fi | sv | eng

Päivi Rouvinen-Wilenius jatkaa pohdintaa hyvinvointitaloudelle asetetuista tavoi...

ke 19. marraskuuta 2014 14.24.39

Päivi Rouvinen-Wilenius jatkaa pohdintaa hyvinvointitaloudelle asetetuista tavoitteista. "Hyvinvointitalous on kriitikko talous edellä -ajattelulle", Päivi ehdottaa.


Hyvinvointitalouden tehtäviä - SOSTEblogi
www.soste.fi
Hyvinvointitaloudelle ehdotetaan Hyvinvointitalous –julkaisun artikkeleissa useita tehtäviä. Näitä ovat muun muassa hyvän elämän ja henkisten päämäärien korostaminen, tutkimus ja asiantuntija tietoon pohjautuva talouspolitiikka sekä tulevaisuuteen suuntautuva lähestymistapa.

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri 2016 kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja haasteista.

Järjestöbarometrin erillistarkastelu tutkii vuosina 2005-2014 rekisteröityneitä ja purkautuneita sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä.

Sosiaalibarometri

Sosiaalibarometri on ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista.

Sosiaalibarometri 2016 kertoo, mitä palveluista vastaavat johtajat sosiaali- ja terveystoimessa, Kelassa ja TE-toimistoissa ajattelevat omasta toimialastaan ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

Yhteystiedot

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@soste.fi

Henkilökunta ja puhelinnumerot

Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Osallistu!

Lähetä palautetta.
Tilaa SOSTEkirje.
Tilaa SOSTE kouluttaa.
Seuraa Twitterissä.
Seuraa Facebookissa.
Seuraa Youtubessa.