fi | sv | eng

Minister Saarikko: en vis kommun ser sin roll genom främjandet av välmående

to 12. lokakuuta 2017 13.13.00

Nya kommunala beslutsfattare har nyligen påbörjat sitt arbete, så nu är ett bra ögonblick att stanna upp och fundera lite över kommunens centrala uppgifter. För de flesta finländare är de tjänster som den egna hemkommunen erbjuder viktigast, och kommer så att förbli.

När kommunernas ekonomiskt största ansvar, dvs. social- och hälsovårdsuppgifterna överförs till landskapen, förstärks kommunernas roll som befrämjare av välmående och skapare av livskraft. I fortsättningen kommer främjandet av välmående att vara en lagstadgad uppgift för den nya kommunen. Denna uppgift bör omfattas på ett mycket brett och genomskärande sätt. Såväl kommunens egna aktörer från planeringsavdelningen till skolväsendet som dess kompanjoner, bestående av olika företag och organisationer. Visa kommuner och kommunala beslutsfattare ser på all utveckling i kommunen genom, det i lagen inskrivna, befrämjandet av välmående.

När kommunen ”befriats” från det tunga ansvaret för social- och hälsovården, blir det utrymme att fundera på vilka alla åtgärder som kan tas till för att t.ex. förhindra att ungdomar, i stället för att marginaliseras, fås att delta aktivare. Fungerar samarbetet mellan skola och ungdomsarbete? Finns det samlings- och hobbyutrymmen för ungdomar? Kan ungdomarna cykla säkert till skolan? Är kontakterna till organisationer som arbetar med förebyggande av drogmissbruk och samarbetet med landskapens social- och hälsovårdstjänster fungerande? Hur har organisationer tagits med i utvecklingen av verksamheten? Finns det tjänster för ungdomar i övergångsskedet då läroplikten tar slut och framtiden känns skrämmande? I arbetet med att förhindra marginalisering av ungdomar understryks förskoleverksamhetens och skolans roller. Deras betydelse för befrämjandet av välmående redan från den tidiga barndomen är stor.

En fiffig kommun kan utmana sig själv och sina grannar t.ex. genom att besluta att se till att varje ung människa har åtminstone en trygg vuxen i sitt liv - en människa som tittar efter dig lite och frågar hur du mår. Som erbjuder råd och hjälp när ingenting smakar. Organisationer som verkar på gräsrotsnivå är de bästa möjliga aktörerna för idékläckning och genomföring av sådana här projekt. T.ex. regeringens beslut om modellen för lågtröskeltjänster för ungdomar behöver en kompanjon av organisationer på gräsrotsnivå.

Landskapet, å sin sida bör, genom den skyldighet att befrämja välmående som ålagts det, se till att bl.a. olika tillvägagångssätt som befrämjar välmående och bästa möjliga tillvägagångssätt sprids effektivt. I bästa fall kan en enskild kommun utveckla t.ex. fina sociala innovationer för kommuninvånarnas vardag, varpå landskapet hjälper till, så att innovationerna hittas och tas i bruk även av andra. I gränsytorna mellan kommuner och landskap händer det mycket t.ex. gällande sysselsättningstjänster och därför är det också viktigt att fundera på hur man kan få samarbetet att löpa redan från början. Samma sak gäller också familjetjänster.

De bästa kommunerna, tillsammans med sina nya beslutsfattare, ser visioner av framtiden genom den framtida bilden av kommunen. Kommunernas framtida uppgifter bildar en helhet. Det är en livskraftsfördel att lyckas med skapandet av välmående och med bildningsarbetet.

Det här är en inspirerande uppgift, och vi önskar alla kommunala beslutsfattare mod och iver att ta itu med den!

Annika Saarikko
Familje- och omsorgsminister

bild: Laura Kotila, Statsrådet kansli

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Hyvinvoivat ihmiset

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Palvelut ovat ihmislähtöisiä, yhdevertaisia ja perustuvat julkiseen vastuuseen.

Työ- ja toimintamahdollisuudet sekä riittävä toimeentulo kuuluvat kaikille.

Terveyserot, eriarvoisuus ja huono-osaisuus vähenevät.


 SOSTEblogissa:

Elinvoimaa alhaalta ylöspäin

Livskraft nerifrån upp

Uudenlainen julkinen hallinto syntymässä Suomeen