fi | sv | eng

Hyvinvointitaloudessa arvo syntyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

pe 28. lokakuuta 2016 12.31.00

Talouspuhe ja kysymys taloudellisesta arvonmuodostuksesta haastavat hyvinvointitaloutta. Yksi keino tehdä näkyväksi hyvinvointitalouden ideaa suhteessa vallitsevaan talouspuheeseen onkin pohtia arvon muodostusta.

Taloudellisen arvon syntymisen edellytys on, että ihmiset arvostavat palvelua tai toimintaa. Toiminnan täytyy olla ihmisille merkityksellistä, että se ylipäätään voi tuottaa taloudellista arvoa.  Arvon muodostuminen edellyttää toimintaa, jolla pyritään edistämään esimerkiksi merkityksellisten suhteiden syntymistä.

Antonovskyn mukaan ihmisille elämässä on tärkeää elämän hallittavuus, mielekkyys ja elämän merkityksellisyys. Voisiko tällä teoreettisella viitekehyksellä luoda arvonmuodostusteoriaa ja saada kiinni niistä tekijöistä, joiden avulla esimerkiksi järjestötoiminta tuottaa taloudellista arvoa yhteiskunnassa?

Järjestöjen näkökulmasta tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi yhteisöllisyyden vahvistamista. Arvo syntyy ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa, näin ollen sosiaalinen vuorovaikutus on keskeinen väline myös järjestöjen toiminnan taloudellisen arvon syntymiseen. Nokian puhelimienkin taloudellinen arvo syntyi lopulta siitä, että ihmiset ostivat ajatuksen ”connecting people”.

Lisää luettavaa juuri ilmestyneessä Handbook of Salutogenesis -kirjassa, joka on ladattavissa vapaasti.

Päivi Rouvinen-Wilenius
erityisasiantuntija
SOSTE

Hyvinvointitalous

Hyvinvointitalouden teesit:

Hyvinvointitalous rakennetaan investoimalla hyvinvointiin.

Hyvinvoinnin mittaaminen tekee hyvinvointi-investointien tulokset näkyviksi.

Hyvinvointitaloudessa hyvinvoinnin ja talouden suhde kirkastuu.


 SOSTEblogissa:

Hallituksen politiikka ei ole parantanut heikoimmassa asemassa olevien tilannetta

Vuosi 2018 ekonomistin silmin: Luvassa paljon hyvää, mutta eriarvoisuus huolettaa

Työllisyys kasvaa ja talouskehitys on suotuisaa, siltä näyttää nyt ennusteiden mukaan. Mutta saako hallitus vietyä sote-uudistuksen täytäntöön? Entä paheneeko yhteiskunnallinen eriarvoisuus? Tältä näyttää vuosi 2018 SOSTEn pääekonomistin Jussi Ahokkaan silmin.

Hyvä Joulupukki