Skip to content

Järjestöopas

Järjestötoiminnan johtaminen

Järjestöoppaasta löydät jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Opasta päivitetään ja laajennetaan jatkuvasti.

Seminaari
10.6.2020 8.45 - 12.30

Mitä on kuntien hyvinvointitalous korona-aikana ja sen jälkeen?

Hyvinvointitalous

Seminaari
14.5.2020 12.00 - 13.00

Ota uusi Innokylä käyttöön -webinaari

Järjestöille

Seminaari
7.5.2020 12.00 - 12.45

Työhyvinvointi poikkeusoloissa -webinaari

Järjestöille

Seminaari
30.4.2020 12.00 - 13.00

Resilientti esihenkilö - itsensä johtaminen muutoksessa -webinaari

Järjestöille

Seminaari
23.4.2020 12.00 - 12.45

Johtaminen poikkeusoloissa -webinaari

Kansanterveys

Artikkeli

Strategia tarvitaan takaamaan toiminnan jatkuvuus

Järjestöopas Eräässä järjestöille ja yhdistyksille suunnatussa koulutustilaisuudessa kuvattiin strategian tekemisen ennakkoehtoja, keskeisiä välineitä strategian laatimiseksi sekä käytännön vinkkejä strategian toteuttamiseksi. Tilaisuuteen osallistunut kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja huudahti kesken esityksen: ”Mutta kun me haluamme vain pitää hauskaa!”. Mielekäs tekeminen, mukava yhdessäolo ja innostavat tapahtumat ovat järjestöjen toiminnan suola. Tämä ei välttämättä riitä. Jotta hauskanpito voisi jatkua tulevaisuudessakin, on varmistettava […]

Seminaari
14.1.2020 12.00 - 15.00

Innokylän uusi verkkopalvelu yhteiskehittämisen alustana

Järjestöille

Artikkeli

Työyhteisön johtaminen

Järjestöopas Työyhteisöjen johtaminen sisältää monia eri tehtäväkokonaisuuksia: henkilöstövoimavarojen hallinnointia ja suunnittelua, henkilöstön rekrytointi, työsuhdeasioita, työn organisointia ja arviointia, henkilöstön ja osaamisen kehittämistä sekä työympäristöstä, työhyvinvoinnista ja työsuojelusta huolehtimista. Työn tekemistä säätelevät lisäksi useat lait kuten työaikalaki, työsopimuslaki, työehtosopimuslaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, vuosilomalaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Järjestötyöyhteisöt ovat usein melko pieniä, joten tästä kokonaisuudesta vastaa monessa […]

Artikkeli

Tukea johtamiseen

Järjestöopas Johtamisen ja esimiestyön tukena voidaan hyödyntää monenlaisia menetelmiä. Johtamisen ja esimiestyön koulutukset antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia johtamistehtävään. Lisäksi käytettävissä on erilaisia ohjauksellisia menetelmiä oman johtamisen kehittämiseen. Työnohjaus on työhön liittyvien kysymysten, tunteiden ja kokemusten tarkastelua ja jäsentämistä yksilö- tai pienryhmäohjauksessa. Työnohjausprosessi voi olla muutaman tapaamiskerran lyhyt prosessi tai pitkäkestoisempi tutkiva prosessi. Työnohjauksen juuret ovat […]