Skip to content

Järjestöopas

Järjestötoiminnan kehittäminen

Järjestöoppaasta löydät jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Opasta päivitetään ja laajennetaan jatkuvasti.

Koulutus
10.9.2019 9.00 - 15.00

Vaikuttavuuskoulutus järjestöille

SOSTE, Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi vaikutusketjun eri osia. Tule mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja pohtimaan omaa toimintaasi.

Maksuton
Verkostotapaaminen
7.6.2019 9.00 - 11.00

Pienjärjestöt-verkosto kokoontuu

SOSTE, Helsinki

Pienjärjestöt-verkoston tapaamisessa teemana on työhyvinvointi pienessä järjestössä.

Maksuton
Verkostotapaaminen
8.3.2019 8.30 - 11.00

Verkostot pienjärjestön tukena

Opintokeskus Sivis

Pienjärjestöt-verkostotapaamiset ovat tarkoitettu valtakunnallisille Siviksen ja SOSTE:n jäsenjärjestöille, joilla on vähintään yksi ja enintään 10 palkattua työntekijää.

Maksuton
Koulutus
18.2.2019 0.00 - 23.59

Haku vaikuttavuuden vertaissparraukseen

SOSTE, Helsinki

Vertaissparraus perustuu vertaisuuteen, jokaisen omaan aktiivisuuteen sekä toisten työn tukemiseen. Vertaissparrauksessa jokainen osallistuja työstää omaa toimintaansa.

Koulutus
20.5.2019 9.30 - 15.00

Vaikuttavuuskoulutus järjestöille

SOSTE, Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi vaikutusketjun eri osia. Tule mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja pohtimaan omaa toimintaasi.

Maksuton
Seminaari
8.4.2019 0.00 - 0.00

International Civil Society Week

Serbia

Huhtikuussa järjestetään kansalaisjärjestöjen kansainvälisen yhteistyöverkosto Civicuksenkansalaisjärjestöjä yhteen tuova tapaaminen, International Civil Society Week Serbiassa.

Artikkeli

Yritysyhteistyö

Yhä useampi järjestö on nykyisin aktiivisimpi tekemään yhteistyötä yritysten kanssa. Yhteistyön tuomien resurssien lisäksi järjestöt voivat hyvin onnistuneen yhteistyön kautta laajentaa sidosryhmäverkostojaan ja vaikuttavuuttaan. Yritysten vastuullisuuden merkitys osana liiketoimintaa on korostunut ja tekemällä yhteistyötä arvostetun yhteiskunnallisen toimijan kanssa yrityksen on mahdollista vahvistaa mainettaan ja saada toiminnasta liiketoiminnallista hyötyä. Onnistunut yritysyhteistyö edellyttää tarkkaa suunnittelua ja pelisääntöjen […]

Artikkeli

Ennakointi

Ennakointi on käytännössä tulevaisuustiedon (heikkojen signaalien, trendien ja megatrendien) keräämistä, niiden analysointia ja syntetisointia, tulevaisuuden visiointia ja varasuunnitelmien laatimista. Kun ennakoivasta toimintatavasta alkaa muodostua käytäntö, voi järjestö myös kehittää omia järjestön ominaispiirteitä kunnioittavia tulevaisuustyön tapoja, esimerkiksi hiljaisten signaalien keräämiseen jäsenistön, asiakkaiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden avulla. Tulevaisuudentutkimuksessa on käytetty ja käytetään edelleen huomattavilta osin menetelmiä, joita on […]