fi | sv | eng

NGOs are from Venus, corporates are from Mars - expeditions into the business mind

25.03.2014

SOSTE käynnistää vuonna 2014 järjestöjen varainhankintaan ja yritysyhteistyöhön liittyvää kehittämistoimintaa.

Maaliskuun järjestötreeneissä on tarkoitus perehtyä järjestöjen ja yritysten toiminnan erilaisiin ajattelutapoihin ja lisätä osallistujien ymmärrystä ja osaamista eri sektorien välisen yhteistyön kehittämiseksi.

NGOs are from Venus, corporates are from Mars
- expeditions into the business mind

Katharina Steinkellner
SOS Children’s Villages International (Austria)

Lisätietoja ilmoittautumisesta on tulossa pian.


Järjestötreenit ovat dynaamisia kohtaamisia ajankohtaisista ja järjestöjä puhuttelevista aiheista. Treenit ovat kaikille avoimia ilmoittautumisjärjestyksessä ja niitä järjestetään muutamia kertoja vuodessa.

Lisätietoja: Sanna Kaijanen, erityisasiantuntija, SOSTE.
etunimi.sukunimi@soste.fi, puh. 040 508 1716

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri 2016 kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja haasteista.

Järjestöbarometrin erillistarkastelu tutkii vuosina 2005-2014 rekisteröityneitä ja purkautuneita sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä.

Sosiaalibarometri

Sosiaalibarometri on ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista.

Sosiaalibarometri 2016 kertoo, mitä palveluista vastaavat johtajat sosiaali- ja terveystoimessa, Kelassa ja TE-toimistoissa ajattelevat omasta toimialastaan ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

Yhteystiedot

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@soste.fi

Henkilökunta ja puhelinnumerot

Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Osallistu!

Lähetä palautetta.
Tilaa SOSTEkirje.
Tilaa SOSTE kouluttaa.
Seuraa Twitterissä.
Seuraa Facebookissa.
Seuraa Youtubessa.