Skip to content

Järjestöopas

Järjestötoiminnan kehittäminen

Järjestöoppaasta löydät jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Opasta päivitetään ja laajennetaan jatkuvasti.

Seminaari
14.1.2020 12.00 - 15.00

Innokylän uusi verkkopalvelu yhteiskehittämisen alustana

SOSTE, 6. kerros, Helsinki

Maksuton
Koulutus
29.11.2019 12.00 - 14.00

Koulutus: rahoitus, toimintaedellytykset ja järjestöjen autonomia

SOSTE, 6. kerros, Helsinki

Koulutussarjan viimeisessä osassa on järjestöjen toimintaedellytykset ja autonomia.

Maksuton
Seminaari
16.12.2019 14.00 - 16.00

Vapaaehtoistoiminnan arvo - Valikkoverkoston vuosijulkaisun 2019 julkistamistilaisuus

SOSTE, 6. kerros, Helsinki

Maksuton
Verkkoluento
Seminaari
25.9.2019 0.00 - 23.59

M/S SOSTE ohjelmahaku

Valtakunnallinen

Kutsumme järjestöjä, kuntia ja muita tahoja mukaan rakentamaan M/S SOSTEn ohjelmaa.

Verkostotapaaminen
8.11.2019 8.30 - 11.00

Pienjärjestöt-verkosto kokoontuu

Walkers-talo, Helsinki

Pienjärjestöt-verkoston tapaamisessa pureudutaan hyvään ja linjakkaaseen hallintoon, pohditaan järjestön operatiivisen ja luottamusjohdon vastuita sekä strategisen johtamisen velvoitteita.

Maksuton
Koulutus
10.9.2019 0.00 - 23.59

Haku vaikuttavuuden vertaissparraukseen

SOSTE, Helsinki

Vertaissparraus perustuu vertaisuuteen, jokaisen omaan aktiivisuuteen sekä toisten työn tukemiseen. Vertaissparrauksessa jokainen osallistuja työstää omaa toimintaansa.

Maksuton
Koulutus
30.10.2019 9.00 - 16.00

Järjestön palvelumuotoilu – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Rastor, Espoo

SOSTE, Allianssi, Fingo ja Suomen Olympiakomitea ovat yhteistyössä Rastorin kanssa suunnitelleet Järjestön palvelumuotoilu – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto -koulutusohjelman.

Koulutus
29.10.2019 9.00 - 0.00

Valmentava esimies -koulutusohjelma järjestöjohtajille

SOSTE, 6. kerros, Helsinki

Valmentava esimies -koulutuksessa saat perustaidot valmentavalle ajattelu- ja toimintatavalle.

Koulutus
10.9.2019 9.00 - 15.00

Vaikuttavuuskoulutus järjestöille

SOSTE, Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi vaikutusketjun eri osia. Tule mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja pohtimaan omaa toimintaasi.

Maksuton
Verkostotapaaminen
7.6.2019 9.00 - 11.00

Pienjärjestöt-verkosto kokoontuu

SOSTE, Helsinki

Pienjärjestöt-verkoston tapaamisessa teemana on työhyvinvointi pienessä järjestössä.

Maksuton
Verkostotapaaminen
8.3.2019 8.30 - 11.00

Verkostot pienjärjestön tukena

Opintokeskus Sivis

Pienjärjestöt-verkostotapaamiset ovat tarkoitettu valtakunnallisille Siviksen ja SOSTE:n jäsenjärjestöille, joilla on vähintään yksi ja enintään 10 palkattua työntekijää.

Maksuton
Koulutus
18.2.2019 0.00 - 23.59

Haku vaikuttavuuden vertaissparraukseen

SOSTE, Helsinki

Vertaissparraus perustuu vertaisuuteen, jokaisen omaan aktiivisuuteen sekä toisten työn tukemiseen. Vertaissparrauksessa jokainen osallistuja työstää omaa toimintaansa.

Koulutus
20.5.2019 9.30 - 15.00

Vaikuttavuuskoulutus järjestöille

SOSTE, Helsinki

Koulutuksessa käydään läpi vaikutusketjun eri osia. Tule mukaan kuulemaan, keskustelemaan ja pohtimaan omaa toimintaasi.

Maksuton
Seminaari
8.4.2019 0.00 - 0.00

International Civil Society Week

Serbia

Huhtikuussa järjestetään kansalaisjärjestöjen kansainvälisen yhteistyöverkosto Civicuksenkansalaisjärjestöjä yhteen tuova tapaaminen, International Civil Society Week Serbiassa.

