fi | sv | eng

Viikon hyvinvointi-investointi

SOSTE esittelee vuoden 2017 alusta viikoittain yhden hyvinvointi-investoinnin.

viikko 1:

Riittävä lepo

Aamulehden artikkelissa työterveyden asiantuntijat ja kokemusasiantuntijat punnitsevat levon tärkeyttä hyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle: Tärkeintä palautumisen kannalta on uni, mutta keho ja mieli tarvitsevat muunkinlaista säännöllistä lepoa.

viikko 2:

Talvikengät, liukuesteet, hiekoitus ja tasapainoharjoittelu

Talvijalankulun turvallisuuskampanja Pysy pystyssä muistuttaa, että liukkaisiin voi varautua myös ennakkoon, esimerkiksi treenaamalla lihaskuntoa ja valitsemalla pitävät jalkineet.

viikko 3:

Terveellinen ja stressitön opinahjo

Yle uutisoi Kuhmossa Tuupalan uudesta puukoulusta, josta on tulossa lapsille terveellinen ja stressitön opinahjo. Kaupungille sekä lähialueelle se voi tuoda välillisesti melkoisen määrän euroja.

viikko 4:

Matalan kynnyksen harrastustoiminta lapsille

Joensuussa lapsille tarjotaan ilmaisia liikuntaharrastuksia – kulut ovat monelle perheelle liian kovat. Monet lapset putoavat koululiikunnan ja maksullisen seuraliikunnan väliseen tyhjiöön.

viikko 5:

Kuntien terveysinvestoinnit

Yksi elämä -terveystalkoot on koonnut 11 esimerkkiä, jotka osoittavat, että kunnissa on mahdollista investointien kautta parantaa suomalaisten terveyttä ja vähentää menoja.

viikko 6:

Palkalliset vapaat vanhemmille ja isovanhemmille

DNA on ottanut käyttöön palkallisen vapaan, joka myönnetään kaikille isovanhemmaksi tulleille DNA:n työntekijöille. Vanhempainliitossa puolestaan palkallista vapaata saavat koulunsa aloittavien vanhemmat.

Perheystävällisten käytänteiden tarkoituksena on tehdä työn ja perheen yhdistäminen työntekijöille mahdollisimman helpoksi sekä tukea perheiden yhdessäoloa elämän tärkeissä vaiheissa.

viikko 7:

Kaverikioski

Ystävänpäivän hyvinvointi-investointi tulee Janakkalan Tervakosken koulusta. Siellä on kehitetty kaverikioski.

Kioskilta pikkuoppilaat saattoivat hakea kuudesluokkalaisen leikkikaveriksi ja myös noutaa monenlaisia leikkivälineitä. Leikkijöillä oli yksi pääsääntö: lähde kaikkeen mukaan. Huonoa leikkiä ei ole. 

Kaveruus ja leikki kantavat pitkälle.

viikko 8:

Sukupuolineutraali avioliitto

Sukupuolineutraali avioliitto on keskusteluttanut Suomessa jälleen viime aikoina. Nyt kun laki tulee virallisesti voimaan, on hyvä nostaa se myös viikon hyvinvointi-investoinniksi.

Yhdysvaltalainen tutkija Julia Raifman Johns Hopkins -yliopistosta on tutkimusryhmänsa kanssa selvittänyt seksuaalisiin vähemmistöihin kuuluvien nuorten riskiä yrittää itsemurhaa. Tutkimus osoitti, että yhteiskunnan avioliittolinjauksilla on yhteys nuorten itsemurhiin. Raifman kollegoineen analysoi nuorten itsemurhayritysten määrien muutoksia 47 osavaltiossa. Niistä 32 oli hyväksynyt sukupuolineutraalin avioliiton 2015 alkuun mennessä. Tutkimus osoitti, että ennen lainmuutosta 8,6 prosenttia kaikista ja 28,5 prosenttia homo-, lesbo- ja biseksuaalinuorista oli yrittänyt riistää hengen itseltään. Itsemurhaa yrittäneiden nuorten joukko kutistui lainmuutoksen jälkeen seitsemän prosenttia ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten kohdalla vähennys oli jopa kaksinkertainen.

Viikko 9:

Portaat

Talvilomakauden hyvinvointi-investiointina ovat portaat. Kevyenliikenteen väylien ohella myös portaat toimivat hyvänä ja usein myös helposti saavutettavana lähiliikuntapaikkana. Kirkkonummella sijaitsevan Jerikonmäen kuntoradan yhteyteen on suunniteltu portaat, jotka johtavat parkkipaikalta ylös mäelle. Portaille tulee pituutta noin sata metriä ja korkeuseroa 26 metriä. Askelmia tulee reilut 200. Jerikonmäen kuntoportaiden innostus on lähtöjään Helsingin Malminkartanossa sijaitsevan täyttömäen portaista, joissa on jopa 420 askelmaa. Malminkartanon portaat on havaittu erittäin suosituksi kuntoilupaikaksi.

Viikko 10:

Ahma-toimintamalli lastensuojelutyössä

Espoon keskuksen lastensuojelun henkilökunnan kehittämä Ahma-toimintamalli on ehdolla valtakunnallisen Sosiaalialan hyvä käytäntö -palkinnon saajaksi.
Espoossa mallia ollaan ottamassa käyttöön koko kaupungissa. Aiemmin lastensuojelun päivystystä hoiti Espoon keskuksessa yksi sosiaalityöntekijä ja käytäntö koettiin hyvin kuormittavaksi. Ahma-toimintamalli vastaa tähän, sillä se perustuu kolmen sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan tiimiin, joka toimii yhdessä viikon jaksoissa. He pohtivat yhdessä, kuinka lastensuojeluilmoituksen tultua kannattaa kulloinkin toimia, kuka soittaa vanhemmille ja ketkä lähtevät tapaamiseen.

