fi | sv | eng

Mikä ihmeen hyvinvointitalous - tätä pohtii Aki Siltaniemi SOSTEblogissa. Hän...

to 6. marraskuuta 2014 13.26.00

Mikä ihmeen hyvinvointitalous - tätä pohtii Aki Siltaniemi SOSTEblogissa.

Hän toteaa, että hyvinvointitalous haastaa ajattelemaan uudella tavalla.


Mikä ihmeen hyvinvointitalous? Osa 1: Hyvinvointitalouden, palvelujen ja investointien eetos - SOSTE
www.soste.fi
Mikäli hyvinvointitalouden päämääräksi ymmärretään ihmisten hyvinvoinnin ja siihen välillisesti vaikuttavien hyvinvointipalvelujen puolustaminen mm. taloudellisin argumentein, on löydettävä oikeat perustelut. Vaikuttamistyön näkökulmasta voi olla tehokkainta vedota hyötynäkökohtiin ja taloudellisiin…

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri 2016 kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja haasteista.

Järjestöbarometrin erillistarkastelu tutkii vuosina 2005-2014 rekisteröityneitä ja purkautuneita sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä.

Sosiaalibarometri

Sosiaalibarometri on ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista.

Sosiaalibarometri 2016 kertoo, mitä palveluista vastaavat johtajat sosiaali- ja terveystoimessa, Kelassa ja TE-toimistoissa ajattelevat omasta toimialastaan ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

Yhteystiedot

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@soste.fi

Henkilökunta ja puhelinnumerot

Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Osallistu!

Lähetä palautetta.
Tilaa SOSTEkirje.
Tilaa SOSTE kouluttaa.
Seuraa Twitterissä.
Seuraa Facebookissa.
Seuraa Youtubessa.