fi | sv | eng

Ett samhälle i förändring utmanar till bättre välbefinnande i arbetslivet

ma 20. helmikuuta 2017 09.30.00

Det pågår stora förändringar i vårt samhälle som kommer att påverka oss alla, såväl på individnivå som på grupp- och samhällsnivå. Många av oss är delaktiga i intressegrupper eller tillhör minoriteter på grund av tex språktillhörighet eller funktionsnedsättning. Vi jobbar inom olika organisationer inom tredje, privata eller offentliga sektorn och blir därför delaktiga i samhällsreformerna. Vi representerar arbetsgivare eller arbetstagare på en arbetsplats eller är arbetslösa, studerande, pensionärer eller har status som sjuklediga. Våra åldrande, sjuka eller funktionsnedsatta anhöriga och närstående behöver välfärdstjänster och våra barn och unga behöver samhällets tjänster och serviceformer långt in i framtiden. På ett eller annat sätt kommer vi alla att beröras av de förändringar samhället genomgår just nu.

I framtiden kommer vi garanterat på ett eller annat sätt att behöva service och välfärdstjänster. De pågående reformerna förändrar det finländska samhället för all framtid. Men vi har inte ännu facit på hand om hur det blev efter att reformerna drivits igenom. Strukturerna kan vara svåra att påverka, men hur är det med innehåll och substans? Kan vi ännu påverka där? Det talas mycket om att olika åtgärder och reformer som staten nu driver igenom ska leda till inbesparingar och kostnadseffektivitet. Det gäller såväl social och hälsovårdsreformen, pensionsreformen och andra reformer som påverkar arbetslivet. Risken att det går för långt är ändå väldigt överhängande och den oro som finns är verkligen befogat. Försämras vår välfärd eller blir den bättre frågar sig många idag och samtidigt befarar man att de grundläggande rättigheterna inte kommer att tryggas.

Då man ser på siffror över sjukpensioner är psykiska sjukdomar och beteendestörningar den näststörsta gruppen i Finland som orsakar sjukpensioneringar. Vårt förbund representerar denna målgrupp som ofta omtalas i negativ bemärkelse då det blir tal om höga kostnader för samhället. Därför tycker jag det är viktigt att påminna om hur viktigt det är med psykiskt välbefinnande i arbetet, som kan stöda funktionsförmågan och arbetsförmågan hos hela arbetsgemenskapen, men också förebygga sjukskrivningar för enskilda arbetstagare. Arbetet värderas högt i vårt land och det har det gjort sedan långt tillbaka i tiden. Då det gäller personer med psykisk ohälsa, som har hamnat utanför arbetslivet har bemötande och fördomar ofta varit en bidragande orsak till sjukskrivning. Att falla utanför arbetslivet på grund av depressions- ångest- eller paniksymptom är hårt slag för vem som helst. Psykisk ohälsa kan – liksom fysisk ohälsa -drabba vem som helst, även dig eller mig. Det finns ännu mycket att utveckla på våra arbetsplatser för att kunna dels ta hand om välbefinnandet i arbetet vid förändringar och dels kunna ta emot de som är på väg in i arbetslivet med olika specialbehov tex på grund av psykisk funktionsnedsättning eller långvarig sjukledighet.

Då samhället nu är i förändring är det dags att aktivt förändra och förbättra attityder mot psykiskt funktionsnedsatta personer som är i arbetslivet, i risk att falla utanför arbetslivet eller är på väg in i arbetslivet.

Arbetslivets värderingar behöver i framtiden stöda och möjliggöra bättre och flexiblare lösningar än de gör idag. Detta gynnar också det psykiska välmåendet på sikt för en större grupp människor i samhället.

Bodil Viitanen
verksamhetsledare
Psykosociala förbundet rf

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Hyvinvoivat ihmiset

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Palvelut ovat ihmislähtöisiä, yhdevertaisia ja perustuvat julkiseen vastuuseen.

Työ- ja toimintamahdollisuudet sekä riittävä toimeentulo kuuluvat kaikille.

Terveyserot, eriarvoisuus ja huono-osaisuus vähenevät.


 SOSTEblogissa:

Elinvoimaa alhaalta ylöspäin

Livskraft nerifrån upp

Uudenlainen julkinen hallinto syntymässä Suomeen