Skip to content

Päivi Opari

erityisasiantuntija

Edistän työlläni heikommassa asemassa olevat ihmiset huomioivaa terveyspolitiikkaa ja sujuvia, yhdenvertaisia palveluja – ihmisen ääntä ja hänen kokemuksiaan unohtamatta.

Kielitaito: englanti, ruotsi, saksa

Lausunnot

25.3.2019

Lääkehuolto

Virkamiesmuistio: Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
15.3.2019

Fimea maksuasetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
23.11.2018

Oikeuslääkeopilliset korvaukset

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseen oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta, STM121:00/2018 ja STM/4546/2018
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
28.9.2018

Lääkelaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta, STM081:00/2018
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
17.8.2018

Tutkimuseettinen toimikunta

Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, STM075:00/2018 ja STM/3132/2018
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
18.5.2018

Toiminnalliset häiriöt

Lausunto valtakunnallisen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmälle - toiminnallisten häiriöiden yhtenäiset hoidon perusteet, STM010:00/2015
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
27.4.2018

Sairausvakuutuslaki

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 6 luvun 2 ja 3 §:n muutamisesta
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
9.3.2018

Fimea maksuasetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, STM/1040/2018
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
16.2.2018

Lääkelaki

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi lääkelain sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muutamisesta, STM095:00/2012
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö