Skip to content

Järjestöopas

Järjestöjen hyvä hallinto

Järjestöoppaasta löydät jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Opasta päivitetään ja laajennetaan jatkuvasti.

Koulutus
5.2.2020 12.00 - 15.00

Ilmastonmuutostyöpaja

Helsinki

Maksuton
Seminaari
26.11.2019 12.00 - 15.00

Osuustoiminnan mahdollisuudet järjestöjen palvelutuotannossa

SOSTE, 6. kerros, Helsinki

Yhteiskehittämisfoorumi palveluita tuottaville järjestöille.

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla
Koulutus
13.11.2019 10.30 - 12.00

Työpaja yhdistyslain ja muun kansalaistoimintaa koskevan sääntelyn kehittämiseksi

SOSTE, Helsinki

Työpajassa esitellään hankkeen tämän hetkinen vaihe ja jatkotyöskentely. Työpajan tarkoituksena on saada arvokasta käytännön tietoa ja palautetta sekä viestiä hankkeesta ja valmistelusta.

Maksuton
Koulutus
6.3.2020 12.30 - 15.00

Vapaaehtoistoiminnan työpaja

Helsinki

Laurean ja SOSTEn yhteistyössä järjestämä työpaja.

Maksuton
Koulutus
9.9.2019 13.00 - 16.00

Vapaaehtoistyö osana Laurean sosionomiopiskelijoiden ja henkilökunnan osaamisen kehittämistä

Laurean Tikkurilan kampus, Ratatie 22, Vantaa

Laurean, SOSTEn ja Kansalaisareenan yhteistyössä järjestämä työpaja. Työpajassa tehdään järjestöjen vapaaehtoistoimintaa tutuksi Laurean opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Maksuton
Verkostotapaaminen
6.6.2019 10.00 - 12.00

Tietosuojaverkosto kokoontuu

SOSTE, Helsinki

Aiheina muun muassa vapaaehtoiset henkilötietojen käsittelijänä, käytännesääntöjen valmistelu ja henkilötietojen säilytysajat.

Maksuton
Artikkeli

Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus

Vuonna 2015 valmistunut Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositus sisältää järjestöjen yhdessä laatimat pelinsäännöt sille, miten toimitaan yhdistyksen hallituksessa, jäsenkokouksissa ja jäsenviestinnässä. Hyvä hallintotapa -suositus täydentää yhdistyslain vähimmäisvaatimuksia. Tavoitteena on auttaa yhdistyksen jäseniä, hallituksen jäseniä ja toimistohenkilöitä löytämään sellaiset yleisesti hyväksytyt toimintatavat, jotka edistävät avoimuutta, luottamusta, sitoutumista ja onnistumista yhdistyksen toiminnassa. Suosituksen tavoite ja soveltaminen Yhdistyslain vähimmäisvaatimuksia […]

Seminaari
26.11.2019 8.30 - 16.00

Talous- ja hallintopäivät

Radisson Blu Royal, Helsinki

Talous- ja hallintopäivät on valtakunnallinen, kaksipäiväinen ajankohtaisseminaari, jossa käsitellään järjestöjen taloutta ja hallintoa koskevia kysymyksiä. Seminaari on tarkoitettu järjestöjen talousjohtajille ja -päälliköille, toiminnanjohtajille, hallintopäälliköille, luottamushenkilöille ja muille talouden ja hallinnon parissa työskenteleville järjestötoimijoille. Yhteistyössä Allianssi.

Artikkeli

Henkilötietojen käsittely järjestöissä 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli sovellettavaksi 25.5.2018 alkaen ja asetusta täydentää tietosuojalaki. Yhdessä tietosuoja-asetuksen kanssa tietosuojalaki muodostaa henkilötietojen käsittelyn yleislain, joka täydentää muuta alakohtaista yleislainsäädäntöä (mm. julkisuuslaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä) sekä erityislainsäädäntöä (esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sääntely).  Uuden sääntelyn myötä yhdistysten, säätiöiden ja muiden toimijoiden on käsiteltävä entistä huolellisemmin esimerkiksi jäsenistä, asiakkaista ja työntekijöistä kerättyjä […]

Artikkeli

Sopimuskäytännöt 

Sopimus on ennen kaikkea sopimuskumppaneiden yhteistyön väline. Sopimusten merkitys kuitenkin korostuu usein silloin, kun asiat eivät suju suunnitelmien mukaan tai kun sopijapuolet ovat erimielisiä siitä, mitä on sovittu.  Paras tapa välttyä myöhemmiltä tulkintaerimielisyyksiltä esimerkiksi lisälaskutuksen perusteista ja menettelyistä, onkin sopia asioista mahdollisimman yksiselitteisesti etukäteen kirjallisella sopimuksella. Huolellisella sopimusten laatimisella voidaan ennaltaehkäistä riitoja sekä hallita sopimuksiin […]

Seminaari
28.8.2019 12.00 - 16.00

Järjestöjohdon syysfoorumi

Paasitorni, Helsinki

SOSTE järjestää vuosittain kaksi jäsenjärjestöjen johdolle tarkoitettua foorumia. Alkuvuoden kaksipäiväinen tammifoorumi on tarkoitettu SOSTEn jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille ja puolen päivän mittainen syysfoorumi sekä jäsenjärjestöjen puheenjohtajille että toiminnanjohtajille. Ajankohtaista tietoa ja verkostoitumista Foorumit tarjoavat ajankohtaista ja tulevaisuutta ennakoivaa tietoa keskeisistä vaikuttamistoiminnan kysymyksistä ja yhteiskunnallisesti merkittävistä muutossuunnista järjestöjohtamisen näkökulmasta. Ne antavat mahdollisuuden verkostoitua järjestöjen johtajien ja yhteiskunnan eri vaikuttajien kanssa. Foorumit mahdollistavat hyvien järjestöjohtamisen käytäntöjen leviämisen sekä vertaissparrauksen.

Seminaari
30.1.2019 8.30 - 13.15

Järjestöjohtajien seminaari

Hotelli Korpilampi, Espoo

Mitä Suomessa tapahtuu tulevalla hallituskaudella? Mikä on järjestöjen ja kansalaistoiminnan rooli tulevaisuudessa? Miten käy kolmannen sektorin rahoituksen?