Skip to content

Päivi Opari

erityisasiantuntija

Edistän työlläni heikommassa asemassa olevat ihmiset huomioivaa terveyspolitiikkaa ja sujuvia, yhdenvertaisia palveluja – ihmisen ääntä ja hänen kokemuksiaan unohtamatta.

Kielitaito: englanti, ruotsi, saksa

Edustukseni

  • Eduskunnan kuntoutusverkosto
  • HALI Kuntoutuksen taustaryhmä
  • Kuntoutukseen ohjautumisen perusteet – hankkeen ohjausryhmä, STM
  • Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026 seurantaryhmä, STM

Uusimmat kirjoitukset

Blogi
erityisasiantuntija

18.12.2020 11:15

Kuntoutusta lähdetään uudistamaan suunnitelmallisesti

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveysministeriö on juuri julkaissut Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman vuosille 2020–2022. Se tulee viitoittamaan kuntoutuksen uudistamistyötä tällä hallituskaudella ja tuo uutta vauhtia kuntoutuskomitean vuonna 2017 antamien ehdotusten toimeenpanolle ja laaja-alaiselle kuntoutuksen kehittämiselle. Toimintasuunnitelmassa käydään läpi kaikki komitean 55 ehdotusta ja esitetään, miten ja millä aikataululla niitä viedään eteenpäin. Ehdotuksia koskevat suunnitelmat ovat osin yksityiskohtaisia, osa […]

Blogi
erityisasiantuntija

28.9.2020 10:22

Lääkehuollon kehittäminen käynnistyy vihdoin täysimittaisesti

Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi viime vuoden helmikuussa lääkehuollon kehittämistä koskevan Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista -virkamiesmuistion ja siihen liittyvän tiekartan. Eteneminen on tähän asti ollut vaisua, sillä kohdennettuja resursseja asioiden toimeenpanoon ei ole liioin ollut. Nyt tilanne muuttuu. Ensi vuodesta lähtien lääkehoitoihin ja lääkejakeluun liittyvään kehittämistyöhön on käytettävissä valtion budjettirahaa. Sen vuoksi […]

Blogi
erityisasiantuntija

13.6.2019 08:30

Tuoko hallitusohjelma toivoa sairastaville?

Sote-uudistus Kyllä tuo, olisi lyhyt vastaus otsikon kysymykseen. Mutta jättää se kuitenkin vielä paljon epävarmuutta matkalla kohti toteutusta. Keskusteluun myös kuntoutustakuu Epätasa-arvoinen palveluihin pääsy ja heikosti toimivat hoito- ja palveluketjut ovat pitkään hankaloittaneet monien sairastavien ja kuntoutuksen tarpeessa olevien tilannetta. Tältä osin hallitusohjelman lupaus hoitotakuun merkittävästä tiukennuksesta ja hoitoon pääsyn helpottumisesta on otettu ilolla vastaan. Toteutuksen […]

Lausunnot

30.8.2022

Apuvälineet

Kuulemistilaisuus apuvälinepalveluista ja apuvälineasetuksen muutostarpeista 30.8.2022
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
27.6.2022

Etuudet

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta
Vastaanottaja: Valtioneuvosto
21.12.2021

Lääketutkimus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisiä lääketutkimuksia koskevista maksullisista suoritteista
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
15.12.2021

Hoitotakuu

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
10.12.2021

Tartuntatautilaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta
29.11.2021

Genomikeskus ja terveyteen liittyvän geneettisen analyysin suorittamisen edellytykset

SOSTEn lausunto Genomikeskuksesta ja terveyteen liittyvän geneettisen analyysin suorittamisen edellytyksistä
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
24.6.2021

Sairauspäiväraha

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta, VN/410/2021
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
17.6.2021

Laaturekisteri

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnos Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaturekistereistä, VN/11538/2021 ja STM059:00/2021
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
12.5.2021

Fimean maksut

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
19.2.2021

Biopankkilaki

Hallituksen esitys biopankkilaiksi ja muiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö