fi | sv | eng

Lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen, Helsinki

09.05.2014

Allianssi, SOSTE, Valo ja Taike järjestävät koulutuksen toukokuun alusta voimaan astuvasta laista lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä. Koulutus järjestetään 9.5. klo 8.30 - 12.00 Valo-talossa Helsingissä (Radiokatu 20, 2. krs, salit 1-3). Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa tapahtuvassa järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa.

Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä antaa toiminnan järjestäjälle tietyin edellytyksin mahdollisuuden vapaaehtoisen rikostaustan tarkistamiseen. Koulutuksessa käsitellään uutta lakia, avataan sen merkitystä järjestöille ja annetaan vastauksia siihen, miten selvitys tehdään.

Rikostaustan selvittäminen on yksi keino muiden joukossa edistää lasten turvallisuutta. Järjestöt ovat laatineet yhteistyössä toimintaohjeen, jossa kuvataan muita turvallisuutta edistäviä toimintatapoja ja kuvataan ne vapaaehtoistehtävät, joiden osalta rikostaustan tarkistaminen on tarpeellista. Ohjeessa käsitellään myös rikostaustaotteen hakemiseen ja käsittelemiseen liittyviä asioita. Koulutuksen osallistujille jaetaan toimintaohje ja sen sisältöjä avataan koulutuksen aikana.

Ohjelma (pdf)

Koulutus on maksuton. Ilmoittautuminen SOSTEn jäsenille tällä lomakkeella.

 

Ohjelma

8:30

Aamukahvi ja ilmoittautuminen

9:00

Avaussanat, lyhyt taustoitus aiheeseen

järjestölakimies Anneli Pahta, SOSTE

Mikä laki on, lain sisältö, vertaaminen nykyiseen lakiin

lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, Oikeusministeriö

Mitkä rikokset otteella näkyvät, vanhenemisperiaate, miten otetta haetaan, tekninen prosessi

rekisteripäällikkö Teemu Mikkola, Oikeusrekisterikeskus

11:00

Lasten turvallisuutta edistävät toimintatavat järjestössä

erityisasiantuntija Kristiina Heinonen, Valo

Tehtävänkuvaukset, lomakkeiden läpikäynti

järjestölakimies Anneli Pahta, SOSTE

12:00

Päätössanat

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri 2016 kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja haasteista.

Järjestöbarometrin erillistarkastelu tutkii vuosina 2005-2014 rekisteröityneitä ja purkautuneita sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä.

Sosiaalibarometri

Sosiaalibarometri on ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista.

Sosiaalibarometri 2016 kertoo, mitä palveluista vastaavat johtajat sosiaali- ja terveystoimessa, Kelassa ja TE-toimistoissa ajattelevat omasta toimialastaan ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

Tietosuojakäytäntömme

Yhteystiedot

SOSTE
Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@soste.fi

Henkilökunta ja puhelinnumerot

Osallistu!

Lähetä palautetta.
Tilaa SOSTEkirje.
Tilaa SOSTE kouluttaa.
Seuraa Twitterissä.
Seuraa Facebookissa.
Seuraa Youtubessa.