fi | sv | eng

Hallitus vaihtuu – ongelmat eivät

ma 16. kesäkuuta 2014 10.29.00

Vertti Kiukas, pääsihteeri

Pääministeri Katainen on nyt jättänyt kuukausia tiedossa olleen eronpyyntönsä ja uuden hallituksen muodostaminen käynnistyy virallisesti. Toivoa sopii, että maa ei ajaudu välitilaan, vaan uusi hallitus voidaan nimetä kaavailujen mukaisesti ja jatkaa maamme ongelmien ratkomista – hallitusohjelman mukaan ykköstavoite on köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Tämä kärkitavoite on syytä säilyttää myös Stubbin hallituksen ohjelman pääasiallisena ohjenuorana ja peilata sovittavat toimet suhteessa tähän, kuten strateginen johtaminen edellyttää.

Hallitusneuvottelujen alla molempien päähallituspuolueiden uudet puheenjohtajat ovat pyrkineet kirkastamaan aatteellista linjaansa, toinen oikealle ja toinen vasemmalle. Kevään kehyspäätöksestä on vaadittu muutettavaksi monta kohtaa. On tärkeää, että julkinen talous saadaan tasapainotettua niin, että jatkuva puhe hyvinvointivaltion alasajosta loppuu. Kuten Etelä-Euroopasta nähdään, tasapainottaminen edellyttää talouskasvua. Se synnyttää työtä ja sitä kautta sekä vähentää menoja että lisää tuloja. Myös Kataisen hallituksen ohjelman tärkein tasapainottamiskeino oli työllisyysasteen nostaminen, missä on epäonnistuttu.

Hallitusohjelma perustuu toivottavasti tutkittuun tietoon, jonka pohjalta päätösten vaikutukset arvioidaan etukäteen. Oli häpeäksi poliittiselle järjestelmälle, että kehysriihessä ensin tehtiin päätökset ja äläkän noustua todettiin, että vaikutukset esim. lapsiperheisiin selvitetään. Hyvä päätöksenteko perustuu siihen, että tiedetään, mitä päätetään. Selvitykset ovat toivottavasti säätytalolle kokoontuvien neuvottelijoiden käytettävissä. On tärkeää, että lapsiperheitä monesta suunnasta kurittavat päätökset arvioidaan uudelleen.

Samalla on rakennettava uutta, kestävää kasvua. Suomen kaltaisen maan kasvu voi perustua vain uusiin, korkeaa tuottoa tuoviin innovaatioihin. Niiden syntyminen edellyttää osaavaa, työssään motivoitunutta ja hyvinvoivaa työvoimaa. Sitä synnyttää suomalainen hyvinvointivaltio. Jos emme uskalla investoida koulutukseen, hyvinvointia ja terveyttä tuottaviin neuvoloihin ja päivähoitoon sekä riskinoton mahdollistavaan sosiaaliturvaan, ei uusi kasvu synny kestävälle pohjalle. Nämä investoinnit tuottavat vähintään yhtä hyvin kuin uudet tiet ja raiteet.

(klikkaa kuvasta suuremmaksi)

Lue lisää

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Hyvinvoivat ihmiset

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Palvelut ovat ihmislähtöisiä, yhdevertaisia ja perustuvat julkiseen vastuuseen.

Työ- ja toimintamahdollisuudet sekä riittävä toimeentulo kuuluvat kaikille.

Terveyserot, eriarvoisuus ja huono-osaisuus vähenevät.


 SOSTEblogissa:

Miten aktiivimalli vaikuttaa toimeentulotukea saaviin työttömiin – kukaan ei vielä tiedä

Aktiivimallista omatoimisen työnhaun malliin – vai sittenkin toisinpäin?

Kouluun uupuva lapsi ja nuori tarvitsee välittämistä koululta ja vanhemmilta

Nyt elää nuorten sukupolvi, joka ensimmäistä kertaa on stressaantuneempi kuin aikuiset.