fi | sv | eng

Kuntia kannustettava aktiiviseen järjestöyhteistyöhön

to 13. lokakuuta 2016 14.00.00

Kuntien yhteistyö sote-järjestöjen kanssa on lisättävä sote-uudistuksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen indikaattoreihin. Sote-lainsäädännössä kuntien ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyö ei sisälly kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen onnistumista kuvaaviin indikaattoreihin. SOSTE pitää tätä selkeänä puutteena.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestönä SOSTE kantaa huolta toimivan yhteistyön jatkumisesta tulevaisuuden kunnissa sote-uudistuksen jälkeen.

”Sote-lakipaketti edellyttää kuntia jatkamaan yhteistyötä myös järjestöjen kanssa. Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen mukaanottamisesta ja rahoituksesta on huolehdittava sekä kunta- että maakuntatasolla”, johtaja Anne Knaapi SOSTEsta sanoo.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuuluu sote-uudistuksen jälkeen kunnille. Tähän on suunniteltu kannustinjärjestelmä, jossa asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämistä ja parantamista kunnissa tuetaan ja palkitaan rahallisilla kannustimilla. Yhtenä onnistumisen mittarina tulisi olla järjestöystävällinen kunta.

”Tulevaisuuden kunnista puhutaan sivistys- ja elinvoimakuntina. On tärkeää muistaa, että ne ovat myös hyvinvointikuntia. Järjestöt tekevät tärkeää työtä yhteisöllisyyden, osallisuuden ja demokratian synnyttämisessä. Näillä kaikilla on myönteinen vaikutus ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin”, johtaja Knaapi jatkaa.

Johtaja Anne Knaapi puhui torstaina Kajaanissa Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivillä.

Lisätietoja

johtaja Anne Knaapi, SOSTE, puh. 040 194 2518, anne.knaapi(at)soste.fi

SOSTEblogissa

Karjaan sote-pilotti toi laatua ja säästöjä

Lue lisää

Valinnanvapaus tulee - mikä muuttuu?

Lue lisää

Onko yhtiöittäminen lääke ongelmiin?

Lue lisää


Muualla

Mikä on kolmannen sektorin osa sotessa? Yle Ajantasa.

Lue lisää


Julkaisut

Säästöistä investointeihin - SOSTE suosittelee -sarjassa

Lue lisää

Palvelujen painopiste ongelmien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen, fakta-arkki

Lue lisää