Skip to content

Aleksi Kalenius

erityisasiantuntija

Työllisyys-, työmarkkina- ja koulutuspolitiikka

Lausunnot

12.3.2021

EU-selonteko

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta, VNS 7/2020 vp
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
21.1.2021

Koulutuspoliittinen selonteko

Koulutuspoliittinen selonteko VN/1972/2020
Vastaanottaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
6.11.2020

Arpajaisverolaki

Hallituksen esitys 170/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, HE 170/2020 vp
Vastaanottaja: Valtiovarainvaliokunta
11.6.2020

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 30.4.2020 VN/1985/2020, VN/1985/2020-OKM-1
Vastaanottaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö