fi | sv | eng

Tuloerojen kaventamistavoitteesta luovuttu

ke 26. maaliskuuta 2014 09.35.00

Vertti Kiukas, pääsihteeri

Kataisen hallitus teki eilen viimeiset merkittävät talouspäätöksensä. On tärkeää, että julkinen talous on riittävässä tasapainossa. Hyvinvoinnin säilyttäminen vaatii talouskasvua, joka tuo julkisen talouden kassaan lisää rahaa. Miten tuo raha poikii hyvinvointia, riippuu poliittisista päätöksistä. Eilinen riihi ei tältä osin mennyt oikeaan maaliin.

On syytä huomata, että tähän asti hallitus on korostanut, että sopeutuspäätökset ovat kokonaisuutena kaventaneet tuloeroja. Taakkaa ovat siis enemmän kantaneet ne, joilla siihen on kykyä.

Koska teema on erityisesti osalle hallituspuolueille tärkeä, nyt korostetaan, että veroratkaisu kaventaa tuloeroja. Näin se varmasti tekeekin, kun suurituloisimpien pääoma- ja ansiotuloverot kiristyvät ja pienituloisimpien vähennyksiä kasvatetaan. Yrityksiltä leikataan erilaisia verotukia – samalla on muistettava, että niiden verotusta alennettiin viimeksi erittäin merkittävästi.

Häviäjinä työttömät lapsiperheet

Olennaista on kuitenkin, että nyt kukaan ei väitä kokonaisuuden kaventavan tuloeroja, puhutaan vain verotuksesta. Kokonaisuuden kuva on onkin synkempi. Erityisiä kärsijöitä ovat lapsiperheet. Työssäkäyvät lapsiperheet menettävät, kun tuloverotus kiristyy ja päivähoitomaksut nousevat. Työttömät lapsiperheet menettävät, kun ansiosidonnaista päivärahaa leikataan ja sosiaaliturvaindeksit nousevat vain 25 % siitä, mitä pitäisi ja olisi kohtuullista. Kaikki menettävät, kun lapsilisiä leikataan. Tämä ei ole oikein.

Hyvää on, että hallitus panostaa talouskasvuun – se on ainoa tie, joka vie parempiin päätöksiin. Täytyy toivoa, että panostukset tällä kertaa auttavat. Kahden vaalikauden massiiviset veronalennukset ovat syöneet julkisen talouden perustaa ilman havaintoa siitä, että talouskasvu olisi tuonut lisätuloja.

Toimeentulotuen siirto Kelaan vahvistaa työllistymisen edellytyksiä

Hallituksen rakennepaketissa on myös hyviä asioita. SOSTEn yksi kehysriihen tavoitteista, toimeentulotuen siirto Kelaan, toteutuu. Se helpottaa sosiaaliturvan kehittämistä kokonaisuutena ja vahvistaa työllistymisen edellytyksiä.

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

lapsiköyhyys Suomessa

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/stop_koyhyys/nakokulmia/lapsikoyhyys_on_suomessa_kasvussa

- ke 26. maaliskuuta 2014 10.12.01

Hyvinvointitalous

Hyvinvointitalouden teesit:

Hyvinvointitalous rakennetaan investoimalla hyvinvointiin.

Hyvinvoinnin mittaaminen tekee hyvinvointi-investointien tulokset näkyviksi.

Hyvinvointitaloudessa hyvinvoinnin ja talouden suhde kirkastuu.


 SOSTEblogissa:

Kunta-järjestö -yhteistyön kehittämisellä kohti tulevaisuuden hyvinvointikuntaa

Talouden ja hyvinvointitalouden vuosi 2017

Monien mielestä vuoden 2016 päättyminen oli pelkästään hyvä asia. Erilaiset yhteiskunnalliset kehityskulut meillä ja muualla olivat yllättäviä ja useassa tapauksessa varsin synkkiä.

Ikäpommia rakentamassa ja tulevaisuutta nakertamassa, voiko politiikalla vaikuttaa?

Hyvinvointitalous tarvitsee hyvinvoivia ihmisiä, myös tulevaisuudessa. Onko heitä riittävästi pitämään yllä hyvinvointivaltiota? Onko yhteiskuntamme uuden, syvemmän kestävyysvajeen kuilulla kun ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa ja työikäisten osuus pienenee. Väestönkasvun hiipuessa kantokyky on koetuksella.