fi | sv | eng

Uuteen yhdenvertaisuuteen

ma 22. huhtikuuta 2013 14.58.00

Vierailijablogisti

Filosofi Maija-Riitta Ollila puhuu sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä Säätytalolla 25.4

Blogissaan Uuteen yhdenvertaisuuteen hän pohdiskelee:

Mitä tarkoittaa sosiaali- ja terveystoimen asiakkaiden yhdenvertaisuus nykymaailmassa? Väestöryhmien terveyserot ovat suuria. Syrjäytyminen jatkuu ja periytyy. Tuloerojen kasvun myötä vastakkainasettelut yhteiskunnassa syvenevät.

Kun ihmiset kokevat tilanteen epäoikeudenmukaiseksi, vihamielisyys ja katkeruus lisääntyvät koko yhteiskunnassa. Henkinen avaruus ja keskinäinen myötätunto kaikkoavat.

Lue lisää Maija -Riitta Ollilan blogista

.

Maija-Riitta Ollila on filosofi, joka on erityisen kiinnostunut
vallasta, johtajuudesta sekä psykologisen taloustieteen tuloksista.

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Asiakaslähtöisyys, mitä se on?

Onko missään tämän paremmin tiivistetty, mitä tarkoittaa se paljon puhuttu asiakaslähtöisyys: "Sana on loistava. Se viittaa siihen, että asiakas lähtee eikä koskaan palaa, koska hän tuli hyvään kuntoon ja sai suurenmoiset valmiudet yhteiskunnassa toimimiseen." Ehkä meillä on sen toteutumiseen vielä vähän matkaa mentävänä?

- to 25. huhtikuuta 2013 09.32.13

Hyvinvoivat ihmiset

SOSTEssa työskennellään sen hyväksi, että

Palvelut ovat ihmislähtöisiä, yhdevertaisia ja perustuvat julkiseen vastuuseen.

Työ- ja toimintamahdollisuudet sekä riittävä toimeentulo kuuluvat kaikille.

Terveyserot, eriarvoisuus ja huono-osaisuus vähenevät.


 SOSTEblogissa:

Viisi järjestämisvastuutahoa iso harppaus

Ehdottoman hyvää sote- sovussa on, että nyt uudistuksen suunnasta on selkeä poliittinen tahto. Vieläpä tavalla, johon on sitouduttu laajasti. Ei ajauduttu tekemään vain terveydenhuollon uudistusta. Uudistettiin koko sosiaali- ja terveydenhuoltoa, mikä on välttämättömyys.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia lisättävä

Merja Mäkisalo-Ropponen toteaa, että terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi jää usein tekemättä päätöksenteossa. Monilla päätöksillä on kuitenkin paljon merkitystä köyhyyden ja eriarvoisuuden sekä valtion kestävyysvajeen vähentämisessä.

Sote- uudistuksen pattitilanteen voi ratkaista myös toisin

Näin kehysriihen kynnyksellä tuntuu tarpeelliselta muistuttaa maan hallitusta, miksi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista tarvitaan.