Artikkeli

Yritysyhteistyö

Yhä useampi järjestö on nykyisin aktiivisimpi tekemään yhteistyötä yritysten kanssa. Yhteistyön tuomien resurssien lisäksi järjestöt voivat hyvin onnistuneen yhteistyön kautta laajentaa sidosryhmäverkostojaan ja vaikuttavuuttaan. Yritysten vastuullisuuden merkitys osana liiketoimintaa on korostunut ja tekemällä yhteistyötä arvostetun yhteiskunnallisen toimijan kanssa yrityksen on mahdollista vahvistaa mainettaan ja saada toiminnasta liiketoiminnallista hyötyä. Onnistunut yritysyhteistyö edellyttää tarkkaa suunnittelua ja pelisääntöjen […]

Artikkeli

Ennakointi

Ennakointi on käytännössä tulevaisuustiedon (heikkojen signaalien, trendien ja megatrendien) keräämistä, niiden analysointia ja syntetisointia, tulevaisuuden visiointia ja varasuunnitelmien laatimista. Kun ennakoivasta toimintatavasta alkaa muodostua käytäntö, voi järjestö myös kehittää omia järjestön ominaispiirteitä kunnioittavia tulevaisuustyön tapoja, esimerkiksi hiljaisten signaalien keräämiseen jäsenistön, asiakkaiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden avulla. Tulevaisuudentutkimuksessa on käytetty ja käytetään edelleen huomattavilta osin menetelmiä, joita on […]

Artikkeli

Toiminnan vaikuttavuus

Vaikuttavuudesta ja vaikutusten osoittamisesta puhutaan yhä enemmän. Vaikuttavuus kuvaa sitä, kuinka hyvin tietyllä toiminnalla onnistutaan saavuttamaan halutut tulokset ja vaikutukset. Vaikutusten arviointi ja mallintaminen on sitä, että mitataan ja kuvataan toiminnalla aikaansaatuja muutoksia. Vaikuttavuutta pohdittaessa vastaan tulee joukko käsitteitä ja ymmärrys näiden käsitteiden sisällöstä voi myös vaihdella. Vaikuttavuuden arviointi Vaikuttavuutta arvioitaessa on pystyttävä määrittämään toiminnan […]

Artikkeli

Verkostojohtaminen

Verkostolla tarkoitetaan organisaatioiden ja ihmisten välisiä yhteyksiä ja niiden muodostamia kokonaisuuksia. Verkoston lähikäsitteitä ovat esimerkiksi parvi, heimo, yhteisö, ryhmä, sidosryhmäyhteistyö ja kumppanuus, jotka kuvaavat myös erilaista ihmisten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä. Sitoutumisen aste, tavoitteellisuus, yhteistyön taso ja suhde ympäristöön vain vaihtelee. Verkostotyössä yhdistetään eri ihmisten ja organisaatioiden osaamista ja muita resursseja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Verkostoja […]

Artikkeli

Yhteiskunnallinen markkinointi

Yhteiskunnallisen markkinoinnin, josta käytetään myös nimeä sosiaalinen markkinointi (social marketing), tavoitteena on käyttäytymisen muutos, josta hyötyvät yksittäiset ihmiset, koko yhteisö ja laajemmin yhteiskunta. Arvoa luodaan tarjoamalla sitä mitä ihmiset haluavat, mistä he pitävät ja mikä on helposti saavutettavissa. Yhteiskunnallisessa markkinoinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä. Pääpaino ei ole viestinnällisissä keinoissa, vaikka niitäkin hyödynnetään. Tiedon lisäämisen tueksi […]

Artikkeli

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu herättää suurta kiinnostusta. Esimerkiksi kun SOSTEn Innokylä-työ on järjestänyt palvelumuotoilun työpajoja, ne ovat tulleet täyteen ensimmäisenä ilmoittautumispäivänä. Palvelumuotoilu kannattaa: kun palvelu on hyvin muotoiltu, asiakkaat ovat siihen tyytyväisiä ja suosittelevat sitä muillekin. Palveluntuottajan näkökulmasta hyvin muotoiltu palvelu on taloudellisesti kannattava ja tehokas. Järjestössä voidaan asiakkaiden sijaan puhua käyttäjistä, kohderyhmästä tai hyödynsaajista, ja taloudellisen kannattavuuden […]

Koulutus
21.3.2019 9.00 - 0.00

Valmentava esimies -koulutusohjelma järjestöjohtajille

SOSTE, Helsinki

Valmentava esimies -koulutuksessa saat perustaidot valmentavalle ajattelu- ja toimintatavalle.

Keskustelutilaisuus
14.12.2018 12.00 - 14.30

Vapaaehtoistoiminta nyt ja tulevaisuudessa -kirjan julkistustilaisuus

SOSTE, Helsinki

Digitalisaatio, ilmastonmuutos ja muut globaalit megatrendit vaikuttavat vapaaehtoistoimintaan.

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla