fi | sv | eng

Suomen Sosiaalifoorumi: Hyvinvointitalous ja investoinnit

26.04.2015

26.4.2015 klo 13-15

Helsingin ruotsinkielinen työväenopisto, Dagmarinkatu 3, luokka 45


Seminaarissa pohditaan investointien merkitystä hyvinvoinnin ja hyvän elämän edellytysten luomisessa. Pohdinnan lähtökohtina ovat viime vuosina yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa yleistynyt ajatus sosiaalisista investoinneista sekä investointiajattelu SOSTEn rakentamassa hyvinvointitaloudessa.

Sosiaalisten investointien tärkeyttä on korostettu viime vuosina monissa politiikkaohjelmissa Euroopan komission ohjelmista kansallisiin sosiaali- ja talouspoliittisiin ohjelmiin. Sosiaalisten investointien perusajatus on se, että panostukset tiettyihin hyvinvointipalveluihin ja sosiaaliturvan muotoihin tukevat pidemmällä tähtäimellä talouskasvua. Näin esimerkiksi sosiaali- ja koulutuspolitiikkaa voidaan perustella niiden aikaansaamalla taloudellisella hyödyllä.

SOSTEn hyvinvointitaloudessa investointiajattelu on myös keskeisessä asemassa. Hyvinvointitaloudessa hyvinvointi ja hyvän elämän edellytykset on asetettu päämääräksi ja talous ymmärretään välineenä tai yhtenä viitekehyksenä, jossa hyvinvointia yhdessä tuotetaan.

Keskustelemassa hyvinvointi-investoinneista ja sosiaalisista investoinneista ovat erityisasiantuntija Päivi Rouvinen-Wilenius SOSTEsta, puheenjohtaja Tero Ristimäki Talentiasta ja projektitutkija Antti Alaja Kalevi Sorsa Säätiöstä. Rouvinen-Wilenius käsittelee alustuksessaan virheinvestointeja, jotka voivat muodostua esteeksi hyvinvointitalouden rakentumiselle. Ristimäki kertoo Talentian Apua ajoissa -kampanjasta, joka perustuu sosiaalisten investointien ajattelulle. Antti Alaja pohtii esityksessään sosiaalisten investointien ja työllisyyspolitiikan välistä yhteyttä.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas.

Tilaisuuden järjestävät SOSTE ja Kalevi Sorsa Säätiö.

Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri 2016 kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja haasteista.

Järjestöbarometrin erillistarkastelu tutkii vuosina 2005-2014 rekisteröityneitä ja purkautuneita sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä.

Sosiaalibarometri

Sosiaalibarometri on ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista.

Sosiaalibarometri 2016 kertoo, mitä palveluista vastaavat johtajat sosiaali- ja terveystoimessa, Kelassa ja TE-toimistoissa ajattelevat omasta toimialastaan ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

Tietosuojakäytäntömme

Yhteystiedot

SOSTE
Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@soste.fi

Henkilökunta ja puhelinnumerot

Osallistu!

Lähetä palautetta.
Tilaa SOSTEkirje.
Tilaa SOSTE kouluttaa.
Seuraa Twitterissä.
Seuraa Facebookissa.
Seuraa Youtubessa.