksi avuksi ihmisten elämäntapojen muutokseen tähtäävän toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Keskeistä on ihmislähtöisyys ja syvä ymmärtämys siitä, mikä kohderyhmää motivoi.

Tilaisuudessa Marko Lähteenmäki, THL, kertoo mistä toimintamallissa on kyse. Sini Toikka, RAY ja Eeva-Riitta Piispanen, Suomen Sydänliitto ry, pohtivat esityksissään miten toimintamallia voi käytännössä hyödyntää. Lisäksi pohditaan yhdessä missä toimintamallin mukaista toimintaa voidaan hyödyntää, miten osaamista voidaan lisätä ja jakaa ja mitä tarpeita on olemassa.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan toimintamallista.

Ohjelma

13.00
Avaus

johtaja Panu Laturi, SOSTE

Mitä sosiaalinen/yhteiskunnallinen markkinointi on?

viestintä- ja asiakkuuspäällikkö Marko Lähteenmäki, THL

13.50
Kahvitauko
14.10
Mitä hyötyä toimintamallista on?

kehittämiskoordinaattori Sini Toikka, RAY

Miten toimintamallia hyödynnetään käytännössä?

viestintäjohtaja Eeva-Riitta Piispanen, Suomen Sydänliitto ry

Mitä osaamista tarvitaan? Mitä tarpeita on?

Yhteistä pohdintaa

Yhteenveto
15.30
Tilaisuus päättyy

 

Tilaisuus on maksuton ja mukaan mahtuu 35 henkilöä.

Ilmoittautuminen

Lisätietoja

Erica Mäkipää, erica.makipaa@soste.fi, 050 544 5771

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri 2016 kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja haasteista.

Järjestöbarometrin erillistarkastelu tutkii vuosina 2005-2014 rekisteröityneitä ja purkautuneita sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä.

Sosiaalibarometri

Sosiaalibarometri on ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista.

Sosiaalibarometri 2016 kertoo, mitä palveluista vastaavat johtajat sosiaali- ja terveystoimessa, Kelassa ja TE-toimistoissa ajattelevat omasta toimialastaan ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

Yhteystiedot

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@soste.fi

Henkilökunta ja puhelinnumerot

Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Osallistu!

Lähetä palautetta.
Tilaa SOSTEkirje.
Tilaa SOSTE kouluttaa.
Seuraa Twitterissä.
Seuraa Facebookissa.
Seuraa Youtubessa.