Skip to content

Järjestöopas – järjestötoiminnan kehittäminen

Järjestöoppaasta löydät jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Opasta päivitetään ja laajennetaan jatkuvasti.

Verkostotapaaminen
8.3.2019 8.30 - 11.00

Verkostot pienjärjestön tukena

Opintokeskus Sivis

Pienjärjestöt-verkostotapaamiset ovat tarkoitettu valtakunnallisille Siviksen ja SOSTE:n jäsenjärjestöille, joilla on vähintään yksi ja enintään 10 palkattua työntekijää.

Maksuton
Koulutus
18.2.2019 0.00 - 23.59

Haku vaikuttavuuden vertaissparraukseen

SOSTE, Helsinki

Vertaissparraus perustuu vertaisuuteen, jokaisen omaan aktiivisuuteen sekä toisten työn tukemiseen. Vertaissparrauksessa jokainen osallistuja työstää omaa toimintaansa.

Koulutus
20.5.2019 9.30 - 15.00

Vaikuttavuuskoulutus järjestöille

SOSTE, Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi vaikutusketjun eri osia. Tule mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja pohtimaan omaa toimintaasi.

Maksuton
Seminaari
8.4.2019 0.00 - 0.00

International Civil Society Week

Serbia

Huhtikuussa järjestetään kansalaisjärjestöjen kansainvälisen yhteistyöverkosto Civicuksenkansalaisjärjestöjä yhteen tuova tapaaminen, International Civil Society Week Serbiassa.

Artikkeli

Yritysyhteistyö

Yhä useampi järjestö tekee yhteistyötä yritysten kanssa. Yritysyhteistyö laajentaa järjestön sidosryhmäverkostoja ja vaikuttavuutta ja tuo järjestölle lisää resursseja työhön. Yritykselle yhteistyö järjestön kanssa voi olla tapa toteuttaa yrityksen yhteiskuntavastuuta ja yhteistyö voi tuottaa myös liiketoiminnallista hyötyä. Yhteistyön muotoja Lahjoitukset: Yritykset voivat tukea järjestön toimintaa tavara- tai rahalahjoituksilla. Yritykset voivat lahjoittaa järjestölle myös työpanosta ja omaa osaamistaan […]

Artikkeli

Ennakointi

Ennakointi on käytännössä tulevaisuustiedon (heikkojen signaalien, trendien ja megatrendien) keräämistä, niiden analysointia ja syntetisointia, tulevaisuuden visiointia ja varasuunnitelmien laatimista. Kun ennakoivasta toimintatavasta alkaa muodostua käytäntö, voi järjestö myös kehittää omia järjestön ominaispiirteitä kunnioittavia tulevaisuustyön tapoja, esimerkiksi hiljaisten signaalien keräämiseen jäsenistön, asiakkaiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden avulla. Tulevaisuudentutkimuksessa on käytetty ja käytetään edelleen huomattavilta osin menetelmiä, joita on […]

Artikkeli

Toiminnan vaikuttavuus

Vaikuttavuudesta ja vaikutusten osoittamisesta puhutaan yhä enemmän. Vaikuttavuus kuvaa sitä, kuinka hyvin tietyllä toiminnalla onnistutaan saavuttamaan halutut tulokset ja vaikutukset. Vaikutusten arviointi ja mallintaminen on sitä, että mitataan ja kuvataan toiminnalla aikaansaatuja muutoksia. Vaikuttavuutta pohdittaessa vastaan tulee joukko käsitteitä ja ymmärrys näiden käsitteiden sisällöstä voi myös vaihdella. Vaikuttavuuden arviointi Vaikuttavuutta arvioitaessa on pystyttävä määrittämään toiminnan […]

Artikkeli

Verkostojohtaminen

Verkostolla tarkoitetaan organisaatioiden ja ihmisten välisiä yhteyksiä ja niiden muodostamia kokonaisuuksia. Verkoston lähikäsitteitä ovat esimerkiksi parvi, heimo, yhteisö, ryhmä, sidosryhmäyhteistyö ja kumppanuus, jotka kuvaavat myös erilaista ihmisten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä. Sitoutumisen aste, tavoitteellisuus, yhteistyön taso ja suhde ympäristöön vain vaihtelee. Verkostotyössä yhdistetään eri ihmisten ja organisaatioiden osaamista ja muita resursseja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Verkostoja […]