Skip to content

Hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen koronaepidemian aikana

Hyvinvointi ja terveys
Hyvinvointi ja terveys

Artikkeliin kootaan ja päivitetään ihmisten arjessa näkyviä koronavirukseen liittyviä ohjeita.


Koronaepidemia vaikuttaa ihmisten fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin elinolosuhteiden muututtua. Mieltä painaa paitsi huoli omasta ja läheisten terveydestä ja jaksamisesta myös huoli taloudellisesta pärjäämisestä. Arjen selviytymisen haasteet voivat monelle muodostua raskaiksi.

Epidemian vaikutukset kohdistuvat voimakkaimmin niihin, joilla on jo ennen epidemiaa ollut vaikeaa. Tilannetta vaikeuttavat myös palveluiden ja tuen katkeaminen kriisin ajaksi: esimerkiksi kuntoutuspalveluita on keskeytetty, päiväkeskuksia suljettu ja vertaistukiryhmiä laitettu tauolle.

Sivulle on koottu viranomaisten tuottamaa tietoa ja ohjeistuksia koronavirusepidemiasta sekä tietoa järjestöjen tarjoamista tukimuodoista ja neuvoista ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin tueksi haastavassa tilanteessa. Lue lisää järjestöjen tarjoamasta tuesta ja palveluista koronan aikana.

Yleisötilaisuuksissa noudatettava ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemisestä

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt aluehallintovirastoille ohjauskirjeen valtioneuvoston periaatepäätöksen linjausten toimeenpanosta yleisötilaisuuksissa ja kokoontumissa 1.6.2020 alkaen. Lue lisää valtioneuvoston uutisesta.

Viranomaistietoa ja ohjeita koronaepidemiasta

Neuvoja perhearkeen

Vinkkejä ikäihmisille

  • Tietopaketti ikäihmisten arkea helpottavista palveluista sekä ajankulua, kulttuuria, taukojumppaa ja vinkkejä virtuaaliseen yhteydenpitoon (Enter ry)

Tukea mielenterveydestä huolehtimiseen


Tämä artikkeli on osa SOSTEn koronavirus-aiheista kokonaisuutta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

30.6.2020 12:00

Sote-alan ilmastotoimissa tarvitaan kannustimia ja ohjausta

Hyvinvointi ja terveys Asennoituminen ilmastonmuutokseen on muuttunut selvästi sosiaali– ja terveysjärjestöissä. Vuonna 2016 SOSTEn julkaisemassa Järjestöbarometrissa peräti 60 prosenttia järjestöistä vastasi, ettei usko ilmastonmuutoksen vaikuttavan juurikaan järjestön toimintaan. Vuonna 2020 jo lähes 70 prosenttia järjestöistä kertoi, että heillä on toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.  ”SOSTE nosti vuonna 2019 esiin sosiaali- ja terveysalan roolia ilmastonmuutoksessa ja myönsi SOSTE-palkinnon nuorten ilmastolakkoliikkeelle. Järjestöjen aktivoitumisesta huolimatta sote-alalla  kaivataan lisää tietoa ilmastonmuutoksen suorista ja epäsuorista vaikutuksista”, kertoo SOSTEn ilmastomuutoksen ja kestävän kehityksen erityisasiantuntija Ansku Holstila.  MDIn […]

Artikkeli

Ilmastokriisi ei katoa: sosiaali- ja terveysalan rooli reilussa ja kestävässä jälleenrakennuksessa

Kansalaisyhteiskunta Artikkelisarjasta Koronan jälkeen 26.6.2020 Ansku Holstila erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry   Ilmastonmuutoksen uhka ei ole koronapandemian myötä kadonnut, ja ilmastokysymykset ovat pysyneet esillä niin korona-ajan yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin SOSTEn skenaariotyössäkin. Poikkeusolot ovat vähentäneet päästöjä väliaikaisesti, mutta olennaista ilmastokriisin torjumisessa on, miten jatketaan tästä eteenpäin. Haasteena on nopeiden ratkaisujen samanaikainen tarve sekä koronakriisin […]

Uutinen

16.6.2020 09:48

Järjestöt tarvitsevat tarkempia ohjeita – Ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien lähitoiminta pysyy kiinni

Hyvinvointi ja terveys SOSTE selvitti kesäkuun alussa, miten lähitoimintojen hallittu avaaminen on onnistunut järjestöissä 1.6. muutettujen koronarajoitusten jälkeen. Pääsääntöisesti vastaajat olivat erittäin tyytyväisiä viranomaisten ohjeistuksiin. Peräti 71 prosenttia vastasi, että viranomaisten ohjeistukset olivat riittäviä. SOSTEssa ollaan kuitenkin hyvin huolestuneista ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien lähitoiminnan tulevaisuudesta. Suurin osa näistä lähitoiminnoista pysyy edelleen kiinni. Kiinni pysyvät myös toimintamuodot, joissa vapaaehtoisina […]