fi | sv | eng

Työllisyys ja hyvinvointi

Työurat pidemmiksi - huomio vaikeasti työllistyviin

Suomessa työurien pidentäminen on noussut viime vuosina yhdeksi tärkeimmistä talous- ja yhteiskuntapoliittisista tavoitteista. Työuria voidaan pidentää ja työllisyysastetta nostaa lyhentämällä opiskeluaikoja ja nostamalla eläkeikää sekä lyhentämällä työttömyysjaksoja ja työmarkkinoiden ulkopuolella työiässä vietettyä aikaa.

Euroalueen talouskriisin myötä suomalaisten työurien pituuteen on alkanut enenevissä määrin vaikuttaa työttömyys ja työmarkkinoilta poistuminen. Työnsä menettäneille ja uusille työmarkkinoille tulijoille ei ole löytynyt aikaisempaan tapaan työtä työpaikkojen kokonaismäärän vähentyessä.Vuoden vaihteessa Suomessa oli lähes 350 000 työtöntä.

Työllisyystilanteen heikkeneminen ja pitkäaikaistyöttömyyden lisääntyminen on kasvattanut osatyökykyisten määrää ja vaikeuttanut samalla näiden työllistymistä. Yhä useampi suomalaisista ei enää työpaikkansa menetettyään työllisty avoimille työmarkkinoille.

Osatyökykyiset ja vaikeasti työllistyvät ovat merkittävä työvoimapotentiaali

Osatyökykyiset muodostavat työvoimapotentiaalin, jota tulisi yhteiskunnassa paremmin hyödyntää. Työtä hakevia osatyökykyisiä henkilöitä on Suomessa noin 70 000 (TEM 2014). Kun mukaan lasketaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevat osatyökykyiset ja työtä haluavat henkilöt, jotka eivät kuitenkaan aktiivisesti etsi töitä, osatyökykyisten määrä nousee yli 100 000 henkilöön. Työeläkettä työkyvyttömyyseläkkeenä saavista vailla työtä olevista työhön halukkaita olisi yli 30 000.

Työmarkkinoiden monimuotoisuutta on lisättävä osa-aikatyötä lisäämällä ja välityömarkkinoita kehittämällä. Toimivat välityömarkkinat edellyttävät tehokasta kuntoutusjärjestelmää, jossa ammatillinen, terveydellinen ja sosiaalinen kuntoutus nivoutuvat toimivaksi kokonaisuudeksi. Kuntoutuksen taloudelliset resurssit on turvattava.

Työkyvyttömyyseläkkeen etuusperiaatteita tulisi muuttaa siten, että palkkatyön vastaanottaminen ei millään palkkatasolla alentaisi työkyvyttömyyseläkkeellä olevan käteen jääviä tuloja. Etuusjärjestelmän kannustinloukkuja tulee pyrkiä purkamaan kautta linjan.

Julkisten palveluiden tuottamisessa ja hankintojen kilpailuttamisessa on huomioitava tulevaisuudessa paremmin sosiaaliset kriteerit, mikä mahdollistaa työllisyysmahdollisuuksien luonnin vammaisille, osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille.

Asenteiden muutos on keskeinen edellytys vammaisten ja osatyökykyisten paremmalle työllistymiselle tulevaisuudessa.

Järjestöjen merkitys työllistämisessä tulee tunnustaa

Mitä haastavampaa työllistyminen on, sitä enemmän siihen tarvitaan tukea. Kansalaisjärjestöillä on kokemusta ja tietotaitoa pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjinä. Palkkatukijärjestelmää tulee korjata siten, että järjestöjen työllistämismahdollisuudet paranevat ja pitkiinkin (yli 12 kk) osatyökykyisten työsuhteisiin on saatavissa riittävästi palkkatukea.

Järjestöt ja säätiöt työllistävät tuilla noin 30 000 ihmistä. Järjestöt tarjoavat usein työllistymispolun ensimmäisen vaiheen. Järjestöt työllistävät erityisesti ihmisiä, jotka muuten jäisivät työmahdollisuuksien ulkopuolelle.

Työelämä 2020 hanke

SOSTE on mukana Työelämä 2020 hankkeessa, jonka tavoite on nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi seuraavassa kuudessa vuodessa. Sen perusajatus on, että Suomen kilpailukyvyn perustana ovat hyvin toimivat, tulokselliset ja uutta työtä luovat työpaikat.

SOSTEn tavoitteena  hankkeessa on tukea sosiaali- ja terveysjärjestöjä kehittymään halutuiksi työpaikoiksi. SOSTE tarjoaa osatyökykyisille harjoittelu- ja työmahdollisuuksia.


Ota yhteyttä

Päivi Kiiskinen

erityisasiantuntija

040 051 6018

työllisyys, asunto- ja elinkeinopolitiikka, vammaispolitiikka, @pkiiskinen

pääekonomisti

050 308 6870

talousanalyysit, talouspoliittinen vaikuttaminen, hyvinvointitalouden kehittäminen, tiimipäällikkö

Kannanotto

Järjestöt: Työelämäpolku 10 000 osatyökykyiselle.

Lue lisää


SOSTEblogissa

Voimmeko työttömyyden kasvulle mitään?

Lue lisää


SOSTE suosittelee

Laaja keinovalikoima käyttöön työttömyyden vähentämiseksi. Sosiaalibaro 2015 tulostiivistys.

Lue lisää

TE-palveluita myös vaikeasti työllistyville.

Lue lisää


 

Hallitusohjelmatavoitteet 2015

Työurat pidemmiksi - huomio vaikeasti työllistyviin

Lue lisää