fi | sv | eng

Retoriikkaa terveyden koostumuksesta

to 9. tammikuuta 2014 11.08.00

Heikki Parviainen, erityisasiantuntija

Törmäsin kalvoon. Silmään sattui.

Kalvo oli Suomen itsenäisyyden juhlarahaston esitelmästä ja siinä oli kuva, jonka mukaan ihmisen terveydestä ainoastaan 10 % määrittyy terveydenhuollossa. Muiksi terveyttä määrittäviksi tekijöiksi ja niiden osuuksiksi oli määritelty käyttäytyminen, 40 %, geenit, 30 %, sekä sosiaaliset- ja ympäristötekijät, 20 %.

Sitran tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, että ennaltaehkäisyn merkitys yksilön terveyden kannalta on suuri. Ennaltaehkäisy olisi jaottelun perusteella ennen kaikkea käyttäytymiseen ja ympäristötekijöihin vaikuttamista, eli toiminta olisi mahdollisesti hyvinkin hyödyllistä. Aloin kuitenkin miettiä, mistä eri tekijöiden suhteelliset osuudet ovat peräisin.

Kalvossa oli lähdeviite ”McGinnis et al, Health Affairs 2002”, johon pureuduin. Kävi ilmi, että terveystekijöiden osuudet olivat peräisin tieteellisestä artikkelista, joka käsitteli ennenaikaisia kuolemia Yhdysvalloissa. Artikkelissa esitettiin arvio eri tekijöiden osuuksista näiden kuolemien ehkäisyssä, ei suinkaan tekijöiden osuudesta kokonaisterveyteen.

Ennenaikainen kuolema on tässä kontekstissa lähtö, joka tapahtuu ennen kuin yksilö on täyttänyt 70 vuotta. Vertailun vuoksi Suomessa tapahtui Tilastokeskuksen mukaan ennenaikaisia kuolemia vuonna 2011 noin 14 000 kappaletta. Kuolleita oli yhteensä noin 50 000, eli oikea-aikaisesti menehtyi noin 36 000 suomalaista.

Kaivelin vähän lisää tietoja: CDC:n tuoreessa tutkimuksessa todettiin, että vuosina 2001-2010 sydän- ja verisuonitaudeista johtuvat ennenaikaiset kuolemat vähenivät Yhdysvalloissa 29 %. Riski laski eniten yli 65-vuotiailla, nuoremmilla se ei juuri muuttunut. Yhdeksi keskeiseksi selittäväksi tekijäksi tähän arvioitiin julkinen sairasvakuutus Medicare, johon henkilö on Yhdysvalloissa oikeutettu täytettyään 65 vuotta.

Pureutumisen ja kaivelun perusteella alkoi näyttää siltä, että paitsi Sitran kalvon, myös alkuperäisen artikkelin tiedot olivat jossain määrin viitteellisiä. Kalvon tiedot oli otsikoitu virheellisesti ja lisäksi terveydenhuollon osuus ennenaikaisten kuolemien ehkäisyssä on ollut suurempi kuin mitä artikkelissa arvioitiin.

Sitran esiin nostama keskustelu ennaltaehkäisyn merkityksestä on tärkeää, mutta sitä olisi toivottavaa käydä kalvoa tarkempien tietojen perusteella. Ja välillä tuntuu siltä, että perusterveydenhuollon ja sen rahoituksen merkitystä ei muisteta tunnustaa. Tai ehkä ei haluta.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Hyvinvointitalous

Hyvinvointitalouden teesit:

Hyvinvointitalous rakennetaan investoimalla hyvinvointiin.

Hyvinvoinnin mittaaminen tekee hyvinvointi-investointien tulokset näkyviksi.

Hyvinvointitaloudessa hyvinvoinnin ja talouden suhde kirkastuu.


 SOSTEblogissa:

Vuosi 2018 ekonomistin silmin: Luvassa paljon hyvää, mutta eriarvoisuus huolettaa

Työllisyys kasvaa ja talouskehitys on suotuisaa, siltä näyttää nyt ennusteiden mukaan. Mutta saako hallitus vietyä sote-uudistuksen täytäntöön? Entä paheneeko yhteiskunnallinen eriarvoisuus? Tältä näyttää vuosi 2018 SOSTEn pääekonomistin Jussi Ahokkaan silmin.

Hyvä Joulupukki

Tarkan euron sote-malli

Eduskunnan käsittelyssä olevilla sote- ja maakuntauudistusta koskevilla laeilla luodaan perusta tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden mallille. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä liittyy palveluiden rahoitukseen. Onhan niin, että rahoituksen taso lopulta määrittää myös palveluiden laajuutta ja laatua.