fi | sv | eng

Yhteistyöllä hyvinvointia - järjestöt hyvinvointia lisäämässä Kainuussa

09.11.2015

Yhteistyöllä hyvinvointia - järjestöt hyvinvointia lisäämässä Kainuussa

9.11.2015 klo 9 - 16, Kajaani

KAO, Ravintola Vimpelin kabinetti, Opintie 4, OPI 4, Kajaani

SOSTE järjestää yhteistyössä Raha-automaattiyhdistyksen ja kaupunkien kanssa yhteistyöfoorumeita, joissa tavoitteena on tiivistää järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja lisätä järjestöjen vuoropuhelua kaupunkien ja kuntien kanssa. Tilaisuuksissa verkostoidutaan, esitellään hankeideoita ja hankkeita, rakennetaan kumppanuuksia ja kuullaan ajankohtaista tietoa järjestörahoituksesta.

Kajaanissa tavoitteena on tivistää järjestöjen välistä hankeyhteistyötä, järjestöjen, Kainuun soten, Kainuun liiton ja kuntien välistä yhteistyötä sekä lisätä tietoa RAY:n avustusmahdollisuuksista. Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen 2.11.2015 mennessä täällä

OHJELMA

9.00

Kahvit

9.30

Tilaisuuden avaus ja johdantoa päivään

Erityisasiantuntija Marjo Riitta Tervonen, SOSTE

9.45

Ehkäisevän työn merkitys Kainuussa

Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, Kainuun sote

10.15

Järjestöjen mahdollisuuden Kainuun hyvinvoinnin ja aluekehityksen edistämisessä

Maakuntajohtaja Pentti Malinen, Kainuun liitto

10.45

Taukojumppaa

Kirsi Huotari, Paltamon työvoimayhdistys

11.00

Ajankohtaista järjestöjen rahoitukseen liittyen

Johtaja Panu Laturi, SOSTE

11.30

Lounas (omakustanteinen)

12.30

Onnistuneen hakemuksen prosessi

Erityisasiantuntija Sini Toikka, Raha-automaattiyhdistys

13.30

Hankeideointia ryhmissä kahvin lomassa

14.30

Ryhmätöiden purku

15.00

Päivän yhteenveto

Erityisasiantuntija Marjo Riitta Tervonen, SOSTE

15.15

Mahdollisuus keskustella RAY:n, Kainuun soten ja SOSTEn asiantuntijoiden kanssa

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri 2016 kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja haasteista.

Järjestöbarometrin erillistarkastelu tutkii vuosina 2005-2014 rekisteröityneitä ja purkautuneita sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä.

Sosiaalibarometri

Sosiaalibarometri on ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista.

Sosiaalibarometri 2016 kertoo, mitä palveluista vastaavat johtajat sosiaali- ja terveystoimessa, Kelassa ja TE-toimistoissa ajattelevat omasta toimialastaan ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

Yhteystiedot

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@soste.fi

Henkilökunta ja puhelinnumerot

Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Osallistu!

Lähetä palautetta.
Tilaa SOSTEkirje.
Tilaa SOSTE kouluttaa.
Seuraa Twitterissä.
Seuraa Facebookissa.
Seuraa Youtubessa.