Skip to content

Omaishoidon arvo tiedetään, tukea on kehitettävä

Järjestöbaro
Järjestöbaro

Jos omaishoitoon panostettaisiin lisää, yhä useampi saisi inhimillistä hoivaa kotona edullisin kustannuksin

Omaishoitajaliitto on ollut kehittämässä omaishoitoa ja sen tukemista yli neljännesvuosisadan. On muun muassa saatu laki omaishoidon tuesta, mutta edelleen riittää haasteita: tunnistamisessa, tunnustamisessa ja tukipalveluiden saatavuudessa ja laadussa. Omaishoitajat tarvitsevat myös riittävän toimeentuloturvan ja eläkkeen.

Päättäjät tietävät omaishoidon inhimillisen ja kansantaloudellisen merkityksen ja korostavat sitä puheissaan. Laki omaishoidon tuesta ei kuitenkaan toteudu lain hengen mukaisesti. Yleensä törmätään rahan puutteeseen, vaikka omaishoidon ansiosta muissa sosiaali- ja terveysmenoissa säästetään 2–3 miljardia euroa vuodessa. Jos panostettaisiin enemmän, pystyttäisiin tuottamaan lisää inhimillistä hoivaa kotioloissa edullisin kustannuksin.

Nykyhallitus on myöntänyt lisää resursseja omaishoidon tukemiseksi, mutta koska se on kuntien sosiaalipalvelu, rahat voidaan käyttää kunnissa muuhunkin. Omaishoito perustuu läheiseen ihmissuhteeseen, ja päättäjät luottavat siihen, että ihmiset huolehtivat läheisistään ilman tukeakin – niinhän se usein menee.

Suomessa on arviolta 350 000 omaishoitajaa, joista noin 44 000 on omaishoidon tuen piirissä. Heillä on kunnan kanssa sopimus, johon kuuluvat palkkio, hoitajan vapaapäivät ja omaishoitoa tukevat palvelut.

”Omaishoitotyö kerryttää syvällistä hoitamisen asiantuntemusta. Se tulisi ottaa saavutuksina huomioon työelämässä ja opinnoissa niihin paluun helpottamiseksi”, Sari Tervonen sanoo.

Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa tuen kriteerit maakunnittain. Jos se tehdään oikein, omaishoitoperheet jaksavat paremmin ja kuntien väliset erot pienenevät. Jos tuen kriteerit nostetaan liian ylös, yhä useammat putoavat sen ulkopuolelle.

Tukea saavista hoitajista ja hoidettavista lähes 60 prosenttia on yli 65-vuotiaita, mutta sekä hoitajina että hoidettavissa on kaiken ikäisiä. Uusi esille tullut ryhmä ovat nuoret, alle 18-vuotiaat hoivaajat. Heillä on vastuuta perheen arjesta esimerkiksi vanhempansa sairauden takia. Perheet ovat erilaisia ja tarvitsevat räätälöityä tukea.

Omaishoitajaksi ryhtyminen on suuri päätös, joka pitäisi tehdä tietoisesti. Moni kokee, ettei hänellä ole juuri vaihtoehtoja. Kylkiäisenä tulee taloudellinen epävarmuus: pieni veronalainen palkkio, minimissään alle 400 euroa, ja minimaalinen eläkekertymä.

Sari Tervonen
toiminnanjohtaja, Omaishoitajaliitto

Järjestöbarometri 2018

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]

Uutinen

9.4.2022 08:00

Järjestöbarometri 2022: Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat huolissaan riippumattomuudestaan – ”Riippumaton kansalaisyhteiskunta on demokratian ja avoimen yhteiskunnan perusta”

Järjestöbaro Valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä 71 prosenttia on huolissaan järjestöjen autonomian tulevaisuuden näkymistä. Vaikka nykytilanne nähdään varsin hyvänä, selvä enemmistö järjestöistä tunnistaa autonomiaansa eli riippumattomuuttaan uhkaavia riskejä. Tieto käy ilmi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tammi-helmikuussa tekemän Järjestöbarometri-kyselyn ennakkotiedoista. Järjestöbarometri 2022 julkaistaan lokakuussa. Järjestöjen näkemykset nykytilanteesta melko myönteisiä – uhkakuvat varjostavat tulevaisuutta Valtakunnallisista sosiaali- ja […]

Uutinen

16.3.2022 05:59

Ennakkotieto Järjestöbarometri 2022 -tutkimuksesta: Sosiaali- ja terveysjärjestöt tuovat turvaa rikkimenneeseen elämään ja maailmaan

Järjestöbaro Valtakunnallisista sote-järjestöistä 88 prosenttia katsoo, että järjestö lisää omalla toiminnallaan yhteiskunnan turvallisuutta ja paikallisen yhteisön turvallisuuden tunnetta. Paikallisesti toimivista sote-yhdistyksistä samaa mieltä on 79 prosenttia. Tieto perustuu SOSTEn tammi-helmikuussa ennen Ukrainan sotaa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. Maassamme on lähes 10 000 rekisteröityä sote-alan järjestöä, joista valtakunnallisesti toimii runsas 200. Sote-järjestöt tavoittavat ihmisiä erityisesti haastavissa elämäntilanteissa, olipa kyse pitkäaikaissairaudesta, […]