fi | sv | eng

Maakuntavaalien pitäisi kiinnostaa meitä kaikkia

ma 4. joulukuuta 2017 11.44.00

Sote- ja maakuntauudistusta on väännetty pitkään ja hartaudella. Hallitus joutui laittamaan aikataulunsa kertaalleen uusiksi kesällä, koska valinnanvapauslaki vaatikin vielä täydentävän esityksen ja lausuntokierroksen. Jos valinnanvapauslaki ja maakuntauudistus hyväksytään keväällä 2018, ensimmäiset maakuntavaalit järjestetään jo lokakuussa. Ilman hallituksen yhteisymmärrystä valinnanvapauslaista ei tule myöskään maakuntauudistusta.


Maakuntavaalit ovat kenties Suomen tärkeimmät vaalit koskaan.


Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen on todennut maakuntauudistuksen olevan suurin julkisten palveluiden järjestämistä koskeva muutos satavuotiaan Suomen historiassa. Mutta mistä siinä oikeastaan on kyse?

Suomi järjestetään uudella tavalla 

Tulevaisuudessa Suomen julkinen hallinto järjestetään kolmella tasolla: valtio, maakunta ja kunta. Maakunnilla on itsehallinto, ja ne vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden, pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon sekä yritys-, työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä asukkailleen. Lisäksi Manner-Suomen kunnista ja kuntayhtymistä siirtyy maakuntien palvelukseen yli 200 000 työntekijää. Uudistuksen tavoite on yksinkertainen. Turvata palvelujen saatavuus, ja samalla käyttää olemassa olevat resurssit tehokkaammin.

Yksi suurimmista haasteista tulevassa muutoksessa on kuntien ja maakuntien yhteistyö. Miten pidetään kiinni toimivista verkostoista ja toimintamalleista, kun järjestämisvastuu vaihtuu? Miten sekä asukkaiden, kuntien ja maakuntien tarpeet otetaan huomioon? Kansalaisen näkökulmasta olennaista on, että palvelut toimivat ja ovat saatavilla, ei se, kuka niiden järjestämisestä vastaa.

Uusi malli tuo uudet vaalit 

Kansalaiselle uudistus tuo arkeen täysin uudet vaalit. Tällä hetkellä maakuntavaltuustoissa istuvat kuntien valtuutetut, kuntien asukasluvun ja puolueiden voimasuhteiden mukaisesti. Uuden maakuntavaalit valitaan kuitenkin suoralla kansanvaalilla. Tulevaisuudessa pienimmät kunnat eivät välttämättä saa edustusta uuteen maakuntavaltuustoon. Toisaalta voidaan myös todeta, että valtuutettujen tehtävä on edustaa ja päättää koko maakunnan, ei vain oman kotikunnan, parhaaksi.

Sote- ja maakuntauudistus kuulostaa aivan liian usein byrokraattiselta ja paperinmakuiselta. Kyse on kuitenkin meitä kaikkia koskettavista asioista. Kuullaanko järjestöjä näiden päätösten yhteydessä?

Kirsi Marttinen
erityisasiantuntija, SOSTE

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Hyvinvoivat ihmiset

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Palvelut ovat ihmislähtöisiä, yhdevertaisia ja perustuvat julkiseen vastuuseen.

Työ- ja toimintamahdollisuudet sekä riittävä toimeentulo kuuluvat kaikille.

Terveyserot, eriarvoisuus ja huono-osaisuus vähenevät.


 SOSTEblogissa:

Elinvoimaa alhaalta ylöspäin

Livskraft nerifrån upp

Uudenlainen julkinen hallinto syntymässä Suomeen