fi | sv | eng

Keskustelutilaisuus varhaiskasvatuksesta, Helsinki

06.02.2014

Vuoden 2015 alussa tulee voimaan laki varhaiskasvatuksesta. Tavoitteena on taata laadukas ja saavutettavissa oleva varhaiskasvatus ja esiopetus koko ikäluokalle. Päivähoitojärjestelmää kehitetään syrjäytymistä ehkäisevänä ja perheille joustavampana palveluna. Esitys eduskunnalle annetaan keväällä. SOSTE järjestää 6.2. klo 12-14 jäsenilleen aiheesta tilaisuuden (käyntiosoite Lintulahdenkatu 2). Asiaa esittelevät lakia valmistelevasta työryhmästä opetusneuvos Kirsi Alila (OKM) ja Tuomas Kurttila, (SOSTEn hallituksen jäsen, Suomen Vanhempainliiton tj). Ilmoittautumiset erityisasiantuntija Päivi Nykyrille 31.1. mennessä paivi.nykyri@soste.fi.

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri 2016 kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja haasteista.

Järjestöbarometrin erillistarkastelu tutkii vuosina 2005-2014 rekisteröityneitä ja purkautuneita sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä.

Sosiaalibarometri

Sosiaalibarometri on ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista.

Sosiaalibarometri 2016 kertoo, mitä palveluista vastaavat johtajat sosiaali- ja terveystoimessa, Kelassa ja TE-toimistoissa ajattelevat omasta toimialastaan ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

Yhteystiedot

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@soste.fi

Henkilökunta ja puhelinnumerot

Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Osallistu!

Lähetä palautetta.
Tilaa SOSTEkirje.
Tilaa SOSTE kouluttaa.
Seuraa Twitterissä.
Seuraa Facebookissa.
Seuraa Youtubessa.