fi | sv | eng

Rahankeräyslain uudistaminen -keskustelutilaisuus, Helsinki

07.10.2014

7.10. klo 13 - 15 Mäkelän koulu, Hattulantie 2, tila 421

Rahankeräyslakia ollaan uudistamassa nopealla aikataululla - mahdollisesti jo nykyisen hallituskauden aikana. Lain uudistaminen vaikuttaa monin tavoin monen sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan.

SOSTE järjestää jäsenjärjestöjen edustajille tapaamisen, jossa keskustellaan suunnitellun uudistuksen sisällöistä ja vaikutuksista sekä pohditaan järjestöjen yhteisiä tavoitteita lain uudistamisen suhteen. Samalla polkaistaan käyntiin SOSTEn jäsenjärjestöjen rahoitusverkoston toiminta.

Tilaisuudessa keskustelemassa SOSTEn asiantuntijoita ja pääsihteeri Vertti Kiukas.

Lue linkistä rahankeräyslain muuttamisesta täältä

Lisätietoja Sanna Kaijaselta, sanna.kaijanen@soste.fi

Ilmoittautumiset 30.9. mennessä Kiril Häyriselle: kiril.hayrinen@soste.fi

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri 2016 kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja haasteista.

Järjestöbarometrin erillistarkastelu tutkii vuosina 2005-2014 rekisteröityneitä ja purkautuneita sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä.

Sosiaalibarometri

Sosiaalibarometri on ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista.

Sosiaalibarometri 2016 kertoo, mitä palveluista vastaavat johtajat sosiaali- ja terveystoimessa, Kelassa ja TE-toimistoissa ajattelevat omasta toimialastaan ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

Yhteystiedot

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@soste.fi

Henkilökunta ja puhelinnumerot

Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Osallistu!

Lähetä palautetta.
Tilaa SOSTEkirje.
Tilaa SOSTE kouluttaa.
Seuraa Twitterissä.
Seuraa Facebookissa.
Seuraa Youtubessa.