fi | sv | eng

Lasten terveysfoorumi: Energianuuskan myynti alle 18-vuotiaille kiellettävä

ti 4. maaliskuuta 2014 09.00.00

Lasten terveysfoorumi pitää energianuuskaa haitallisena lasten ja nuorten terveystottumusten kehittymiselle ja vaatii tuotteen myyntikieltoa alle 18-vuotiaille. Vanhempien ja lasten kanssa tekemisissä olevat aikuiset tarvitsevat tietoa energianuuskasta ja sen käytön riskeistä.

Nuorten terveystapatutkimuksen ja Kouluterveyskyselyn mukaan nuorten nuuskan käyttö on lisääntynyt Suomessa huolestuttavasti. Nuuskaa käyttävät erityisesti pojat, mutta myös tyttöjen nuuskan kokeilussa ja käytössä on havaittavissa kasvua ja asenteissa muuttumista positiivisempaan suuntaan. Syöpäjärjestöjen teettämän Nuuska nuorten maailmassa -selvityksen (2013) mukaan nuoret liittävät nuuskaan ja sen käyttöön hyvin positiivisia mielikuvia. Nuuska nähdään miehekkäänä ja muodikkaana, parempana ja terveellisempänä ja hyväksyttävämpänä tuotteena kuin savukkeet.

On eettisesti arveluttavaa tarjota lapsille käyttömahdollisuus terveyden kannalta tarpeettomalle tuotteelle, joka samalla vahvistaa nuuskan positiivista mielikuvaa. Energianuuskan avulla lapsi ja nuori oppii nuuskan käyttötavan. Myöhemmin on helppo siirtyä käyttämään nikotiinia sisältävää nuuskaa. Energianuuskaa saa myydä tällä hetkellä kaikenikäisille ja se näyttää samalta kuin oikea nuuska. Tämä aiheuttaa hämmennystä ja vaikeuttaa vanhempien ja muiden aikuisten puuttumista nuorten nuuskan käyttöön riippumatta nuuskatuotteesta.

Huomionarvoista on myös se, että energianuuskan sisältämä kofeiini ei ole haitatonta lapsille. Jo pienet määrät kofeiinia voivat aiheuttaa ärtyneisyyttä, levottomuutta, unihäiriöitä ja jopa riippuvuutta. Siksi valtion ravitsemusneuvottelukunta on juomia koskevassa suosituksessaan päätynyt siihen, että kofeiinipitoisten juomien, esimerkiksi kola- ja energiajuomien, käyttöä ei suositella alle 15-vuotiaille.

Vastuu lasten ja nuorten terveiden elintapojen edistämisestä on vanhemmilla, muilla aikuisilla sekä julkisella vallalla. On tärkeää laajasti tiedottaa energianuuskan käytön riskeistä esimerkiksi koulujen vanhempainilloissa ja urheiluseuroissa. Energianuuskan myynnin kieltämisellä alle 18-vuotiaille ja tiedon lisäämisellä laajasti voidaan odottaa saatavan toivottuja tuloksia.

Mitä energianuuska on?

Energianuuska on nikotiiniton valmiste, joka sisältää piristäviä ainesosia kuten esimerkiksi vihreää teetä, kofeiinia, ginsengiä, vitamiineja ja mineraaleja. Se on tupakkajäljitelmä, joka muistuttaa nuuskaa ja sitä käytetään samalla tavalla. Energianuuskaa voi vapaasti ostaa kaupasta ja kioskeista. Myynti on laillista eikä tuotteen ostamiselle ole ikärajoja. Energianuuskan mainonta on kuitenkin kielletty tupakkalailla, koska energianuuskaa voidaan pitää tupakan vastikkeena.

Energianuuskaa markkinoidaan piristeenä ja nuuskan käytön lopettamisen helpottajana, josta ei kuitenkaan ole tutkimusnäyttöä. Ruotsissa sitä myydään paikoni harjoittelunuuskan nimellä. Lasten terveysfoorumi korostaa, että markkinatavoitteet eivät saa mennä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edellytysten edelle

Lisätietoja:

Suomen Vanhempainliitto, toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila, 050 544 3757, tuomas.kurttila@vanhempainliitto.fi
Syöpäjärjestöt, kehittämispäällikkö Virve Laivisto, 050 588 2700, virve.laivisto@cancer.fi
SOSTE, erityisasiantuntija Päivi Nykyri, 045 657 6769, paivi.nykyri@soste.fi

Lasten terveysfoorumi:

Aseman Lapset ry, Diabetesliitto ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Folkhälsans Förbund rf, Hengitysliitto ry, Koulutus Elämään -säätiö, Lapsi 2000 ry, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry, Raittiuden Ystävät ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Hammaslääkäriliitto ry, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Sydänliitto ry, Suomen Vanhempainliitto ry, Syöpäjärjestöt ja Väestöliitto ry

.

Kommentointi

Voidaksesi kommentoida artikkelia, kirjaudu sisään palveluun. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, rekisteröidy.

Hyvinvointitalous

Hyvinvointitalouden teesit:

Hyvinvointitalous rakennetaan investoimalla hyvinvointiin.

Hyvinvoinnin mittaaminen tekee hyvinvointi-investointien tulokset näkyviksi.

Hyvinvointitaloudessa hyvinvoinnin ja talouden suhde kirkastuu.


 SOSTEblogissa:

Hallituksen politiikka ei ole parantanut heikoimmassa asemassa olevien tilannetta

Vuosi 2018 ekonomistin silmin: Luvassa paljon hyvää, mutta eriarvoisuus huolettaa

Työllisyys kasvaa ja talouskehitys on suotuisaa, siltä näyttää nyt ennusteiden mukaan. Mutta saako hallitus vietyä sote-uudistuksen täytäntöön? Entä paheneeko yhteiskunnallinen eriarvoisuus? Tältä näyttää vuosi 2018 SOSTEn pääekonomistin Jussi Ahokkaan silmin.

Hyvä Joulupukki