fi | sv | eng

Oivalluksia hyvinvointitaloudesta

pe 7. marraskuuta 2014 14.38.00

Päivi Rouvinen-Wilenius, erityisasiantuntija

Hyvinvointitalousfoorumi 6.11 oli minulle monin tavoin kiinnostavia ajatuspolkuja herättävä. Pääekonomisti Roberta Gattin esitys Maailmanpankista kiinnosti erityisesti minua kahdesta syystä.

Miten eriarvoisuutta voidaan tarkastella?

Gatti esitteli Maailmanpankin saavutuksia tasa-arvon vahvistamiseksi erityisesti köyhimmillä ihmisillä. Esitys sai minut oivaltamaan ensimmäistä kertaa sen, että tasa-arvoon voidaan pyrkiä kahdella eri tavalla.

Ensimmäinen on itselleni tutumpi tapa, jossa pyritään kaventamaan tuloeroja, esimerkiksi tulon siirroin ja verotuksen progressiolla. Tähän malliin on iso osa suomalaisista törmännyt hyvinvointivaltion aikana.

Gattin esittelemä Maailmanpankin näkemys puolestaan perustuu heikompiosaisten aseman parantamiseen, puuttumatta hyväosaisten tuloihin tai varallisuuteen.
Molemmat tavat tavoittelevat tasa-arvoa, mutta perustuvat ehkä erilaisiin ideologisiin näkemyksiin ja sitä kautta erilaisin keinoihin vähentää eriarvoisuutta.

Puhutaanko terveyden edistämisestä vai sosiaalipolitiikasta, vai sittenkin hyvinvointitaloudesta?

Hyvinvointitalousfoorumissa havahduin siihen, että terveyden edistäminen on saanut hyvin vahvan aseman maailman pankin näkemyksissä, tosin nimellä sosiaalipolitiikka. Gattin esityksessä oli toiminnan tavoitteina kolme kärkeä: eguity (tasa-arvo), opportunity (mahdollisuuksien luominen) ja resilience esimerkiksi palautumis- ja kestokyky). Nämä ovat terveyden edistämisen keskeiset sisällöt. On hienoa, että terveyden edistämisen keskeiset sisällöt ovat hyväksyttyjä myös sosiaalipolitiikassa.

  • Terveyden edistämisen ydin on mahdollisuuksien luominen.
  • Terveyden edistäminen pyrkii terveyden tasa-arvoon erityisesti ihmisten voimavarojen vahvistamisen avulla.
  • Resilienssi, koherenssi ja sosiaalinen pääoma ovat keskeinen tavoite, kun puhutaan ihmisten mahdollisuuksista tehdä omaan elämään vaikuttavia päätöksiä.

Gattin esityksen myötä koen, että on entistä tärkeämpää ottaa käyttöön uusi käsite: hyvinvointitalous.

Käsite mahdollistaa samoihin tavoitteisiin pyrkimisen ilman tieteenalojen välisiä kiistoja siitä, kenen tulokulma on tärkein. Tieteenalojen välistä kinastelua ei tarvita silloin, koska tavoite on yhteinen ja sen kokoaa käsite, joka ei ole minkään tieteen alan oma. Hyvinvointitalous voi olla yläkäsite, jonka alla kukin tieteenala operoi omilla sisällöillä. Näin ajateltuna, myöskään käsitteen laaja-alaisuus ei ole ongelma.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Kirjoittajan lisäys

Equity termin käyttö vain tiettyyn väestöryhmään kohdennettuna on minulle outo ajatus.

- la 8. marraskuuta 2014 13.12.51

Hyvinvointitalous

Hyvinvointitalouden teesit:

Hyvinvointitalous rakennetaan investoimalla hyvinvointiin.

Hyvinvoinnin mittaaminen tekee hyvinvointi-investointien tulokset näkyviksi.

Hyvinvointitaloudessa hyvinvoinnin ja talouden suhde kirkastuu.


 SOSTEblogissa:

Vuosi 2018 ekonomistin silmin: Luvassa paljon hyvää, mutta eriarvoisuus huolettaa

Työllisyys kasvaa ja talouskehitys on suotuisaa, siltä näyttää nyt ennusteiden mukaan. Mutta saako hallitus vietyä sote-uudistuksen täytäntöön? Entä paheneeko yhteiskunnallinen eriarvoisuus? Tältä näyttää vuosi 2018 SOSTEn pääekonomistin Jussi Ahokkaan silmin.

Hyvä Joulupukki

Tarkan euron sote-malli

Eduskunnan käsittelyssä olevilla sote- ja maakuntauudistusta koskevilla laeilla luodaan perusta tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden mallille. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä liittyy palveluiden rahoitukseen. Onhan niin, että rahoituksen taso lopulta määrittää myös palveluiden laajuutta ja laatua.