fi | sv | eng

Laajempaan valmisteluun

to 20. elokuuta 2015 19.50.00

Vertti Kiukas, pääsihteeri

Pääministeri Sipilä ilmoitti tänään yhteiskuntasopimusneuvottelujen kariutumisesta. Tämä merkinnee sitä, että hallitus ryhtyy aiemman ilmoituksensa mukaan viemään eteenpäin lisäleikkauslistaa, jossa kärsijöitä on maanviljelijöistä lapsiperheisiin ja aikuisopiskelijoihin.

Oli omituista, että hallitus alisti työmarkkinaprosessille asioita, jotka eivät sinne kuulu. Samaan aikaan hallitus on valmistellut kärkihankkeitaan uutispimennossa. Myös näistä valmisteluista kansalaisjärjestöt on pidetty sivussa, asiantuntemustamme ei ole haluttu käyttää – syystä tai toisesta.

Vaikuttaa siltä, että maan jokaisen hallituksen alkutaipaleeseen, väristä riippumatta, kuuluu eräänlainen kaikkivoipaisuuden tunne – me osaamme asiat ja tiedämme, miten eteenpäin mennään. Toivottavasti nykyhallitus pääsee tästä käsityksestä eroon pikaisemmin kuin edeltäjänsä. Julkisen talouden kuntoon saattaminen on välttämätöntä, mutta päätökset pitää tehdä harkittuun, huolelliseen valmisteluun perustuen. Tähän valmisteluun sote-järjestöt mielellään tarjoavat oman panoksensa.

Meillä on paljon ihmisten arjen asiantuntemusta, jonka sivuuttaminen pohdittaessa vaikkapa lääkepolitiikkaa, lapsiperheiden tukea tai palveluiden järjestämistä on yksinkertaisesti tyhmää. Jos halutaan kunnollinen lopputulos, kannattaa käyttää parasta asiantuntemusta. Kaikki viisaus ei asu hallituksessa, virkamieskunnassa tai edes työmarkkinajärjestöissä. Hallitusohjelman kansalaisyhteiskuntaa ja osallisuutta tukevat tekstit on syytä muuttaa lihaksi.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Hyvinvoivat ihmiset

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Palvelut ovat ihmislähtöisiä, yhdevertaisia ja perustuvat julkiseen vastuuseen.

Työ- ja toimintamahdollisuudet sekä riittävä toimeentulo kuuluvat kaikille.

Terveyserot, eriarvoisuus ja huono-osaisuus vähenevät.


 SOSTEblogissa:

Auttaa voi aina

Suomessa oleskelee paperittomia ihmisiä, mutta ihmisinä he eivät ole laittomia. Kaikilla on oikeus ihmisyyteen riippumatta oikeudellisesta asemasta. Avun antaminen tai saaminen ei voi olla riippuvaista etnisestä taustasta, uskonnosta tai oikeudellisesta asemasta. Tämä pitää muistaa keskustelussa, jossa vaaditaan paperittomien ihmisten auttamisen kriminalisointia.

Odottavalla sote-kannalla

Inhimillinen elämä ei alistu kaupankäynnille