fi | sv | eng

Eriarvoisuuteen liittyvät työryhmät

EAPN-Fin- Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

SOSTE toimii  verkoston EAPN-Finin kotijärjestönä. EAPN-Fin (European Anti-Poverty Network Finland) - on avoin ja itsenäinen verkosto köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille. Verkoston tarkoituksena on parantaa köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla olevien asemaa, edistää sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista.

Verkostolla on 42 jäsenyhteisöä, joista valtaosa on valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan järjestöjä. Verkostolla on teemakohtaisia työryhmiä, joiden avulla syvennetään verkoston asiantuntemusta. Toimintamuotoina ovat mm. seminaarit, tilaisuudet, lausunnot ja kannanotot.

Verkosto on yksi kansainvälisen EAPN - verkoston (European Anti-Poverty Network) 31 kansallisesta verkostosta. Suomen verkostolla on edustus EAPN:n Executive Committessa ja EU Inclusion Strategies -työryhmässä. Verkoston sihteerinä SOSTEssa toimii Anna Järvinen.

Verkoston sivut


Eduskunnan köyhyysryhmä

SOSTE tekee yhteistyö Eduskunnan köyhyysryhmän kanssa nostamalla esille mm. sosiaaliturvajärjestelmiin, köyhyyteen ja syrjäytymiseen liittyviä ongelmia ja haasteita ihmisten näkökulmasta. Vuosittain järjestetään kansanedustajille sekä alan toimijoille 12-4 seminaaria sekä muita tilaisuuksia, joissa agendalle nostetaan kulloinkin ajankohtaisia kysymyksiä.

Eduskunnan köyhyysryhmään kuuluu kansanedustajia eri eduskuntaryhmistä.

SOSTEn edustajina ryhmässä ovat Aki Siltaniemi sekä Anna Järvinen asiantuntijasihteerinä.

Ota yhteyttä

Anna Järvinen

erityisasiantuntija

anna.jarvinen@soste.fi
050 586 5677

toimeentulo, tuloerot, köyhyys

 

Kuka kuuntelee köyhää?

Keskusteluryhmä Facebookissa.

Lue lisää