fi | sv | eng

Viikon hyvinvointi-investointi

Viikko 25:

Panostaminen ennaltaehkäisyyn toi miljoonasäästöt
Miljoona poikineen on säästynyt sen jälkeen, kun Mäntsälä ja Pornainen päättivät oikeasti uskoa ennaltaehkäisyyn sosiaali- ja terveydenhuollossa. Resepti esimerkiksi perheiden parissa tehtävässä työssä on ollut yksinkertainen – Kun aikuiset voivat hyvin, voivat lapsetkin, tokaisee perusturvajohtaja Eija Rintala. Perheiden avuksi on tarjolla muun muassa kodinhoitajia, jollaisen voi saada alle vuoden vanhan lapsen vanhemmat, jos neuvolassa niin arvioidaan tarvittavan. Varhaiselle puuttumisella huoliin ja murheisiin pyritään estämään ongelmien kasautuminen. Perusturvajohtaja Eija Rintala toteaa, että harvassa kunnassa on uskallettu oikeasti satsata ennaltaehkäisyyn. Pikemmin hankkeet ovat jääneet ajatusten tasolle. Syynä on yleensä ollut se, ettei ennaltaehkäisyn tuottamaa tulosta näe budjettikaudessa eikä kahdessa. Mätsälässä ja Pornaisissa on onnistuttu hoitamaan asiat paremmin pienemmällä rahalla. Lastensuojelumenot ovat alun nousun jälkeen kääntyneet rajuun laskuun ja putosivat vuodessa viidenneksellä, kertoo perusturvajohtaja Eija Rintala. Mäntsälän ja Pornaisten sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö on tuonut miljoonien säästöt. Kulut ovat olleet liki yhdeksän prosenttia pienemmät kuin muissa keskisuurissa kunnissa.

Tutustu aiempiin viikon hyvinvointi-investointeihin tästä

Vuoden 2016 SOSTE-palkinnon sai Nuorten mielenterveysseura Yeesi

SOSTE on palkinnut Nuorten mielenterveysseura Yeesin nuorten osallisuudesta. Palkintoperusteluiden mukaan Yeesin toiminta, joka nousee nuorista itsestään, kohtaa nuoret nuorten tavalla. Yeesi sai kiitosta myös siitä, että se liputtaa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti sen puolesta, että mielenterveydestä huolehtiminen on hyväksyttävää ja normaalia.

Lue lisää

Hyvinvointitaloutta rakennetaan investoimalla

Hyvinvointitalous oli esillä Talouselämän (11/2016) yhteydessä julkaistussa Elinvoimainen Suomi -asiantuntijajulkaisussa.

Pääviestimme oli:

* Hyvinvointi-investoinnit ovat vauraan kansantalouden välttämätön edellytys.

* Hyvinvointi-investointeja on tehtävä, vaikka niiden taloudellisista vaikutuksista ei olisi selkeää kuvaa.

* Positiiviset hyvinvointivaikutukset ovat riittävä kannustin ja syy hyvinvointi-investoinneille.

* Siksi hyvinvoinnin mittaaminen ja investointien hyvinvointivaikutusten arviointi on tärkeää.

Hyvinvointitalous

Miten ihmisten hyvinvointiin ja talouteen liittyvät tavoitteet sovitetaan yhteen? Mitä ovat hyvinvointi-investoinnit? Miten hyvinvoinnin ja talouden suhdetta pitäisi mitata? Onko hyvinvointitalous käsite, jonka avulla hyvinvointivaltio päivitetään ajan tasalle?

28 asiantuntijaa pohtii näitä ja monia muita kysymyksiä eri tieteenalojen näkökulmista SOSTEn uudessa julkaisussa. Tuhti käsikirja kaikille hyvinvoinnista ja taloudesta päättäville!

Lue kirja

Tutustu kirjaan

Tilaa kirja

# hyvinvointitalous

Videoikkuna

Juhanin elämä - hyvinvointi luodaan päätöksillä

 

Ota yhteyttä

Jussi Ahokas

pääekonomisti

050 308 6870

talousanalyysit, talouspoliittinen vaikuttaminen, hyvinvointitalouden kehittäminen, tiimipäällikkö

Antti Pelto-Huikko

erityisasiantuntija

050 553 0736

hyvinvointitalouden kehittäminen: taloudellinen arviointi ja hyvinvointitalouden kehittäminen, EN, @anttiph

Päivi Rouvinen-Wilenius

erityisasiantuntija

040 519 4092

hyvinvointitalouden kehittäminen: hyvinvointi-investoinnit, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja järjestönäkökulma, ennakointi

Kaarina Tamminiemi

erityisasiantuntija
040 577 4614

kansainvälisen työn koordinointi, hyvinvointitalouden kehittäminen: terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvointitalouden kansainvälinen edistäminen

Hyvinvointitalous

Hyvinvointitalouden teesit:

Hyvinvointitalous rakennetaan investoimalla hyvinvointiin.

Hyvinvoinnin mittaaminen tekee hyvinvointi-investointien tulokset näkyviksi.

Hyvinvointitaloudessa hyvinvoinnin ja talouden suhde kirkastuu.


 SOSTEblogissa:

Tarkan euron sote-malli

Eduskunnan käsittelyssä olevilla sote- ja maakuntauudistusta koskevilla laeilla luodaan perusta tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden mallille. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä liittyy palveluiden rahoitukseen. Onhan niin, että rahoituksen taso lopulta määrittää myös palveluiden laajuutta ja laatua.

Aktiivista työvoimapolitiikkaa on vahvistettava

Kunta-järjestö -yhteistyön kehittämisellä kohti tulevaisuuden hyvinvointikuntaa