Skip to content

Sähköiset palvelut ovat olennaisia velkaantuneiden auttamisessa

Järjestöbaro
Järjestöbaro

 Tarvitsemme keinoja ratkoa talous- ja velkaongelmia ajoissa

Maksuhäiriöitä on jo yli 376 000 ihmisellä ja moninkertainen määrä on riskissä joutua ongelmiin. Arasta asiasta ei haluta puhua. Netin laajenevat pikaluottomarkkinat tarjoavat ”helppoja ja nopeita ratkaisuja”. Velkakierteessä ja taloudellisesti haavoittuvassa tilanteessa olevia ihmisiä auttavan Takuusäätiön on toimittava netissä valtavasti markkinointiin panostavien lainantarjoajien joukossa.

Säätiöön otetaan yhteyttä vasta syvällä velkakierteessä. Sähköisillä palveluilla tavoitamme apua tarvitsevat jo aiemmin. Ne voivat myös ehkäistä velkaantumista esimerkiksi talouteen vaikuttavissa elämänmuutoksissa, vaikkapa kun ihminen jää eläkkeelle.

Taloudenhallinnan palvelu penno.fi:llä voi seurata tulojaan ja kulutustaan. Chat-neuvontaan ottavat yhteyttä ihmiset, jotka eivät olisi uskaltautuneet soittamaan. Sosiaalista pienlainaa voi hakea sähköisesti. Kehitämme oman palvelumuotoilijamme kanssa myös uusia sähköisiä itseapuvälineitä, jotka auttavat ottamaan talousasiat haltuun.

Aiomme hyödyntää myös tekoälyä, koska emme pysty vain henkilöstöllä vastaamaan kaikkeen kysyntään. Kun sähköinen palvelu on hyvin suunniteltu ja asiakaslähtöisesti tehty, sillä voidaan tavoittaa isoja joukkoja ilman lisähenkilöstöä.

”Eriarvoisuus näkyy luottomarkkinoilla: Haavoittuvimmassa asemassa olevat joutuvat ottamaan kallista lainaa elinkustannuksiin. Pikaluottomarkkinat paikkaavat vähimmäis- ja perusturvan pienuutta. Jos on pankki-, pari- ja työsuhde kunnossa, lainaa saa pankista, jopa lähes nollakorolla”, Minna Markkanen sanoo.

Velkaongelmaan ei ole yhtä syytä eikä se rajaudu vain joillekin ryhmille – siksi sitä on vaikea ratkaista. Säätiön tyypillinen asiakas on työikäinen yksinasuva nainen, joka on velkakierteessä. Maksuhäiriömerkintöjä on enemmän miehillä. Asiakkaina on yhä enemmän 1990-luvulla syntyneitä, joista monien vanhemmillakin on velkaongelmia. Eläkeläiset ovat kasvava ryhmä, samoin lastensa auttamisen takia velkaantuneet ikäihmiset.

Säätiöllä on 25 työntekijää ja talous- ja velkaneuvojia on kunnissa, ensi vuoden alusta valtiolla. Neuvonnan kysynnässä ja tarjonnassa on suuri epäsuhta. Lisäksi puuttuu keinoja ratkoa ongelmia ajoissa. Velkajärjestely on raskas menettely ja sen saa vain harvoin.

Ongelmiin tarvitaan myös rakenteellisia ratkaisuja. Kyse ei ole vain yksilön taloudenhallinnan ja osaamisen puutteista. Taustalla on muun muassa pätkä- ja silpputöiden sekä epäsäännöllisten tulojen yleistyminen.

Minna Markkanen
kehittämispäällikkö, Takuusäätiö

Järjestöbarometri 2018

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

11.5.2022 10:00

Järjestöbarometri: Korona verottanut sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistysten toimintaa ja toimintaedellytyksiä

Järjestöbaro Lokakuussa julkaistavan Järjestöbarometri 2022 -kyselyn ennakkotietojen mukaan kuluneet kaksi koronavuotta ovat kaventaneet toimintaa ja sen edellytyksiä sosiaali- ja terveysalan paikallisyhdistyksissä. Kolmella neljästä (75 %) paikallisesta sosiaali- ja terveysalan yhdistyksestä toiminnan kokonaismäärä on supistunut kahden viime vuoden aikana. Toimintaan osallistuvien joukko on vähentynyt 60 prosentissa ja vapaaehtoisten 45 prosentissa yhdistyksistä. Tiedot perustuvat SOSTEn tammi-helmikuussa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. […]

Uutinen

9.4.2022 08:00

Järjestöbarometri 2022: Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat huolissaan riippumattomuudestaan – ”Riippumaton kansalaisyhteiskunta on demokratian ja avoimen yhteiskunnan perusta”

Järjestöbaro Valtakunnallisista sosiaali- ja terveysjärjestöistä 71 prosenttia on huolissaan järjestöjen autonomian tulevaisuuden näkymistä. Vaikka nykytilanne nähdään varsin hyvänä, selvä enemmistö järjestöistä tunnistaa autonomiaansa eli riippumattomuuttaan uhkaavia riskejä. Tieto käy ilmi SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n tammi-helmikuussa tekemän Järjestöbarometri-kyselyn ennakkotiedoista. Järjestöbarometri 2022 julkaistaan lokakuussa. Järjestöjen näkemykset nykytilanteesta melko myönteisiä – uhkakuvat varjostavat tulevaisuutta Valtakunnallisista sosiaali- ja […]

Uutinen

16.3.2022 05:59

Ennakkotieto Järjestöbarometri 2022 -tutkimuksesta: Sosiaali- ja terveysjärjestöt tuovat turvaa rikkimenneeseen elämään ja maailmaan

Järjestöbaro Valtakunnallisista sote-järjestöistä 88 prosenttia katsoo, että järjestö lisää omalla toiminnallaan yhteiskunnan turvallisuutta ja paikallisen yhteisön turvallisuuden tunnetta. Paikallisesti toimivista sote-yhdistyksistä samaa mieltä on 79 prosenttia. Tieto perustuu SOSTEn tammi-helmikuussa ennen Ukrainan sotaa tekemään Järjestöbarometri-kyselyyn. Maassamme on lähes 10 000 rekisteröityä sote-alan järjestöä, joista valtakunnallisesti toimii runsas 200. Sote-järjestöt tavoittavat ihmisiä erityisesti haastavissa elämäntilanteissa, olipa kyse pitkäaikaissairaudesta, […]