Skip to content

Mirjami Tran Minh

erityisasiantuntija

Tehtäväni liittyvät lääkehuollon kehittämiseen ja sote-uudistukseen, sekä palvelujen digitaalisia ratkaisuja ja tietojärjestelmiä koskevaan kehittämis- ja vaikuttamistyöhön.

Edustukseni

  • Fimean koordinoima Kansallinen lääkeinformaatioverkosto
  • Biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa valmisteleva työryhmä, STM
  • Fimean potilasneuvottelukunta

Lausunnot

16.8.2022

Fimean maksuasetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, VN/20028/2022
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
8.8.2022

Lääkehuolto

Hallituksen esitys eduskunnalle lääkehuollon kustannustehokkuuden parantamista koskevaksi lainsäädännöksi, STM060:00/2022
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
1.7.2022

Terveystietojen käyttö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
1.7.2022

Mielenterveys

Hallituksen esitys eduskunnalle mielenterveyslain muuttamisesta, VN/813/2021; STM005:00/202
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö