Skip to content

Asiakkaiden osallisuus on ainutlaatuista

Järjestöbaro
Järjestöbaro

Se, mitä palveluista jää plussalle, palautuu toimintaan

Kainuun syrjäseutuja kiertänyt maallikkosaarnaaja Annikki Raatikainen auttoi 1950- ja 60-luvuilla suuria köyhiä lapsiperheitä vapaaehtoisvoimin. Tukijoukkoineen hän perusti 1969 lastenkotiyhdistyksen Ouluun. Nyt Auta Lasta -yhdistys tuottaa sijaishuolto- ja varhaiskasvatuspalveluita. Lastensuojelussa on 14 asiakaspaikkaa, päivähoidossa 52.

Yhdistys ei ole yhtiöittänyt palvelutuotantoaan. Päätös perustuu arvoihimme ja yhtiöittäminen saattaisi myös lisätä byrokratiaa.

Palvelutuotanto on riskialtista. Oulun kaupunki osti 80-luvulla kaikki asiakaspaikat. Nyt osallistumme sijaishuollon kilpailutuksiin. Niitä on 3–5 vuoden välein. Olemme tähän asti niissä pärjänneet, tosin perhetyö lähes loppui kilpailutukseen.

”Tarvitsemme lisää liiketoimintaosaamista. Valppaana pitää olla, kuulostella, mihin maailma on menossa ja reagoida nopeasti”, Pertti Kukkonen sanoo.

Haluamme edelleen tuottaa laatua. Kilpailutus johtaa helposti laadun polkemiseen: kun hintaa ajetaan alas, se on jostain poissa. Aatteellisuudelle on yhä vähemmän tilaa.

Meillä ei ole painetta tehdä kovaa tulosta. Se, mitä palveluista jää plussalle, palautuu toimintaan. Tiedämme, keitä pystymme tukemaan, emmekä ota kaikkia asiakkaiksemme vain myydäksemme palveluita.

Yhdistyksenä meillä on paikkamme myös ilman palvelutuotantoa, mutta sen alasajo pienentäisi noin 50 työntekijän henkilökuntaamme yli puolella. Varhaiskasvatuksessa yksityiset päiväkodit ovat toivottuja eikä päiväkotitoimintamme ole uhattuna.

Miten pieni järjestö asioi maakunnan kanssa isojen toimijoiden joukossa?

Se jännittää, mitä maakunnat tuovat tullessaan. Miten pieni järjestö asioi maakunnan kanssa isojen monikansallisten toimijoiden joukossa? Entisessä Oulun läänissä oli noin 70 sijaishuollon yksityistä toimijaa. Nyt niitä on ainakin pari kymmentä vähemmän ketjujen yritysostojen vuoksi.

STEAlta yhdistys saa hankerahoitusta. Hankkeet linkittyvät sijaishuollon kehittämiseen. Palvelutuotannossa nähdään, mitä sijaishuollossa pitäisi kehittää.

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus on meillä ainutlaatuista. Suuria lapsiperheitä auttava Lapsirikas-hanke on pitkälti samanlaista toimintaa, josta yhdistys lähti liikkeelle. Tukea kehitetään perheiden kanssa. Veturointi-toiminnassa aiemmin sijaishuollossa olleet kehittävät vertaistukea ja mentorointia nyt sijaishuollossa asuville lapsille ja sieltä omilleen muuttaville nuorille.

Pertti Kukkonen
toiminnanjohtaja, Auta Lasta ry

Järjestöbarometri 2018

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]

Uutinen

9.4.2022 08:00

Järjestöbarometri 2022: Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat huolissaan riippumattomuudestaan – ”Riippumaton kansalaisyhteiskunta on demokratian ja avoimen yhteiskunnan perusta”

Järjestöbaro Valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä 71 prosenttia on huolissaan järjestöjen autonomian tulevaisuuden näkymistä. Vaikka nykytilanne nähdään varsin hyvänä, selvä enemmistö järjestöistä tunnistaa autonomiaansa eli riippumattomuuttaan uhkaavia riskejä. Tieto käy ilmi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tammi-helmikuussa tekemän Järjestöbarometri-kyselyn ennakkotiedoista. Järjestöbarometri 2022 julkaistaan lokakuussa. Järjestöjen näkemykset nykytilanteesta melko myönteisiä – uhkakuvat varjostavat tulevaisuutta Valtakunnallisista sosiaali- ja […]

Uutinen

16.3.2022 05:59

Ennakkotieto Järjestöbarometri 2022 -tutkimuksesta: Sosiaali- ja terveysjärjestöt tuovat turvaa rikkimenneeseen elämään ja maailmaan

Järjestöbaro Valtakunnallisista sote-järjestöistä 88 prosenttia katsoo, että järjestö lisää omalla toiminnallaan yhteiskunnan turvallisuutta ja paikallisen yhteisön turvallisuuden tunnetta. Paikallisesti toimivista sote-yhdistyksistä samaa mieltä on 79 prosenttia. Tieto perustuu SOSTEn tammi-helmikuussa ennen Ukrainan sotaa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. Maassamme on lähes 10 000 rekisteröityä sote-alan järjestöä, joista valtakunnallisesti toimii runsas 200. Sote-järjestöt tavoittavat ihmisiä erityisesti haastavissa elämäntilanteissa, olipa kyse pitkäaikaissairaudesta, […]