fi | sv | eng

Kesäajan käyttöönotolla tavoiteltiin energiansäästöä, saatiin terveysongelmia

pe 27. lokakuuta 2017 09.00.00

Sunnuntain vastaisena yönä kellot siirretään jälleen kesäajasta talviaikaan. Näin Suomessa on tehty jo lähes 40 vuoden ajan. Perusteluna kesäaikajärjestelmän käyttöönotolle aikanaan oli valaistustarpeen vähenemisen aiheuttama energiansäästö. Järjestelmä ei kuitenkaan palvele alkuperäistä tarkoitustaan, sillä sittemmin sen on osoitettu pikemminkin lisäävän energiankulutusta kuin vähentävän sitä.

Siirrytäänkö viikonloppuna talviaikaan viimeistä kertaa?

Suomessa on jo pitkään toivottu kesäaikajärjestelmästä luopumista. Kansanterveyslaitos alkoi tutkia järjestelmän aiheuttamia terveyshaittoja vuonna 2004 ja keväällä 2012 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos esitti, että terveyssyistä kellojen siirtely olisi syytä lopettaa. Saman vuoden lopussa avatussa sähköisessä kansalaisaloitepalvelussa (www.kansalaisaloite.fi) kesäajasta luopuminen oli yksi ensimmäisistä aloitteista. Tuolloin aloitteen allekirjoitti yli 16 000 kansalaista, mutta määrä oli liian vähäinen, jotta aloite olisi edennyt eduskunnan käsittelyyn. Vasta kolmas aloite toden sanoi, ja viimein tämän vuoden maaliskuussa ylitettiin vaadittu 50 000 allekirjoituksen rajapyykki. Nyt aloite etenee eduskunnassa. Toiveena on, että Suomi sitoutuu aktiivisesti ajamaan asiaa EU:ssa. Kansallisella päätöksellä järjestelmästä ei voida luopua, sillä EU-direktiivi velvoittaa jäsenmaat kellojen siirtelyyn. Tulevaisuus näyttää kuitenkin jo varsin valoisalta. Järjestelmästä luopumista vaatii jo 70 europarlamentaarikkoa eri maista. Mukana ovat myös kaikki suomalaismepit. Tavoitteena on muuttaa EU-direktiiviä siten, että jatkossa jäsenmailla olisi vapaus valita omat käytäntönsä asiassa.

Kansanterveysasiantuntijat sekä Suomessa että maailmalla pitävät tavoitetta oikeana ja ovatkin kiitelleet europarlamentaarikkojen aktiivisuutta haitallisen käytännön lakkauttamiseksi. Kesä- ja talviaikaan siirtymisen vaikutukset kohdistuvat koko väestöön aiheuttaen vuorokausirytmin häiriöitä ja univaikeuksia jopa perusterveillä aikuisilla. Eniten siirtymästä kärsivät kuitenkin lapset ja vanhukset, joiden elimistö ei yhtä joustavasti sopeudu äkillisiin vuorokausirytmin muutoksiin. Siirtymä rasittaa erityisesti myös univaikeuksista kärsiviä potilaita sekä niitä, joiden hoitotasapainon kannalta tasaisena pysyvät aikataulut olisivat erityisen tärkeitä.

Tuuli Lahti
terveyden ja hyvinvoinnin erityisasiantuntija
SOSTE

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Pysyvä kesäaika

Suomessa saa nauttia valosta liian vähän pimeään aikaan. Kun kellot siirretään talviaikaan lokakuussa, iltojen pimeys iskee todella rajusti. Kannatan pysyvää kesäaikaa

- ti 31. lokakuuta 2017 20.58.38

Hyvinvoivat ihmiset

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Palvelut ovat ihmislähtöisiä, yhdevertaisia ja perustuvat julkiseen vastuuseen.

Työ- ja toimintamahdollisuudet sekä riittävä toimeentulo kuuluvat kaikille.

Terveyserot, eriarvoisuus ja huono-osaisuus vähenevät.


 SOSTEblogissa:

Siitä kurssista alkoi uusi elämä

Keppiä vai porkkanaa, tietoisesti vai salaa, suoraan vai välillisesti – monipuoliset keinot ovat avain vaikuttavuuteen

Syömishäiriöiden kuntoutus näyttäytyy epäselvänä sekä asiakkaille että ammattilaisille