fi | sv | eng

Yhteistyöllä hyvinvointia - järjestöjen ja Oulun kaupungin yhteistyöfoorumi, Oulu

12.02.2014

Päivien tarkoitus ja historia

ESKO-hankkeen (2009–2013) aikana on järjestetty neljä kertaa vuodessa seminaari- ja työpajapäiviä laajalle yhteistyöverkostolle. Päivissä on käsitelty laajasti järjestö-kuntayhteistyöhön liittyviä ajankohtaisia teemoja. Hankkeen loppuessa vuonna 2013 toivottiin, että tätä ESKO-päivien perinnettä jatkettaisiin ja SOSTE sekä Oulun kaupunki sitoutuivat järjestämään yhteistyöfoorumeja 1-2 kertaa vuodessa.

ESKO-hankekokonaisuuden aikana järjestöjen hankevalmistelua on toteutettu ESKOn klustereissa yhteistyöverkoston tuella. Kaupunki on edellyttänyt, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen hankeaihiot käsitellään ESKOn klustereissa (nykyisin elämänkaariverkostot), jotta voitaisiin vähentää päällekkäisiä hankehakemuksia ja löytää uusia yhteistyökumppaneita hankkeiden toteuttamiseen. On puhuttu ”ESKO-puumerkistä”. Tätä ESKO-hankkeessa aloitettua työskentelytapaa on tarkoitus jatkaa myös hankkeen jälkeen ja sen vuoksi se on aiheena ensimmäisessä yhteistyöfoorumissa.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki Oulun kaupungissa toimivat järjestöt, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan RAY-avustusta tai toimimaan kumppanina RAY-avusteisessa hankkeessa.

Iltapäivän elämänkaariverkostoissa (Lapset ja nuoret, Työikäiset, Ikäihmiset) on tarkoitus keskustella hankeideoista. Jos järjestösi on hakemassa kevään 2014 RAY-haussa avustusta, tulee hankeidea olla käsitelty elämänkaariverkostossa Oulun kaupungin tuen saamiseksi ennen hakemuksen jättämistä.

8.30

Kahvit ja ilmoittautuminen

9.00

Tervetuliaissanat
johtaja Panu Laturi, SOSTE

Yhteinen hankevalmistelu ESKOssa
hankekoordinaattori Katja Häkkilä, SOSTE

9.15

Yhdessä tehden – vaikuttavuutta järjestö-kuntayhteistyöhön,
sosiaalijohtaja Sirkka- Liisa Olli, Oulun kaupunki

Miten yhteistyöidea esitetään kaupungille?
ohjelmakoordinaattori Eija Palsinajärvi- Äikäs, Oulun kaupunki

10.30

Tauko

10.45

Onnistuneen hakemuksen prosessi
valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen ja kehittämiskoordinaattori Sini Toikka, RAY

Kommenttipuheenvuoro Kaste-hankkeiden ja järjestöjen yhteistyöstä
ohjelmapäällikkö Leena Meriläinen, Oulun kaupunki

12.00

Lounas (omakustanteinen)

13.00

Elämänkaariverkostojen kokoontuminen Järjestäytyminen, hankeideoiden esittely ja jatkotyöstäminen

15.00

Ohjausta ja neuvontaa yhteistyöideoiden kirjaamiseksi KONSTI-ohjelmaan
Oulun kaupungin ohjelmakoordinaattori

16.00

Päivä päättyy

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumiset perjantaihin 7.2. mennessä.

Lisätietoja

hankekoordinaattori Katja Häkkilä, SOSTE puh. 040 195 3921, katja.hakkila@soste.fi
erityisasiantuntija Marjo Riitta Tervonen, SOSTE puh: 050 592 2802, marjoriitta.tervonen@soste.fi

Elämänkaariverkostojen vetäjät

Lapset ja nuoret
Leena Huhanantti, MLL Pohjois-Pohjanmaan piiri, leena.huhanantti@mll.fi
Pertti Kukkonen, Auta Lasta ry, pertti.kukkonen@autalasta.fi

Työikäiset:
Pirjo Nikula Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri, pirjo.nikula@sydan.fi
Sinikka Korpela EHYT ry, sinikka.korpela@ehyt.fi

Ikäihmiset:
Anne Mustakangas-Mäkelä Oulun Seudun Setlementti, anne.mustakangas-makela@oulunsetlementti.fi
Paula Ylikulju Oulun Seudun Muistiyhdistys, paula.ylikulju@osmy.fi

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri kerää ajankohtaista tietoa sote-järjestöjen toiminnasta ja toimintaympäristöstä ja niiden muutoksista.

Järjestöbarometri 2018 käsittelee järjestöjen vapaaehtoistoiminnan tilaa, jäsenten ja jäsenyyden merkitystä järjestöjen toiminnalle ja hallinnollisen työn kuormittavuutta.

Sosiaalibarometri

Sosiaalibarometri on ajankohtainen arvio tärkeimpien hyvinvointipalveluiden tilasta ja ennakoi niiden muutoksista.

Sosiaalibarometri 2018 luotaa sosiaali- ja terveysjohtajien, sosiaalityöntekijöiden, Kelan johtajien ja Kelan toimihenkilöiden näkemyksiä perustoimeentulotuen Kela-siirron onnistumisesta.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

Tietosuojakäytäntömme

Yhteystiedot

SOSTE
Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@soste.fi

Henkilökunta ja puhelinnumerot

Osallistu!

Lähetä palautetta.
Tilaa SOSTEkirje.
Tilaa SOSTE kouluttaa.
Seuraa Twitterissä.
Seuraa Facebookissa.
Seuraa Youtubessa.