fi | sv | eng

Valinnanvapaus palveluntuottajajärjestöjen näkökulmasta

ke 16. marraskuuta 2016 14.52.00

Suomalaisen valinnanvapausmallin toteutuminen käytännön tasolla kiinnostaa erityisesti järjestöjä, jotka tuottavat palveluja. SOSTEn tiistaina 15.11. järjestämässä tilaisuudessa keskusteltiin sekä sote-uudistuksen valinnanvapauden alustavasta virkamiesesityksestä että järjestöjen mahdollisuuksista tuottaa palveluja.

Erityisasiantuntija Ulla Kiuru kertoi SOSTEn näkökulmista sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauteen. SOSTEn mukaan asiakkaisen valinnanvapautta toteutettaessa ihminen on tärkein. Ihmisen omia valintoja tulee tukea julkisella tiedolla, jonka avulla eri palveluntarjoajia ja palveluja pystyy vertailemaan. Tärkeitä näkökulmia ovat myös yhtenäiset laatuperusteet, palveluketjun ja tiedon integraatio, kokonaisvaltainen hoito ja hoiva sekä pienten ja keskisuurten toimijoiden mahdollisuudet osallistua palveluntuotantoon. Valinnanvapauden on toimittava koko maassa ja kilpailu eri palveluntuottajien välillä käydään laadulla, ei hinnalla.

Palvelusetelikokeilu alkaa viidellä alueella

Asiantuntija Ville Koiste Sitrasta korosti kumppanuuksien ja verkostojen roolia palveluntuotannossa. Palveluiden järjestäjä voi tukea kumppanuuksien syntymistä erilaisilla työkaluilla, tiedolla ja menetelmillä. Kumppanuudet puolestaan voivat mahdollistaa uusia, ihmislähtöisiä tuote- ja palveluinnovaatioita.

Koiste halusi herätellä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä pohtimaan omia vahvuuksiaan ja niistä kumpuavia uusia kumppanuuksia. Oman järjestön työlistalle kannattaa ottaa kumppanuus- ja verkostostrategian laatiminen.

Sosiaali- ja terveysministeriön palvelusetelikokeilu alkaa vuoden 2017 alussa viidellä alueella: Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Keski-Uudenmaan sotessa, Tampereella ja Ylä-Savon sote-kuntayhtymässä.

Lakiesitysluonnos lausunnoille loppuvuodesta

Väestöliiton toimitusjohtaja Eija Koivuranta nosti esille järjestöjen vaikuttamisvastuun, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sekä järjestöjen palveluntuottajuuden asiakkaan valinnanvapauden toteutuessa.

Toiminnanjohtaja Anne Lindfors Pirkanmaan syöpäyhdistyksestä muistutti järjestöjen palvelujen periaatteesta: toiminnalla ei tavoitella voittoa vaan tuotot ohjataan takaisin yhteiskunnalliseen hyvään. Lindfors kehotti järjestöjä luovaan ajatteluun niin palvelujen kehittämisessä kuin kumppanuuksien löytämisessä.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee luonnoksen valinnanvapauslakiesityksestä loppuvuoden aikana. Hallituksen lopullinen esitys annetaan eduskunnalle keväällä 2017.

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa palvelutuottajajärjestöille?-tilaisuuden videotallenne (kesto 1:54)

Lue lisää

Sote- ja maakuntauudistus-sivusto: asiakkaan valinnanvapaus

SOSTEblogissa

Karjaan sote-pilotti toi laatua ja säästöjä

Lue lisää

Valinnanvapaus tulee - mikä muuttuu?

Lue lisää

Onko yhtiöittäminen lääke ongelmiin?

Lue lisää


Muualla

Mikä on kolmannen sektorin osa sotessa? Yle Ajantasa.

Lue lisää


Julkaisut

Säästöistä investointeihin - SOSTE suosittelee -sarjassa

Lue lisää

Palvelujen painopiste ongelmien ehkäisyyn ja terveyden edistämiseen, fakta-arkki

Lue lisää