Järjestöt ihmisen tukena sote-Suomessa

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille vuoden 2023 alusta lähtien. Järjestöjen on vakiinnutettava paikkansa uudessa ja yhä muuttuvassa toimintaympäristössä, kun palvelujen kehittäminen jatkuu.

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki -yhteistyökokonaisuus työskenteli vuosina 2021–2023 sen puolesta, että järjestöt varmistavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä turvallisuuden takaajina sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa.

Yhteistyökokonaisuus päättyy SOSTEn koordinoimana toimintana vuoden 2024 alussa, mutta muutostukityö jatkuu alueilla alueellisten toimijoiden tekemänä. Muutoksen myötä tämän verkkosivun päivittäminen loppuu vuodenvaihteessa 2024.

Tältä sivulta löydät muutostuen vuosina 2021–2023 tekemään työhön liittyviä sisältöjä, tuottamiamme materiaaleja sekä pääsyn järjestöjä koskevaan tietoon eri hyvinvointialueilla. Löydät sivulta tietoa myös Järjestöjen sote-muutostuen tavoitteista ja tehtävistä.

Ajankohtaista aiheesta

Näytä enemmän >

Tietoa järjestöistä ja Järjestöjen sote-muutostuesta

Järjestöjen sote-muutostuen tekijät

Järjestöjen sote-muutostuen kansallisesta koordinaatiosta vastasi vuosina 2021–2023 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Koordinaation muodostivat hankepäällikkö, tutkija ja viestinnän erityisasiantuntija. 

Alueellisesta työstä vastasivat järjestöasiantuntijat. Heidän tehtävänään oli muun muassa tukea järjestöjen osallistumista sote-uudistuksen toimeenpanoon ja hyvinvointialueiden valmisteluun alueillaan.

Muutostuessa työskenteli loppuvuodesta 2023 kahdeksan järjestöasiantuntijaa, joiden taustaorganisaatioina oli kuusi alueellista verkostojärjestökumppania: Artteli Kumppanuusyhdistys ry, HyTe ry, Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry, Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys ry ja Satakunnan yhteisöt ry.

Järjestöasiantuntijoiden työskentelyalueet kattoivat kaikki Suomen 21 hyvinvointialuetta ja Helsingin. Järjestöasiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät jatkossa Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan verkkosivuilta (verkostojarjestot.fi).

Tapahtumat

Näytä enemmän >

Mitä sote-järjestöt ovat ja mitä ne tekevät?

Kaksi kolmesta suomalaisesta pitää sosiaali- ja terveysjärjestöjen tarjoamaa tukea tärkeänä omalle hyvinvoinnilleen. Avun ja tuen lisäksi järjestöt tarjoavat mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa itselle tärkeiden asioiden puolesta. Suomessa toimii yli 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.

Keskustele tunnisteella #ihmisensote

SOSTEn erityisasiantuntijat Järjestöjen sote-muutostuen tukena