Ahma-toimintamallin ansiosta lastensuojelun asiakas saa nyt avun aiempaa nopeammin, jolloin ehkäistään myös lapsen ja perheen tilanteen pahempaa kriisiytymistä. Kokemus on osoittanut, että pelkkä nopea tapaaminen saattaa olla riittävä tuki perheelle. Noin 40 prosentissa tilanne on ratkennut jo ensitapaamisessa eikä monessa asiassa tarvita myöhemmin enää lastensuojelua, iloitsee johtava sosiaalityöntekijä Natalja Ugbah.

Espoon keskuksen sosiaalityön Ahma-toimintamalli osoittaa, että hyvinvointi-investointina voidaan nähdä myös olemassa olevien toimintatapojen muuttaminen ja toimintamallien edelleen kehittäminen. 

Viikko 11:

Valtion päämiehen kiusaamisen vastainen kampanja - investointi sosiaaliseen hyvinvointiin

Kampanjalla pyritään nostamaan esiin toimiviksi havaittuja keinoja kiusaamisen torjumiseksi. Kampanjan pääyhteistyökumppanin ME-säätiön tavoitteena on, että vuonna 2050 Suomessa ei olisi yhtään syrjäytynyttä lasta tai nuorta.#kannustusryhmä.  

Viikko 12:

Kunnan kustantamat liukuesteet ikääntyneille

Oulun kaupunki tarjoaa 75 vuotta täyttäneille kuntalaisilleen maksuttomat liukuesteet Suomi 100 -tekona. Liukuesteet jaetaan syksyllä 2017 vanhustenviikon yhteydessä. Kohderyhmään kuuluvia henkilöitä on Oulussa noin 12 300.

Viikko 13:

Puurakentaminen - ekologinen ja terveyttä edistävä investointi

Metsät ja metsäteollisuus ovat edelleen tärkeitä Suomelle ja suomalaisille. Pientalo- ja mökkirakentamisessa puu on aina ollut keskeinen materiaali. Moniaisista säännöksistä ja myös hinnasta johtuen puukerrostaloja sen sijaan on Suomen uudesta kerrostalokannasta vain viisi prosenttia. Tavoitteena on nostaa puukerrostalojen osuus uusista kerrostaloista 10 prosenttiin", kertoo Tampereen teknillisen yliopiston rakennusopin professori Markku Karjalainen.

Honkarakenne Oyj yhteistyökumppaneineen toimittaa vuoden 2020 loppuun mennessä yhteensä 34 hirsipäiväkotia eri puolille Suomea. Hirsirakenteiset päiväkodit ovat vastaus voimakkaasti kasvavaan kysyntään saada lapsille sisäilmaltaan puhtaita päivähoitotiloja. Vuoden 2017 aikana tavoitteena on aloittaa 5–7 päiväkodin rakentaminen. Päiväkotien kvr-urakoinnista vastaa Mediset Hoivarakentajat Oy, ja päiväkotioperaattorina kaikissa hirsipäiväkodeissa toimii Pilke päiväkodit Oy. Ensimmäinen hirsipäiväkoti nousee Auraan ja toinen Vantaalle.

Puutalojen edut kivisiin ja betonisiin sisaruksiinsa nähden kumpuavat positiivisista ilmastovaikutuksista. Hiilidioksidi sitoutuu puurakennukseen pitkäksi aikaa. Yksi metsässä kasvava puukuutio sitoo ilmasta itseensä tonnin hiilidioksidia. Puurakentamisessa etuina ovat myös keveys ja nopeus.

Viikko 14:

100 vuotta vapaaehtoistyötä 100 vuotiaan Suomen kunniaksi

Osuuspankki lanseerasi osana Suomi 100 -tekoa ”100 vuotta vapaaehtoistyötä” -kampanjan, joka toimii Hiiop100.fi-sivustolla. Hiiop-sivusto on vapaaehtoistoiminnan tori ja kohtaamispaikka. Sivuilta löytää erilaisia tapoja ja paikkoja tehdä vapaaehtoistyötä. Sivuilla voi myös ilmoittaa vapaaehtoistehtävän, jota olet itse järjestämässä ja etsiä siihen vapaaehtoisia sekä koota sivuston kautta ilmoittautumiset vapaaehtoistehtävääsi. Sisältö lisääntyy sitä mukaa, kun vapaaehtoistoiminnan järjestäjät ottavat sivuston käyttöönsä. Sivuston ylläpidosta sekä kehittämisestä vastaa OP Ryhmä, joka tekee tiivistä yhteistyötä erilaisten vapaaehtoistoiminnan järjestäjien kanssa.

Etusivulla oleva laskuri kertoo, kuinka paljon vapaaehtoispäiviä on tehty satavuotiaan Suomen kunniaksi. Laskuri laskee päivät henkilötyövuosiksi, joita on tavoitteena kerryttää yhteensä sata. 100 henkilötyövuotta on yhteensä 22 200 henkilötyöpäivää. 

Viikko 15:

Kelan perhevapaakorvaus - hyvinvointi-investointi tasa-arvoon työpaikoilla

Perhevapaakorvauksen tarkoituksena on vähentää erityisesti naisvaltaisilla aloilla kustannuksia, joita työnantajalle tulee perhevapaista. Näin pyritään tukemaan naisten työllistymistä ja tasa-arvoista kohtelua työmarkkinoilla.

Viikko 16:

Sähköpoytä investointina työhyvinvointiin

Toimistotyössä asennon vaihtamisella voi ehkäistä tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Sähkösäätöinen pöytä mahdollistaa istumisen ja seisomisen vuorottelun. Lisäksi se tulee työnantajalle edulliseksi.