fi | sv | eng

Moniammatilliselle kuntoutukselle vahva asema sotessa ja maakunnissa

ma 8. toukokuuta 2017 16.00.00

Kuntoutusverkosto KUVE haluaa vahvistaa monialaista näkemystä kuntoutuksesta. Kuntoutus ei ole pelkästään sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vaan esimerkiksi työllistymistä, koulutusta, vertaistukea ja osallistumista yhteiskuntaan ja sen eri toimintoihin elämänkulun eri vaiheissa.

KUVE toivoo kuntoutuksen tunnistamista omana ammattimaisena toimintanaan sitä koskevassa puitelaissa, jonka alle erillislainsäädäntö voitaisiin koota.

Tulevia maakuntia tulee KUVEn näkemyksen mukaan velvoittaa huolehtimaan kuntoutuksesta ja laajemmin maakunnan asukkaiden kuntoutumisesta. Kaikki kuntoutus ei tule siirtymään maakuntiin, vaan osa kuntoutuksesta tulee jatkossakin olemaan kuntien vastuulla.

Puitelakiin halutaan mukaan kuntoutustakuu

Järjestöt ovat jo pitkään toivoneet kuntoutuksen tarpeessa oleville subjektiivista oikeutta kuntoutukseen. Tämä niin sanottu kuntoutustakuu takaa kuntoutujalle oikeuden päästä tietyssä säädetyssä määräajassa kuntoutustarpeen arviointiin ja sen mukaiseen kuntoutukseen.

Iso parannus nykytilanteeseen on, jos tarvetta vastaava kuntoutus järjestyy riippumatta siitä, onko kuntoutuksen maksajataho selvinnyt. Usein kuntoutuja on se, joka joutuu taistelemaan ja selvittelemään kuntoutuksensa maksajaa.

Järjestölähtöisen kuntoutuksen toimintaedellytyksistä huolehdittava

Järjestöt ovat merkittäviä kuntoutuspalvelujen tuottajia. Lisäksi järjestöillä on paljon erilaista kuntoutumista tukevaa matalan kynnyksen toimintaa sekä vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, jota ei voida myydä markkinoilla.

KUVE korostaa, että järjestöjen monipuolisen toiminnan liittäminen osaksi hoito- ja kuntoutusketjuja lisää palvelujärjestelmän tehokkuutta. Erilaisten uudistusten keskellä tulee huolehtia järjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten säilymisestä.

Kelan ja työeläkeyhtiöiden roolia vahvistettava

Kela on tärkeä kuntoutuksen järjestäjä, tutkija ja kehittäjä. KUVE pitää tärkeänä Kelan valtakunnallisen roolin vahvistamista. Samoin työeläkeyhtiöiden roolia ja vastuuta työttömien työhön kuntoutumisesta tulee verkoston mielestä kasvattaa. Käytännössä tällä hetkellä ongelmana on mm. työttömien heikko ohjautuminen työeläkeyhtiöiden järjestämään kuntoutukseen. Työttömien kuntoutustarpeen tunnistaminen tulee tehdä valtakunnallisesti yhdenmukaisesti.

Kuntoutusjärjestelmän uudistamista pohditaan parhaillaan kuumeisesti STM:n asettamassa kuntoutusta uudistavassa komiteassa. Komitean toimikausi kestää 30.9.2017 asti.

Komitea järjestää tiistaina 9.5.2017 kuulemistilaisuuden, jossa tuodaan esiin näkemyksiä siitä, mitä komitean on syytä huomioida työstäessään kuntoutuksen kokonaisuudistusta. SOSTEn ja Kuntoutussäätiön koordinoima Kuntoutusverkosto (KUVE) osallistuu tilaisuuteen omalla kannanotollaan, jonka verkoston 40 järjestöedustajaa ovat allekirjoittaneet.

Lisätietoja

KUVEn puheenjohtaja Pekka Lapinleimu, Kuuloliitto, pekka.lapinleimu(at)kuuloliitto.fi; p. 040 823 2471
erityisasiantuntija Päivi Opari, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys, paivi.opari(at)soste.fi , p. 040 588 6154
toimitusjohtaja Soile Kuitunen, Kuntoutussäätiö, soile.kuitunen(at)kuntoutussaatio.fi, p. 044 781 3117

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

SOSTEblogissa

Karjaan sote-pilotti toi laatua ja säästöjä

Lue lisää

Valinnanvapaus tulee - mikä muuttuu?

Lue lisää

Onko yhtiöittäminen lääke ongelmiin?

Lue lisää


Muualla

Mikä on kolmannen sektorin osa sotessa? Yle Ajantasa.

Lue lisää


Julkaisut

Säästöistä investointeihin - SOSTE suosittelee -sarjassa

Lue lisää

Palvelujen painopiste ongelmien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen, fakta-arkki

Lue lisää