fi | sv | eng

Yhteistyössä rakennetaan parempaa maakuntaa. Järjestöt ovat Pohjois-Pohjanmaalla...

ti 25. marraskuuta 2014 11.19.09

Yhteistyössä rakennetaan parempaa maakuntaa. Järjestöt ovat Pohjois-Pohjanmaalla tärkeitä kumppaneita, toteavat SOSTEn Marjo Riitta Tervonen ja Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Millaisia käytännön kokemuksia tmuilla on maakuntayhteistyöstä?


Järjestöt maakunnan strategisina kumppaneina - SOSTEblogi
www.soste.fi
Kolmeen maakuntaan perustetut järjestöasiainneuvottelukunnat ovat osoitus siitä, että järjestöt koetaan tasavertaisina kumppaneina kuntien, elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa maakunnallisessa päätöksenteossa.

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri 2016 kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja haasteista.

Järjestöbarometrin erillistarkastelu tutkii vuosina 2005-2014 rekisteröityneitä ja purkautuneita sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä.

Sosiaalibarometri

Sosiaalibarometri on ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmässä tapahtuvista muutoksista.

Sosiaalibarometri 2016 kertoo, mitä palveluista vastaavat johtajat sosiaali- ja terveystoimessa, Kelassa ja TE-toimistoissa ajattelevat omasta toimialastaan ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health

Yhteystiedot

Sähköpostit muotoa
etunimi.sukunimi@soste.fi

Henkilökunta ja puhelinnumerot

Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Osallistu!

Lähetä palautetta.
Tilaa SOSTEkirje.
Tilaa SOSTE kouluttaa.
Seuraa Twitterissä.
Seuraa Facebookissa.
Seuraa Youtubessa.