Skip to content

Järjestötoiminnan johtaminen

Järjestöoppaan järjestötoiminnan johtaminen -osio antaa tietoa tavoitteellisesta ja strategisesta johtamisesta muuttuvassa ajassa sekä vinkkejä työyhteisön päivittäisjohtamisen kysymyksiin.

Tietopaketit

Artikkeli

Vinkkejä järjestöjen ennakointi- ja tulevaisuustyöhön

Järjestöopas Miten ennakointi- ja tulevaisuustyö ilmenee järjestösi toiminnassa? Onko teillä siihen vahvaa osaamista vai onko siihen vaikea saada otetta? Pidetäänkö ennakointia teillä tärkeänä ja hyödyllisenä? Miten siihen suhtaudutaan? Kaipaisiko järjestönne ennakointi päivitystä 2020-luvulle? Järjestöjen on hyödyllistä peilata omaa ennakointitoimintaansa suhteessa Kansallista ennakointia koskeviin suosituksiin. Suositusten valossa tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että järjestöissäkin kehitämme ennakointikyvykkyyttä, vahvistamme […]

Artikkeli

Strategia tarvitaan takaamaan toiminnan jatkuvuus

Järjestöopas Eräässä järjestöille ja yhdistyksille suunnatussa koulutustilaisuudessa kuvattiin strategian tekemisen ennakkoehtoja, keskeisiä välineitä strategian laatimiseksi sekä käytännön vinkkejä strategian toteuttamiseksi. Tilaisuuteen osallistunut kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja huudahti kesken esityksen: ”Mutta kun me haluamme vain pitää hauskaa!”. Mielekäs tekeminen, mukava yhdessäolo ja innostavat tapahtumat ovat järjestöjen toiminnan suola. Tämä ei välttämättä riitä. Jotta hauskanpito voisi jatkua tulevaisuudessakin, on varmistettava […]

Artikkeli

Strategian laatimisen vaiheet ja keinot

Järjestöopas Strategian laatimisen peruselementit ovat suhteellisen vakiintuneita lukemattomista erilaisista sovellutuksista ja muunnelmista huolimatta. Toimivassa perusmallissa strategiaprosessin aikana määritellään seuraavat strategian sisällöt: Tilannekuvan luominen Ulkoisten muutosvoimien analyysi Kohderyhmien ja sidosryhmien analyysi Menestystekijöiden määrittely Tulevaisuuskuvan luominen Toiminta-ajatuksen varmistaminen Vision määrittely Strategisten tavoitteiden valinta Strategisia tavoitteita vastaavien toimenpiteiden määrittely Toimeenpanon suunnittelu Toimeenpanon vaiheet, vastuut ja aikataulutus Toimeenpanossa tarvittavat resurssit […]

Järjestöhommissa -blogista

Blogi

9.4.2020 13:00

Kilvoittelu ja kokeilukulttuuri – työntekoa uudessa etätyöluostarissani

Järjestöille Kun poikkeusolojen pahin shokkivaihe on ohi, olen innostunut työnteon uusista tavoista ja kokeiluista koronakriisissä. Olen perustanut itselleni poikkeusaikojen työntekoa varten oman sääntökunnan, ja ikään kuin oman luostarin. Luostareissa ollaan asiantuntijoita siinä, miten tehdä töitä poikkeusoloissa. Niihin on kertynyt vuosisatojen ajan kokemustietoa ja selviytymiskeinoja niistä asioista, joiden kanssa maailmasta eristynyt ihminen joutuu kamppailemaan samalla, kun hänen […]

Blogi
erityisasiantuntija

19.6.2019 13:29

Miten lomailla oikein järjestöhommissa?

Järjestöhommissa -podcast valmistautuu kirmaamaan kesälomalle! Loma on jo aivan nurkan takana, mutta maailma ei ole tulossa valmiiksi ja kesälomasuunnitelmatkin on tekemättä. Uhkaako lomastressi? Siirtyykö suorittaminen töistä lomalle? Eväitä parempaan lomailuun ja helpompaan lomalta palaamiseen #järjestöhommissa ovat kertomassa SOSTEn kansanterveyden erityisasiantuntija Tuuli Lahti, sekä työnohjaaja Vesa Salmi. Tämä on Järjestöhommissa -podcastin neljäs jakso. Muut jaksot voi […]

Blogi

14.3.2019 15:18

Järjestöjohtamisen benchmarkkauksesta tuli succé

Järjestöille Järjestömaailma on ihmisverkostojen moderni kudelma, jonka johtamisessa korostuu tulosten aikaansaaminen ihmisten avulla ja kanssa – ei itse tehden. Johdamme järjestöissä arvoilla ja niukkuudella, joista erityisesti niukkuus uudistaa meidät toimimaan hybridiorganisaatioina yhdessä. Sitra on julkaissut säännöllisesti selvityksiä, joiden mukaan niukkuuden johtaminen edellyttää ennen muuta hyvää esimiestyötä, unohtamatta henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimista ja uusien toimintatapojen kehittämistä. Täsmävierailijoita esimiespäiviin […]

Blogi

14.10.2020 10:15

Strategisen johtamisen avulla järjestö luo haluttua tulevaisuutta

Järjestöille Sopiiko strategia järjestöihin? Kannattaako liike-elämän käsitteitä ylipäänsä tuoda järjestötoimintaan? Eikö samalla kadoteta jotain olennaista järjestötoiminnan luonteesta? Strategiaa voidaan määritellä monella tavalla. Sitä voidaan kutsua pitkäjänteiseksi tavaksi saavuttaa asetetut päämäärät tai vaikkapa toiminnan juoneksi ja punaiseksi langaksi. Johtamisteoreetikko Peter F. Drucker on todennut, että jos strategia johonkin sopii, niin voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin. Hän kutsuu strategiaa puskutraktoriksi, […]

Uusimmat tapahtumat

Seminaari
19.1.2021 0.00 - 0.00

Järjestöjohtajien seminaari 2021

Kansalaisyhteiskunta

Seminaari
5.10.2020 13.00 - 14.30

Vaikuttavuuden perusteet järjestöissä -webinaarisarja

Järjestöille

Videomateriaaleja


SOSTEn koulutus- ja seminaaritallenteita sekä podcasteja: