fi | sv | eng

Raportti: Miten hyvinvointitalousajattelu on näkynyt kuuden eri kansainvälisen organisaation agendalla

Tässä SOSTEn Suomen EU-puheenjohtajuuden valmistelua varten STM:lle toteuttamassa raportissa on tarkasteltu sitä, miten hyvinvointitalousajattelu on näkynyt kuuden eri kansainvälisen organisaation agendalla viimeisten vuosien aikana. Raportti on englanninkielinen.

Lataa raportti.

The recent policy proposals and research of international organizations from the perspective of wellbeing economy

In this report which is produced for the Finnish Ministry of Social Affairs and Health as a part of the preparation for the Finland’s EU presidency in 2019 we examine how different international organizations from the sectors of economy, health and development have been articulating the view of wellbeing economy in their policy proposals and research recently.

Download full report.

Viikon hyvinvointi-investointi

Viikko 52:

Juuan kunnassa panostettiin työntekijöiden hyvinvointiin - sairauslomat vähenivät selvästi
Juuka tarttui sairauspoissaolo-ongelmaan muun muassa kehittämällä johtoa, lisäämällä henkilöstön kuulemista sekä ottamalla käyttöön sairauspoissaolojen hallintamallin ja tehostamisen. Kunta myös esimerkiksi lisäsi työpaikkaliikuntaa ja kannusti liikkumiseen. Tähän liittyi muun muassa kunnanjohtaja Markus Hirvosen vuonna 2016 esittämä idea kiky-tuntien käyttämisestä työpaikkaliikuntaan.

Muutos vuoden 2017 sairauspoissaolotilastoissa on merkittävä: henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät viime vuonna edellisvuoteen verrattuna 27 prosenttia.
Sairauspoissaolot laskivat kunnan tiedotteen mukaan kaikilla toimialoilla, eniten hallinnon palvelualalla, jossa niiden määrä väheni peräti 77 prosenttia. Sivistyksen alueella poissaolot laskivat 21 prosenttia ja teknisellä palvelualueella 8 prosenttia. Päivinä lasku tarkoittaa sitä, että Juuassa henkilöstö oli vuonna 2017 yhteensä 873 päivää vähemmän poissa sairauden vuoksi kuin edellisenä vuonna. Sairauspoissaolopäivän hinta on kunnan tiedotteen mukaan keskimäärin 350 euroa, joten poissaolojen väheneminen tarkoitti kunnalle myös taloudellista säästöä.

Tutustu aiempiin viikon hyvinvointi-investointeihin tästä

Vuoden 2016 SOSTE-palkinnon sai Nuorten mielenterveysseura Yeesi

SOSTE on palkinnut Nuorten mielenterveysseura Yeesin nuorten osallisuudesta. Palkintoperusteluiden mukaan Yeesin toiminta, joka nousee nuorista itsestään, kohtaa nuoret nuorten tavalla. Yeesi sai kiitosta myös siitä, että se liputtaa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti sen puolesta, että mielenterveydestä huolehtiminen on hyväksyttävää ja normaalia.

Lue lisää

Hyvinvointitaloutta rakennetaan investoimalla

Hyvinvointitalous oli esillä Talouselämän (11/2016) yhteydessä julkaistussa Elinvoimainen Suomi -asiantuntijajulkaisussa.

Pääviestimme oli:

* Hyvinvointi-investoinnit ovat vauraan kansantalouden välttämätön edellytys.

* Hyvinvointi-investointeja on tehtävä, vaikka niiden taloudellisista vaikutuksista ei olisi selkeää kuvaa.

* Positiiviset hyvinvointivaikutukset ovat riittävä kannustin ja syy hyvinvointi-investoinneille.

* Siksi hyvinvoinnin mittaaminen ja investointien hyvinvointivaikutusten arviointi on tärkeää.

Hyvinvointitalous

Miten ihmisten hyvinvointiin ja talouteen liittyvät tavoitteet sovitetaan yhteen? Mitä ovat hyvinvointi-investoinnit? Miten hyvinvoinnin ja talouden suhdetta pitäisi mitata? Onko hyvinvointitalous käsite, jonka avulla hyvinvointivaltio päivitetään ajan tasalle?

28 asiantuntijaa pohtii näitä ja monia muita kysymyksiä eri tieteenalojen näkökulmista SOSTEn uudessa julkaisussa. Tuhti käsikirja kaikille hyvinvoinnista ja taloudesta päättäville!

Lue kirja

Tutustu kirjaan

Tilaa kirja

# hyvinvointitalous

Videoikkuna

Juhanin elämä - hyvinvointi luodaan päätöksillä

 

Ota yhteyttä

Jussi Ahokas

pääekonomisti

050 308 6870

talousanalyysit, talouspoliittinen vaikuttaminen, hyvinvointitalouden kehittäminen, tiimipäällikkö

Päivi Rouvinen-Wilenius

erityisasiantuntija

040 519 4092

hyvinvointitalouden kehittäminen: hyvinvointi-investoinnit, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja järjestönäkökulma, ennakointi

Kaarina Tamminiemi

erityisasiantuntija
040 577 4614

kansainvälisen työn koordinointi, hyvinvointitalouden kehittäminen: terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvointitalouden kansainvälinen edistäminen

Hyvinvointitalous

Hyvinvointitalouden teesit:

Hyvinvointitalous rakennetaan investoimalla hyvinvointiin.

Hyvinvoinnin mittaaminen tekee hyvinvointi-investointien tulokset näkyviksi.

Hyvinvointitaloudessa hyvinvoinnin ja talouden suhde kirkastuu.


 SOSTEblogissa:

Hallituksen politiikka ei ole parantanut heikoimmassa asemassa olevien tilannetta

Vuosi 2018 ekonomistin silmin: Luvassa paljon hyvää, mutta eriarvoisuus huolettaa

Työllisyys kasvaa ja talouskehitys on suotuisaa, siltä näyttää nyt ennusteiden mukaan. Mutta saako hallitus vietyä sote-uudistuksen täytäntöön? Entä paheneeko yhteiskunnallinen eriarvoisuus? Tältä näyttää vuosi 2018 SOSTEn pääekonomistin Jussi Ahokkaan silmin.

Hyvä Joulupukki