fi | sv | eng

Viikon hyvinvointi-investointi

viikko 17:

Peruskoululaisille mahdollistettu ilmainen bussikyyti luo pohjaa tulevaisuuden joukkoliikennesukupolvelle
Mikkelissä käynnisteään joukkoliikennekokeilu, jossa Mikkelin 5000 peruskoululaista saavat ilmaiset bussikyydit. Ilmaiset kyydit tulevat voimaan 15. elokuuta 2017.
Ilmainen joukkoliikenne kattaa ikäryhmän 7—16-vuotiaat. Ilmainen joukkoliikenne koskee koulumatkojen lisäksi myös vapaa-aikoja ja lomia.Mikkelin kaupungin teknisen johtaja Jouni Riihelän mukaan tavoitteena on kasvattaa uusi joukkoliikennesukupolvi, jonka pääsy mm. harrastuksiin helpottuu.

Tutustu aiempiin viikon hyvinvointi-investointeihin tästä

Vuoden 2016 SOSTE-palkinnon sai Nuorten mielenterveysseura Yeesi

SOSTE on palkinnut Nuorten mielenterveysseura Yeesin nuorten osallisuudesta. Palkintoperusteluiden mukaan Yeesin toiminta, joka nousee nuorista itsestään, kohtaa nuoret nuorten tavalla. Yeesi sai kiitosta myös siitä, että se liputtaa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti sen puolesta, että mielenterveydestä huolehtiminen on hyväksyttävää ja normaalia.

Lue lisää

Hyvinvointitaloutta rakennetaan investoimalla

Hyvinvointitalous oli esillä Talouselämän (11/2016) yhteydessä julkaistussa Elinvoimainen Suomi -asiantuntijajulkaisussa.

Pääviestimme oli:

* Hyvinvointi-investoinnit ovat vauraan kansantalouden välttämätön edellytys.

* Hyvinvointi-investointeja on tehtävä, vaikka niiden taloudellisista vaikutuksista ei olisi selkeää kuvaa.

* Positiiviset hyvinvointivaikutukset ovat riittävä kannustin ja syy hyvinvointi-investoinneille.

* Siksi hyvinvoinnin mittaaminen ja investointien hyvinvointivaikutusten arviointi on tärkeää.

Hyvinvointitalous

Miten ihmisten hyvinvointiin ja talouteen liittyvät tavoitteet sovitetaan yhteen? Mitä ovat hyvinvointi-investoinnit? Miten hyvinvoinnin ja talouden suhdetta pitäisi mitata? Onko hyvinvointitalous käsite, jonka avulla hyvinvointivaltio päivitetään ajan tasalle?

28 asiantuntijaa pohtii näitä ja monia muita kysymyksiä eri tieteenalojen näkökulmista SOSTEn uudessa julkaisussa. Tuhti käsikirja kaikille hyvinvoinnista ja taloudesta päättäville!

Lue kirja

Tutustu kirjaan

Tilaa kirja

# hyvinvointitalous

Videoikkuna

Juhanin elämä - hyvinvointi luodaan päätöksillä

 

Ota yhteyttä

Jussi Ahokas

pääekonomisti

050 308 6870

talousanalyysit, talouspoliittinen vaikuttaminen, hyvinvointitalouden kehittäminen, tiimipäällikkö

Antti Pelto-Huikko

erityisasiantuntija

050 553 0736

hyvinvointitalouden kehittäminen: taloudellinen arviointi ja hyvinvointitalouden kehittäminen, EN, @anttiph

Päivi Rouvinen-Wilenius

erityisasiantuntija

040 519 4092

hyvinvointitalouden kehittäminen: hyvinvointi-investoinnit, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja järjestönäkökulma, ennakointi

Kaarina Tamminiemi

erityisasiantuntija
040 577 4614

kansainvälisen työn koordinointi, hyvinvointitalouden kehittäminen: terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvointitalouden kansainvälinen edistäminen

Hyvinvointitalous

Hyvinvointitalouden teesit:

Hyvinvointitalous rakennetaan investoimalla hyvinvointiin.

Hyvinvoinnin mittaaminen tekee hyvinvointi-investointien tulokset näkyviksi.

Hyvinvointitaloudessa hyvinvoinnin ja talouden suhde kirkastuu.


 SOSTEblogissa:

Kunta-järjestö -yhteistyön kehittämisellä kohti tulevaisuuden hyvinvointikuntaa

Talouden ja hyvinvointitalouden vuosi 2017

Monien mielestä vuoden 2016 päättyminen oli pelkästään hyvä asia. Erilaiset yhteiskunnalliset kehityskulut meillä ja muualla olivat yllättäviä ja useassa tapauksessa varsin synkkiä.

Ikäpommia rakentamassa ja tulevaisuutta nakertamassa, voiko politiikalla vaikuttaa?

Hyvinvointitalous tarvitsee hyvinvoivia ihmisiä, myös tulevaisuudessa. Onko heitä riittävästi pitämään yllä hyvinvointivaltiota? Onko yhteiskuntamme uuden, syvemmän kestävyysvajeen kuilulla kun ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa ja työikäisten osuus pienenee. Väestönkasvun hiipuessa kantokyky on koetuksella.