fi | sv | eng

Uuteen yhdenvertaisuuteen

ma 22. huhtikuuta 2013 14.58.00

Vierailijablogisti

Filosofi Maija-Riitta Ollila puhuu sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä Säätytalolla 25.4

Blogissaan Uuteen yhdenvertaisuuteen hän pohdiskelee:

Mitä tarkoittaa sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden yhdenvertaisuus nykymaailmassa? Väestöryhmien terveyserot ovat suuria. Syrjäytyminen jatkuu ja periytyy. Tuloerojen kasvun myötä vastakkainasettelut yhteiskunnassa syvenevät.

Kun ihmiset kokevat tilanteen epäoikeudenmukaiseksi, vihamielisyys ja katkeruus lisääntyvät koko yhteiskunnassa. Henkinen avaruus ja keskinäinen myötätunto kaikkoavat.

Lue lisää Maija -Riitta Ollilan blogista

.

Maija-Riitta Ollila on filosofi, joka on erityisen kiinnostunut
vallasta, johtajuudesta sekä psykologisen taloustieteen tuloksista.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Asiakaslähtöisyys, mitä se on?

Onko missään tämän paremmin tiivistetty, mitä tarkoittaa se paljon puhuttu asiakaslähtöisyys: "Sana on loistava. Se viittaa siihen, että asiakas lähtee eikä koskaan palaa, koska hän tuli hyvään kuntoon ja sai suurenmoiset valmiudet yhteiskunnassa toimimiseen." Ehkä meillä on sen toteutumiseen vielä vähän matkaa mentävänä?

- to 25. huhtikuuta 2013 09.32.13

Hyvinvoivat ihmiset

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Palvelut ovat ihmislähtöisiä, yhdevertaisia ja perustuvat julkiseen vastuuseen.

Työ- ja toimintamahdollisuudet sekä riittävä toimeentulo kuuluvat kaikille.

Terveyserot, eriarvoisuus ja huono-osaisuus vähenevät.


 SOSTEblogissa:

Kokemustieto Oulun hyvinvointikertomukseen

Oulussa on viiden viime vuoden aikana kehitetty useita käyttöön jääneitä malleja kunta-järjestöyhteistyöhön. Kehitystyötä tehtiin kaupungin ja järjestöjen yhteisessä Ehkäisevän työn ESKO-kärkihankkeessa. Yksi kauaskantoisimmista malleista on järjestöjen tuottaman kokemustiedon kerääminen kaupungin sähköiseen hyvinvointikertomukseen.

Tietämisen ilo ja tuska

Terveys ja sairaus ovat journalismin vakioaiheita tänäkin päivänä. Niillä riittää uutis- ja tarina-arvoa ja kiinnostus vain lisääntyy. Kukapa meistä ei olisi kiinnostunut terveydestään ja siitä, miten terveyttä voi edistää, parantaa ja pitää yllä. Terveys arvona on erittäin korkealla ihmisten arvoasteikossa kaikkialla maailmassa.

Palvelut ihmistä vai ihminen palveluja varten?

Runsas vuosi sitten myllättiin työ- ja elinkeinopalvelut. Työvoimaa etsivien yritysten palvelu parani, samoin yhteistyö TE-toimistojen kesken. Henkilökohtainen palvelu toimipisteissä sen sijaan heikkeni.