Skip to content

Tarja Pajunen

erityisasiantuntija

Vastaan sosiaali- ja terveyspalvelu-järjestelmään liittyvistä asiantuntija- ja vaikuttamistehtävistä.

Lausunnot

15.11.2019

Iäkkäiden toimintakyky ja sote-palvelut

Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, STM070:00/2019
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
4.11.2019

Sote-kehityshankkeiden valtionavustukset

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020 - 2023 - VN/8546/2019
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö